4/6/09

Σιωνισμός; Τι είναι αυτό;

Τι είναι Σιωνισμός; Πού και πώς άρχισε; Ποιοι εμπλέκονται; Ποιος είναι ο στόχος του; Γιατί οι εχθροί του Θεού και της δικαιοσύνης Του μισούν τόσο πολύ το Σιωνισμό; Πού, πότε και πώς θα ολοκληρωθεί; Τι σχέση έχουν με αυτόν οι Χριστιανοί;
Ο Σιωνισμός σήμερα είναι ένας από τους ελάχιστα κατανοητούς και τους πιο αγνοούμενους όρους που χρησιμοποιούνται σε ιδιωτικές ομιλίες και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Πολλοί εφαρμόζουν τις δικές τους διαστρεβλωμένες ερμηνευτικές απόψεις και τις χρησιμοποιούν για να προάγουν τους δικούς τους εγωιστικούς και σατανικούς τους σκοπούς. Οι λέξεις είναι δυναμίτης κι ιδιαίτερα ο «Σιωνισμός». Πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια πριν μιλήσουμε. Έτσι ας συνεχίσουμε με την απάντηση στην ερώτηση: τι είναι «Σιωνισμός»;

Ι. Η Σιών είναι μια πόλη
Τις αναφορές στη Γραφή για τη Σιών και την Ιερουσαλήμ πρέπει να τις πάρουμε κατά λέξη, όπως υποδηλώνουν τα συμφραζόμενα, αν και μπορεί να έχουν πνευματική έννοια, αφού είναι τύπος του ουρανού. Αυτοί, λοιπόν, που μιλούν κατά της Σιών, μιλούν και κατά της γήινης και κατά της ουράνιας πόλης του Θεού.
Την πρώτη φορά που διαβάζουμε για τη Σιών στη Βίβλο είναι στο Β' Σαμουήλ 5:7: «Ο Δαβίδ... κυρίευσε το φρούριο Σιών: αυτή είναι η πόλη του Δαβίδ». Το 1048 π.Χ. ο λαός έκανε τον Δαβίδ βασιλιά στη Χεβρώνα και βασίλεψε από εκεί 7 χρόνια. Τον έφεραν στην Ιερουσαλήμ κι αυτή έγινε η πρωτεύουσα του Ισραήλ από την οποία βασίλεψε 33 χρόνια.
Η Βίβλος μιλάει για τη Σιών και την Ιερουσαλήμ εναλλακτικά: «Να επαινείς, Ιερουσαλήμ, τον ΚΥΡΙΟ, να αινείς τον Θεό σου, Σιών» (Ψαλμ.147:12). Και στον Ψαλμό 48:1-2 αποκαλείται: «πόλη του Θεού μας, χαρά όλης της γης είναι το βουνό Σιών, η πόλη του μεγάλου Βασιλιά» (δες και Ματθαίο 5:35).
«Αγαπάει ο ΚΥΡΙΟΣ τις πύλες της Σιών [σαν την πύλη για παγκόσμια λύτρωση] πιο πολύ από όλα τα σκηνώματα του Ιακώβ... και για τη Σιών θα πουν: Αυτός κι εκείνος γεννήθηκε σ’ αυτή [μια μεγάλη θεόδοτη τιμή] και ο ίδιος ο Ύψιστος θα τη στερεώσει» (Ψαλμός 87:2, 5).

II. Σιών και Ισραήλ είναι συνώνυμα ονόματα για το λαό του Θεού
«Ας ευφραίνεται ο Ισραήλ στον Δημιουργό του, οι γιοι της Σιών ας αγάλλονται στον Βασιλιά τους» (Ψαλμός 149:2).
«Ο ΚΥΡΙΟΣ, λοιπόν, θα παρηγορήσει τη Σιών. Αυτός θα παρηγορήσει όλους τους ερημωμένους τόπους της... να πω στη Σιών: Είσαι λαός μου» (Ησαΐας 51:3, 16).
Ο σκεπτικιστής ίσως πει: «Φυσικά, οι Ιουδαίοι έγραψαν τη Βίβλο για το δικό τους όφελος». Μια δήλωση αυτού του είδους αποκαλύπτει τεράστια άγνοια των περιεχομένων της Βίβλου. Πάνω από 2.000 φορές η Π.Δ. δηλώνει: «Έτσι λέει ο ΚΥΡΙΟΣ». Πολλά από αυτά είναι διακηρύξεις κρίσεις για την απιστία και την ανταρσία του Ισραήλ, που του προκάλεσαν πικρές θλίψεις, καθώς και υποσχέσεις ευλογίας για την υπακοή τους.

III. Η Σιών εκλέχθηκε από τον Αιώνιο
«Επειδή ο ΚΥΡΙΟΣ έκλεξε τη Σιών, ευαρεστήθηκε να κατοικεί μέσα σ’ αυτή» (Ψαλμός 132:13) – σαν ένα όργανο παγκόσμιας ευλογίας (Ησαΐας 41:8, 15-18; 44:1-3).
«Ο λαός, που έπλασα για τον εαυτό μου, θα διηγείται την αίνεσή μου» (Ησαΐας 43:21).
«Ο ΚΥΡΙΟΣ, ο Θεός σου σε έκλεξε για να είσαι σ’ Αυτόν εκλεκτός λαός» (Δευτ.7:6).
«Και εσείς θα είστε σε Μένα βασίλειο ιερέων» (Έξοδος 19:6; Α' Βασιλέων 8:53).

IV. Ο Λόγος του Θεού από τη Σιών
Ο Παντοδύναμος δηλώνει: «Και έβαλα τα λόγια στο στόμα σου και σε σκέπασα με τη σκιά του χεριού μου, για να στερεώσω τους ουρανούς και να θεμελιώσω τη γη, και να πω στη Σιών: Είσαι λαός μου» (Ησαΐας 51:16).
«Από τη Σιών θα βγει Νόμος και Λόγος ΚΥΡΙΟΥ από την Ιερουσαλήμ» (Ησαΐας 2:3).

V. Ο Μεσσίας και η προσωπική σωτηρία από τη Σιών
«Γι’ αυτό, έτσι λέει ο ΚΥΡΙΟΣ ο Θεός: Να, βάζω ένα θεμέλιο στη Σιών, μια πέτρα, μια εκλεκτή πέτρα, μια πολύτιμη ακρογωνιαία πέτρα, ένα σίγουρο θεμέλιο. Εκείνος που πιστεύει δεν θα ντροπιαστεί» – δεν θα μπερδευτεί (Ησαΐας 28:16 – αναφέρεται από τον Απόστολο στην Α' Πέτρου 2:6).
«Σιών, εσύ που φέρνεις αγαθές αγγελίες, ανέβα στο ψηλό βουνό. Ιερουσαλήμ, που φέρνεις αγαθές αγγελίες, ύψωσε δυνατά τη φωνή σου. Ύψωσε, μη φοβηθείς, πες στις πόλεις του Ιούδα: Να, ο Θεός σας!» (Ησαΐας 40:9). Δες Ησαΐας 40 για το «να» ο Θεός της Σιών.
«Πόσο ωραία είναι επάνω στα βουνά τα πόδια εκείνου που ευαγγελίζεται αγαθά, εκείνου που κηρύττει σωτηρία, εκείνου που λέει στη Σιών: Ο Θεός σου βασιλεύει!... Ο ΚΥΡΙΟΣ γύμνωσε τον άγιο βραχίονά του μπροστά σε όλα τα έθνη. και όλα τα πέρατα της γης θα δουν τη σωτηρία του Θεού μας» (Ησαΐας 52:7, 10). «Ο άγιος βραχίονάς του» είναι ο Μεσσίας, όπως στον Ησαΐα 53:1: «Ο βραχίονας [Μεσσίας] του ΚΥΡΙΟΥ σε ποιον αποκαλύφθηκε;»
«Και οποιοσδήποτε επικαλεστεί το όνομα του ΚΥΡΙΟΥ, θα σωθεί. Επειδή, στο βουνό Σιών και στην Ιερουσαλήμ θα είναι σωτηρία, όπως έχει πει ο ΚΥΡΙΟΣ, και στους υπόλοιπους, που ο ΚΥΡΙΟΣ θα προσκαλέσει» – μιλάει εδώ για φυσική απελευθέρωση όπως υποδηλώνουν τα συμφραζόμενα (Ιωήλ 2:32). Στις Πράξεις 2:21 ο Απόστολος Πέτρος αναφέρει μόνο την πρώτη φράση του εδαφίου αυτού, την Ημέρα της Πεντηκοστής.

VI. Ο Παντοδύναμος κατοικεί στη Σιών
«Ψαλμωδείτε στον ΚΥΡΙΟ που κατοικεί στη Σιών. Αναγγείλατε ανάμεσα στα έθνη τα κατορθώματά του» (Ψαλμός 9:11).
«Από τη Σιών, που είναι η εντέλεια της ωραιότητας, έλαμψε ο Θεός» (Ψαλμός 50:2).
«Και η σκηνή Του είναι στη Σαλήμ [παλιό όνομα της Ιερουσαλήμ] και το κατοικητήριο Του στη Σιών» (Ψαλμός 76:2).
«Έτσι θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο ΚΥΡΙΟΣ ο Θεός σας, ο οποίος κατοικώ στη Σιών, στο βουνό μου το άγιο. Τότε, η Ιερουσαλήμ θα είναι άγια, και αλλογενείς δεν θα περάσουν πλέον μέσα από αυτήν... Ενώ η Ιουδαία θα κατοικείται στον αιώνα και η Ιερουσαλήμ σε γενεές γενεών. Και θα καθαρίσω το αίμα τους, το οποίο δε καθάρισα, επειδή, ο ΚΥΡΙΟΣ κατοικεί στη Σιών» (Ιωήλ 3:17, 20, 21). Υπάρχει ανάγκη καθαρισμού σε όλο το Ιουδαίο-Χριστιανικό σύστημα.

VII. Η κρίση του Θεού στα αμαρτωλά έθνη

VIII. Και ευλογίες στη Σιών
«Και ο ΚΥΡΙΟΣ θα βρυχηθεί από τη Σιών, και θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ. Και οι ουρανοί και η γη θα σειστούν. Ο ΚΥΡΙΟΣ, όμως, θα είναι το καταφύγιο του λαού Του, και η δύναμη των γιων Ισραήλ» (Ιωήλ 3:16).
«Ο ΚΥΡΙΟΣ, λοιπόν, θα παρηγορήσει τη Σιών. Αυτός θα παρηγορήσει όλους τους ερημωμένους τόπους της, και θα κάνει της έρημό της σαν την Εδέμ, και την ερημιά της σαν παράδεισο του ΚΥΡΙΟΥ. Ευφροσύνη και αγαλλίαση θα βρίσκεται μέσα σ’ αυτή, δοξολογία και φωνή αίνεσης... Και οι λυτρωμένοι του ΚΥΡΙΟΥ θα επιστρέψουν και θα έρθουν στη Σιών με αλαλαγμό, και αιώνια ευφροσύνη θα είναι επάνω στο κεφάλι τους. Θα απολαύσουν αγαλλίαση και ευφροσύνη, η λύπη και ο στεναγμός θα φύγουν... Έτσι λέει ο Κύριός σου, ο ΚΥΡΙΟΣ, και ο Θεός σου, που δικολογεί υπέρ του λαού Του: Να, πήρα από τα χέρια σου το ποτήρι της ζάλης, τη λάσπη του κρασιού από το ποτήρι του θυμού Μου, του λοιπού δεν θα το ξαναπιείς. Και θα το βάλλω στο χέρι εκείνων που σε καταθλίβουν, που είπαν στη ψυχή τους: Σκύψε, για να περάσουμε. Κι εσύ έβαλες το σώμα σου σαν γη, και σαν δρόμο σ’ εκείνους που διάβαιναν» (Ησαΐας 51:3, 11, 22, 23).
Εχθροί του Ισραήλ, προσέξτε: «Τα παιδιά εκείνων που σε λύπησαν, θα έρθουν σε σένα με υπόκλιση. Και όλοι όσοι σε καταφρόνησαν θα προσκυνήσουν τα πέλματα των ποδιών σου. Και θα σε ονομάζουν: Η πόλη του ΚΥΡΙΟΥ, Η Σιών του Αγίου του Ισραήλ» (Ησαΐας 60:14).

IX. Η μελλοντική παγκόσμια Λύτρωση, ειρήνη κι ευημερία από τη Σιών
«Δεν θα σιωπήσω για τη Σιών, και δεν θα ησυχάσω για την Ιερουσαλήμ, μέχρις ότου η δικαιοσύνη της βγει σαν λάμψη, και η σωτηρία της σαν λαμπάδα που καίγεται... Να, ο ΚΥΡΙΟΣ διακήρυξε μέχρι τα άκρα της γης: Πείτε στη θυγατέρα Σιών: Να, ο Σωτήρας σου έρχεται. Να, ο μισθός του είναι μαζί του και το έργο του μπροστά του [δες Αποκάλυψη 22:12.]. Και θα τους ονομάσουν: Ο άγιος λαός, Ο λυτρωμένος λαός του ΚΥΡΙΟΥ, και εσύ θα ονομαστείς: Επιζητούμενη Πόλη, όχι εγκαταλειμμένη» (Ησαΐας 62:1, 11, 12). Διάβασε όλο το κεφάλαιο.
«Όταν ο ΚΥΡΙΟΣ οικοδομήσει τη Σιών, θα φανεί μέσα στη δόξα Του» (Ψαλμ.102:16). Το ότι ο ΚΥΡΙΟΣ ανοικοδομεί το Ισραήλ δια του λαού Του, είναι το μεγαλύτερο σημάδι του σύντομου ερχομού του Μεσσία.
«Και κατά τις έσχατες ημέρες το βουνό [βασιλεία] του οίκου του ΚΥΡΙΟΥ θα στηριχθεί επάνω στην κορυφή κορφή των βουνών [βασίλεια] και θα υψωθεί παραπάνω από τους λόφους [μικρότερες δυνάμεις] και λαοί θα συρρέουν σ’ αυτό. Και πολλά έθνη θα πάνε και θα πουν: Ελάτε, κι ας ανέβουμε στο βουνό του ΚΥΡΙΟΥ, και στον οίκο του Θεού του Ιακώβ. Και θα μας διδάξει τους δρόμους του, και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του. Επειδή, από τη Σιών θα βγει νόμος [η τάξη του Θεού] και από την Ιερουσαλήμ λόγος του ΚΥΡΙΟΥ [αληθινή απελευθέρωση]. Και θα κρίνει [ο Μεσσίας] ανάμεσα σε πολλούς λαούς, και θα ελέγξει ισχυρά έθνη, μέχρι μακριά. Και θα σφυρηλατήσουν τα μαχαίρια τους για υνιά, και τις λόγχες τους για δρεπάνια. Έθνος δεν θα σηκώσει μάχαιρα ενάντια σε άλλο έθνος, ούτε θα μάθουν πλέον τον πόλεμο [διαρκής ειρήνη]. Και κάθε ένας θα κάθεται κάτω από την άμπελό του και κάτω από τη συκιά του, και δεν θα υπάρχει κάποιος που να εκφοβίζει. Επειδή το στόμα του ΚΥΡΙΟΥ των δυνάμεων μίλησε... Και ο ΚΥΡΙΟΣ θα βασιλεύει επάνω τους στο βουνό Σιών από τώρα και μέχρι τον αιώνα» (Μιχαίας 4:1-4, 7β).

Για να συνοψίσουμε:
Ο Σιωνισμός είναι το σχέδιο του Αιώνιου Θεού για την παγκόσμια σωτηρία όλων των λαών και προάγγελος μιας αληθινής ειρήνης και ευημερίας (που τώρα είναι ουτοπία) για όλη τη γη, για όλους τους αιώνες.
«Ευλογητός ο ΚΥΡΙΟΣ από τη Σιών, που κατοικεί στην Ιερουσαλήμ» (Ψαλμός 135:21).
«Ο ΚΥΡΙΟΣ θα βασιλεύει στον αιώνα, ο Θεός σου Σιών, σε γενιά και γενιά. Αλληλούια» (Ψαλμός 146:10).

Από τον Elmer Josephson
Ο Σιωνισμός είναι για τον καθένα
«Ακούστε, έθνη, τον Λόγο του ΚΥΡΙΟΥ...» (Ιερεμίας 31:10).
Αντίθετα με τη λαϊκή αντίληψη, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος Ιουδαίος, για να είναι Σιωνιστής. Σιωνιστής είναι καθένας που πιστεύει ότι ο Θεός έδωσε τη γη του Ισραήλ στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και στους απογόνους τους για πάντα. Το «για πάντα» περιλαμβάνει και το σήμερα
Ένας Σιωνιστής δεν περιορίζεται μόνο στον Ιουδαϊκό λαό. Υπάρχουν Άραβες και Εθνικοί Σιωνιστές σε όλο τον κόσμο. Κάποιους από αυτούς τους έχω συναντήσει στη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ασία, την Ευρώπη, την Αμερική και τα νησιά του κόσμου, ενώ αγωνιζόμουν για την απελευθέρωση των 3.000.000 Ιουδαίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση
Μόνο στις Η.Π.Α. υπάρχουν πάνω από 40.000.000 Αμερικανών που αντιπροσωπεύονται από τη N.U.C.f.I. (Συνασπισμός Εθνικής Ενότητας για το Ισραήλ). Αυτός είναι ο πιο μεγάλος Συνασπισμός Ιουδαϊκών και Χριστιανικών Οργανώσεων υπέρ του Ισραήλ στις Η.Π.Α. Κάθε Οκτώβριο 6.000 – 7.000 Χριστιανοί και μη Ιουδαίοι Σιωνιστές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν τη Γιορτή Sukkot [Σκηνοπηγία] με τους Ισραηλινούς. Παρελαύνουν στην Εθνική Παρέλαση για τη Sukkot, με λάβαρα αγάπης και υποστήριξης, μαζί με τους Ισραηλίτες.
Η Aliyah είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη συγκέντρωση όλου του Ιουδαϊκού λαού στο Ισραήλ απ’ όλα τα έθνη. Ο Ζαχαρίας, ένας Εβραίος συγγραφέας, προφήτευσε ότι για κάθε Ιουδαίο που κάνει Aliyah, δέκα Εθνικοί θα θέλουν να γυρίσουν μαζί του. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 9.000.000 Ιουδαίοι στην Αμερική, άλλα 2.000.000 στη Ρωσία, και 2.000.000 ακόμα στα υπόλοιπα έθνη. Μπορείς να φανταστείς το πώς θα άλλαζε η Μέση Ανατολή, αν αυτά τα 13.000.000 Ιουδαίοι συν 130.000.000 Εθνικοί γίνονταν όλοι Σιωνιστές; Σου ακούγεται τρελό και απόμακρο; Οι περισσότεροι Ιουδαίοι, ιδίως στη Δύση, γεννήθηκαν ελεύθεροι με εκπαιδευτικές και οικονομικές ευκαιρίες. Όταν αυτοί επιστρέφουν εκτιμώντας την αξιοπρέπεια και την αξία κάθε ανθρώπου, όχι μόνο η Μ. Ανατολή θα άλλαζε για πάντα, αλλά στην κυριολεξία όλος ο κόσμος.

Άγνοια: Το πρόβλημα του Σιωνισμού / Εκπαίδευση: Η λύση του Σιωνισμού
Νομίζω ότι η νέα αποστολή του Σιωνισμού είναι να αλλάξει την αντίληψη του κόσμου ότι ο Σιωνισμός είναι μόνο για Ιουδαίους, στο ότι ο Σιωνισμός είναι για τον καθένα. Το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα είναι η άγνοια των κοσμικών Ιουδαίων κι Εθνικών για τα 1.000 περίπου εδάφια, όπου ο Θεός καλεί τον Ιουδαϊκό λαό από την Αμερική και τις τέσσερις γωνιές της γης, να επιστρέψει στη Σιών (Ισραήλ), όπως τα παρακάτω:
«Στις έσχατες ημέρες, το βουνό του οίκου του ΚΥΡΙΟΥ θα στηριχθεί πάνω στη κορφή των βουνών, και θα υψωθεί υπεράνω των βουνών. Και όλα τα έθνη θα συρρέουν σ’ αυτό. και πολλοί λαοί θα πάνε, και θα πουν: Ελάτε, και ας ανεβούμε στο βουνό του ΚΥΡΙΟΥ, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ. και θα μας διδάξει τους δρόμους του και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του. Επειδή, από τη Σιών θα βγει νόμος, και λόγος ΚΥΡΙΟΥ από την Ιερουσαλήμ. Και θα κρίνει ανάμεσα στα έθνη, και θα ελέγξει πολλούς λαούς. Και θα σφυρηλατήσουν τα μαχαίρια τους σε υνιά, και τις λόγχες τους σε δρέπανα. δεν θα σηκώσουν μάχαιρα, έθνος εναντίον έθνους, ούτε θα μάθουν πλέον τον πόλεμο. Οίκος του Ιακώβ, ελάτε, και ας περπατήσουμε στο φως του ΚΥΡΙΟΥ» (Ησαΐας 2:2-5).
Αυτή η «Τελική Έξοδος» θα οδηγήσει κυριολεκτικά στο Μεσσιανικό Αιώνα της παγκόσμιας δικαιοσύνης, Υγείας, Ειρήνης κι ευημερίας για τον καθένα. Χωρίς αυτή τη βασική γνώση, είναι αδύνατο για τους κοσμικούς ηγέτες, ανεξάρτητα αν είναι στην πολιτική, στη θρησκεία, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στη βιομηχανία, στην τράπεζα, στην εργασία, στη διοίκηση επιχειρήσεων, κλπ., να καταλάβουν όλες τις περιπλοκές που υπάρχουν για τη γιατρειά και της οικογένειας του Αβραάμ και της οικογένειας του Αδάμ στη γη σήμερα.
Από τώρα και πέρα, η παγκόσμια ειρήνη κι η οικονομική σταθερότητα εξαρτώνται από την ειρήνη και την επανασυγκέντρωση του Ισραήλ. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν εμείς διδάξουμε τον κόσμο ως προς το γιατί είναι καλό και ωφέλιμο για τον καθένα να γίνει Σιωνιστής. Μόνο τότε μπορούν οι γείτονες του Ισραήλ να το καλωσορίσουν στην πατρίδα του σαν αδελφούς κι όχι σαν εχθρούς που θέλουν να τους πετάξουν στη θάλασσα.
Συνεπώς, εναπόκειται στον κάθε ηγέτη στην κυβέρνηση, στη βιομηχανία, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στη θρησκεία, στον πολιτισμό, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, να ασχοληθεί καθημερινά με την εγκαθίδρυση δικαιοσύνης με ειρήνη σ’ όλη τη Μ. Ανατολή και το κόσμο. Αποτυχία στην αποστολή αυτή, το μόνο που θα φέρει θα είναι ένα Πυρηνικό, Βιολογικό και Χημικό Ολοκαύτωμα, που ποτέ πριν δεν έχουμε βιώσει στην ανθρώπινη ιστορία.
Από τον John Stembridge

Δεν υπάρχουν σχόλια: