10/6/09

Βιβλική προφητεία και Aliyah: Η επιστροφή του εβραϊκού λαού στο Ισραήλ

«Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Και θα σας συγκεντρώσω από τους λαούς, και θα σας συγκεντρώσω από τους τόπους όπου είστε διασκορπισμένοι, και θα σας δώσω τη γη Ισραήλ» (Ιεζεκιήλ 11:17).

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η επιστροφή του εβραϊκού λαού στη γη από την οποία πριν 2000 χρόνια σχεδόν εκδιώχτηκαν, είναι ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα όλων των εποχών. Όπως επίσης είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι οι Εβραίοι προφήτες προείπαν αυτή την επιστροφή πριν από 3000 χρόνια! Ο Θεός ο ίδιος φέρνει πίσω τον εβραϊκό λαό στο Ισραήλ από όλο τον κόσμο και εκπληρώνει τις πολυάριθμες Βιβλικές προφητείες. Πολλές από αυτές τις προφητείες αναφέρονται συγκεκριμένα στη «στη γη του βορρά». Αυτό είναι κοινά αποδεκτό ότι αναφέρετε στην πρώην Σοβιετική Ένωση, η οποία βρίσκεται στα βόρεια της Ιερουσαλήμ. Αυτή η ξανασυγκέντρωση από τη γη του βορρά και από όλες τις χώρες στις οποίες οι Εβραίοι είχαν διασκορπιστεί είναι γνωστή σαν aliyah, μια εβραϊκή λέξη που σημαίνει «πάω πάνω, ανεβαίνω». Όταν οι Εβραίοι μεταναστεύουν πίσω στο Ισραήλ τότε κάνουν «aliyah», γιατί «πηγαίνουν πάνω» στη γη που ο Θεός τους έδωσε. Η γνώση των Βιβλικών προφητειών μας δίνει μια κατανόηση των σκοπών του Θεού για τον εβραϊκό λαό και των καιρών που ζούμε – των ημερών που προηγούνται της επιστροφής του Μεσσία του Ισραήλ. Καθώς θα μελετάτε τις περικοπές που αναφέρονται παρακάτω πιστεύουμε ότι θα αποκομίσετε μια βαθιά κατανόηση της καρδιάς του Θεού για τον Εβραϊκό λαό και θα δραστηριοποιηθείτε στο να τους βοηθήσετε να επιστρέψουν στη γη των πατέρων τους.

1. ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ
Γένεση 12:1-3

«Ο Κύριος είπε στον Άβραμ: Βγες έξω από τη γη σου, και από τη συγγένειά σου, και από την οικογένεια του πατέρα σου, στη γη που θα σου δείξω· και θα σε κάνω να γίνεις ένα μεγάλο έθνος· και θα σε ευλογήσω, και θα μεγαλύνω το όνομά σου· και θα είσαι για ευλογία· και θα ευλογήσω εκείνους που σε ευλογούν, και θα καταραστώ εκείνους που σε καταριούνται· και μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλες οι φυλές τής γης».

Γένεση 13:14-17
«Ο Κύριος είπε στον Άβραμ, αφού ο Λωτ διαχωρίστηκε απ' αυτόν: Σήκωσε τώρα τα μάτια σου ψηλά και δες από τον τόπο όπου είσαι, προς τα βορινά και τα μεσημβρινά, και τα ανατολικά και τα δυτικά· επειδή, ολόκληρη τη γη που βλέπεις θα τη δώσω σε σένα, και στο σπέρμα σου, μέχρι τον αιώνα. Και θα κάνω το σπέρμα σου σαν την άμμο τής γης· ώστε αν μπορεί κανείς να απαριθμήσει την άμμο τής γης, θα μπορεί να απαριθμηθεί και το σπέρμα σου· και αφού σηκωθείς, διάσχισε τη γη, και κατά το μάκρος της, και κατά το πλάτος της· επειδή, σε σένα θα τη δώσω».

Γένεση 17:7-8
«Θα στήσω τη διαθήκη μου ανάμεσα σε μένα και σε σένα, και στο σπέρμα σου μετά από σένα στις γενεές τους, σε μια αιώνια διαθήκη, για να είμαι Θεός σε σένα και στο σπέρμα σου μετά από σένα. Και θα δώσω σε σένα, και στο σπέρμα σου μετά από σένα, τη γη τής παροικίας σου, ολόκληρη τη γη Χαναάν, σε αιώνια κατάσχεση· και θα είμαι ο Θεός τους».

2. ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒ
Γένεση 26:3-5
«...Σε σένα και στο σπέρμα σου θα δώσω όλους αυτούς τους τόπους· και θα εκπληρώσω τον όρκο, που ορκίστηκα στον Αβραάμ τον πατέρα σου· και θα πληθύνω το σπέρμα σου σαν τα αστέρια του ουρανού, και θα δώσω στο σπέρμα σου όλους αυτούς τους τόπους, και διαμέσου του σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη τής γης· επειδή, ο Αβραάμ υπάκουσε στη φωνή μου, και φύλαξε τα προστάγματά μου, τις εντολές μου, τα διατάγματά μου, και τους νόμους μου».

Γένεση 28:12-14
«Είδε ένα όνειρο, και να, μια σκάλα στηριγμένη στη γη, που η κορυφή της έφτανε στον ουρανό· και να, οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν επάνω σ' αυτή. Και να, ο Κύριος στεκόταν επάνω απ' αυτή, και είπε: Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός τού Αβραάμ τού πατέρα σου, και ο Θεός τού Ισαάκ· τη γη, επάνω στην οποία κοιμάσαι, σε σένα θα τη δώσω, και στο σπέρμα σου· Και το σπέρμα σου θα είναι όπως η άμμος της γης, και θα απλωθείς προς τη δύση, και προς την ανατολή, και προς τον βορρά και προς τον νότο· και θα ευλογηθούν μέσα από σένα, και το σπέρμα σου, όλες οι φυλές της γης».

3. Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
Έξοδος 6:2-4
«Ο Θεός μίλησε ακόμα στον Μωυσή και του είπε: Εγώ είμαι ο Κύριος· και φάνηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, και στον Ιακώβ, με το όνομα ο Θεός, ο Παντοκράτορας· δεν γνωρίστηκα όμως σ' αυτούς με το όνομά μου Γιαχβέ· κι ακόμα έστησα σ' αυτούς τη διαθήκη μου, να τους δώσω τη γη Χαναάν, τη γη τής παροικίας τους, στην οποία παροίκησαν».

Έξοδος 19:3-6
«Και ο Μωυσής ανέβηκε στον Θεό· και τον κάλεσε ο Κύριος από το βουνό, λέγοντας: Έτσι θα πεις στον οίκο Ιακώβ, και θα αναγγείλεις στους γιους Ισραήλ· εσείς είδατε όσα έκανα στους Αιγυπτίους, και σας σήκωσα σαν επάνω σε φτερούγες αετού, και σας έφερα προς τον εαυτό μου·τώρα, λοιπόν, αν πραγματικά υπακούσετε στη φωνή μου, και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θα είστε σε μένα ο εκλεκτός λαός από όλους τους λαούς· επειδή, δική μου είναι ολόκληρη η γη· κι εσείς θα είστε σε μένα βασίλειο ιεράτευμα, και έθνος άγιο».

Ψαλμός 105:6-11
«Εσείς, σπέρμα τού Αβραάμ τού δούλου του, γιοι τού Ιακώβ, οι εκλεκτοί του.
Αυτός είναι ο Κύριος ο Θεός μας· οι κρίσεις του είναι σε όλη τη γη. Να θυμάστε πάντοτε τη διαθήκη του, τη διαθήκη τού λόγου τον οποίο πρόσταξε σε χίλιες γενεές, τη διαθήκη που έκανε στον Αβραάμ, και τον όρκο του στον Ισαάκ· και τον επιβεβαίωσε στον Ιακώβ ως νόμο, προς τον Ισραήλ ως μια αιώνια διαθήκη, λέγοντας: Σε σένα θα δώσω τη γη Χαναάν, για μερίδα τής κληρονομιάς σας
».

4. Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
Λευιτικό 25:23
«Η γη δεν θα πουλιέται σε απαλλοτρίωση· επειδή, δική μου είναι η γη· για τον λόγο ότι, εσείς είστε ξένοι και πάροικοι μπροστά μου».

Λευιτικό 26:14-15, 33
«Αλλά, αν δεν με υπακούσετε και δεν εκτελείτε όλες αυτές τις εντολές, και αν καταφρονήσετε τα προστάγματά μου ή αν η ψυχή σας αποστραφεί τις κρίσεις μου, ώστε να μη εκτελείτε όλες τις εντολές μου, ώστε να εξουθενώσετε τη διαθήκη μου... Και θα σας διασπείρω ανάμεσα στα έθνη· και θα σύρω από πίσω σας τη μάχαιρα· και η γη σας θα μένει έρημη, και οι πόλεις σας θα είναι έρημες».

Δευτερονόμιο 4:23, 27
«Προσέχετε στον εαυτό σας, μήπως κάποτε λησμονήσετε τη διαθήκη του Κυρίου του Θεού σας, που έκανε σε σας, και κάνετε για τον εαυτό σας είδωλο, εικόνα κάποιου, την οποία ο Κύριος ο Θεός σου απαγόρευσε... Ο Κύριος θα σας διασκορπίσει ανάμεσα στους λαούς και θα μείνετε λίγοι σε αριθμό ανάμεσα στα έθνη, στα οποία σας φέρνει ο Κύριος».

Δευτερονόμιο 28:64
«Και ο Κύριος θα σε διασπείρει σε όλα τα έθνη, από τη μια άκρη της γης μέχρι την άλλη άκρη της γης...».

5. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΘΕΙΑΣ
Ησαΐας 42:22, 24
«Αυτός είναι λαός διαρπαγμένος και γυμνωμένος· όλοι είναι παγιδευμένοι σε σπήλαια, και κρυμμένοι στις φυλακές· είναι λάφυρο, και δεν υπάρχει αυτός που να λυτρώνει· διάρπαγμα, και κανένας που να λέει: Επίστρεψέ το... Ποιος παρέδωσε τον Ιακώβ σε διαρπαγή, και τον Ισραήλ σε λεηλατητές; Όχι ο Κύριος, αυτός στον οποίο αμαρτήσαμε;».

Ιεζεκιήλ 36:17-20
«...όταν ο οίκος Ισραήλ κατοίκησαν στη γη τους, τη μόλυναν με τον δρόμο τους και με τις πράξεις τους... Γι' αυτό, ξέχυσα τον θυμό μου επάνω τους, εξαιτίας του αίματος που έχυσαν επάνω στη γη, και εξαιτίας των ειδώλων τους, με τα οποία τη μόλυναν· και τους διέσπειρα ανάμεσα στα έθνη... Και όταν μπήκαν τα έθνη, όπου ήρθαν, βεβήλωσαν το άγιο όνομά μου, ενώ λεγόταν γι' αυτούς: Αυτοί είναι ο λαός τού Κυρίου, και βγήκαν από τη γη του».

6. ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ
Λευιτικό 26:40-42, 44-45
«Και αν ομολογήσουν την ανομία τους, και την ανομία των πατέρων τους, για την παράβασή τους, που παρέβηκαν εναντίον μου, και επειδή ακόμα πορεύτηκαν ενάντιοι σε μένα. Κι εγώ πορεύτηκα ενάντιος σ' αυτούς, και τους έφερα στη γη των εχθρών τους· αν τότε ταπεινωθεί η απερίτμητη καρδιά τους, και δεχθούν τότε την τιμωρία τής ανομίας τους, τότε, θα θυμηθώ τη διαθήκη μου που έκανα στον Ιακώβ, και τη διαθήκη μου που έκανα στον Ισαάκ, και τη διαθήκη μου που έκανα στον Αβραάμ θα θυμηθώ· θα θυμηθώ και τη γη… Αλλά, κι έτσι, ενώ βρίσκονται στη γη των εχθρών τους, δεν θα τους απορρίψω ούτε θα τους βδελυχθώ, ώστε να τους εξολοθρεύσω, και να ματαιώσω τη διαθήκη μου, που έκανα σ' αυτούς· επειδή, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους· αλλά, προς το συμφέρον τους θα θυμηθώ τη διαθήκη των πατέρων [τους], που τους έβγαλα από τη γη τής Αιγύπτου, μπροστά στα έθνη, για να είμαι ο Θεός τους. Εγώ είμαι ο Κύριος».

Δευτερονόμιο 30:1-4
«Και όταν έρθουν επάνω σου όλα αυτά τα πράγματα, η ευλογία και η κατάρα, που έβαλα μπροστά σου, και [τα] φέρεις σε ενθύμηση στην καρδιά σου, ανάμεσα σε όλα τα έθνη, όπου και αν σε διασκορπίσει ο Κύριος ο Θεός σου, και επιστρέψεις στον Κύριο τον Θεό σου, και υπακούσεις στη φωνή του, σύμφωνα με όλα όσα εγώ σε προστάζω σήμερα, εσύ και τα παιδιά σου, με ολόκληρη την καρδιά σου, και με ολόκληρη την ψυχή σου, τότε, ο Κύριος ο Θεός σου θα σε επαναφέρει από την αιχμαλωσία, και θα σε σπλαχνιστεί, και θα σε συγκεντρώσει ξανά από όλα τα έθνη, όπου ο Κύριος ο Θεός σου σε διασκόρπισε· και αν η διασπορά σου είναι στα έσχατα του ουρανού, και από εκεί θα σε συνάξει ο Κύριος ο Θεός σου, και από εκεί θα σε πάρει».

Δευτερονόμιο 33:29
«Τρισευτυχισμένος εσύ, Ισραήλ. Ποιος είναι όμοιος με σένα, λαέ που σώζεσαι από τον Κύριο;».

Νεεμίας 1:8-9
«Θυμήσου, παρακαλώ, τον λόγο, που πρόσταξες στον δούλο σου τον Μωυσή, λέγοντας: Αν γίνετε παραβάτες, εγώ θα σας διασκορπίσω ανάμεσα στα έθνη· αλλά, αν επιστρέψετε σε μένα, και φυλάξετε τις εντολές μου, και τις εκτελείτε, και αν είναι από σας απορριμμένοι μέχρι τις εσχατιές τού ουρανού, και από εκεί θα τους συγκεντρώσω, και θα τους φέρω στον τόπο, που έκλεξα για να κατοικίσω το όνομά μου εκεί».

Ψαλμός 102:13, 15-16
«Εσύ θα σηκωθείς, θα σπλαχνιστείς τη Σιών· επειδή, είναι καιρός να την ελεήσεις, δεδομένου ότι, έφτασε ο διορισμένος καιρός... Τα έθνη θα φοβηθούν το όνομα του Κυρίου, και όλοι οι βασιλιάδες τής γης θα φοβηθούν τη δόξα σου. Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, θα φανεί μέσα στη δόξα του».

Ψαλμός 106:44-47
«...επέβλεψε στη θλίψη τους, όταν άκουσε την κραυγή τους· και θυμήθηκε τη διαθήκη που είχε κάνει σ' αυτούς, και μεταμελήθηκε σύμφωνα με το πλήθος του ελέους του. Και τους έκανε να βρουν έλεος μπροστά σε όλους αυτούς που τους αιχμαλώτισαν. Σώσε μας, Κύριε ο Θεός μας, και συγκέντρωσέ μας από τα έθνη, για να δοξολογούμε το άγιο όνομά σου, [και] να καυχώμαστε στην αίνεσή σου».

Ψαλμός 107:1-3
«Δοξολογείτε τον Κύριο, επειδή είναι αγαθός, επειδή το έλεός του μένει στον αιώνα. Έτσι ας λένε οι λυτρωμένοι τού Κυρίου, που τους λύτρωσε από το χέρι τού εχθρού· και τους συγκέντρωσε από τις χώρες, από τον βορρά και από τον νότο».

Ψαλμός 126:1-4
«Όταν ο Κύριος επανέφερε τους αιχμαλώτους τής Σιών, ήμασταν όπως οι ονειρευόμενοι. Τότε, το στόμα μας γέμισε από γέλιο, και η γλώσσα μας από αγαλλίαση· τότε, έλεγαν ανάμεσα στα έθνη: Μεγαλεία έκανε γι' αυτούς ο Κύριος. Μεγαλεία έκανε ο Κύριος για μας· γεμίσαμε από χαρά. Επίστρεψε, Κύριε, τους αιχμαλώτους μας, όπως τους χειμάρρους στον Νότο».

Ψαλμός 147:1-2«Αινείτε τον Κύριο· επειδή, είναι καλό να ψάλλουμε στον Θεό μας· επειδή, είναι τερπνό, η αίνεση πρέπουσα. Ο Κύριος οικοδομεί την Ιερουσαλήμ· θα συγκεντρώσει τους διασπαρμένους τού Ισραήλ».

Ησαΐας 11:11-12, 16
«Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα βάλει το χέρι του πάλι, μια δεύτερη φορά, για να αναλάβει το υπόλοιπο του λαού του, που θα μείνει, από την Ασσυρία, και από την Αίγυπτο, και από την Παθρώς, και από την Αιθιοπία, και από το Ελάμ, και από τη Σεναάρ, και από την Αιμάθ, και από τα νησιά της θάλασσας. Και θα υψώσει σημαία στα έθνη, και θα συγκεντρώσει τούς απορριμμένους τού Ισραήλ, και θα συναθροίσει τους διασκορπισμένους τού Ιούδα από τις τέσσερις γωνίες τής γης... Και θα είναι ένας πλατύς δρόμος στο υπόλοιπο του λαού του, το οποίο θα μείνει, από την Ασσυρία· όπως ήταν στον Ισραήλ, κατά την ημέρα που ανέβηκε από την Αίγυπτο».

Ησαΐας 14:1
«Επειδή, ο Κύριος θα ελεήσει τον Ιακώβ, θα εκλέξει ακόμα και τον Ισραήλ, και θα τους εγκαταστήσει στη γη τους· και οι ξένοι θα ενωθούν μαζί τους, και θα προσκολληθούν στον οίκο τού Ιακώβ...».

Ησαΐας 27:12-13
«Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα εκτινάξει από τη διώρυγα του ποταμού μέχρι το ρεύμα τής Αιγύπτου, κι εσείς θα συναχθείτε ένας - ένας χωριστά, εσείς οι γιοι Ισραήλ. Και κατά την ημέρα εκείνη θα σαλπιχτεί μεγάλη σάλπιγγα, και θάρθουν αυτοί που καταφθείρονταν στη γη τής Ασσυρίας, και οι αποδιωγμένοι στη γη τής Αιγύπτου, και θα λατρεύσουν επάνω στο άγιο βουνό στην Ιερουσαλήμ».

Ησαΐας 32:17-18
«Και το έργο τής δικαιοσύνης θα είναι ειρήνη· και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης, ησυχία και ασφάλεια στον αιώνα. Και ο λαός μου θα κατοικεί σε ειρηνική κατοικία, και ασφαλή οικήματα, και ήσυχους τόπους ευπορίας».

Ησαΐας 35:8-10
«Και εκεί θα υπάρχει λεωφόρος, και δρόμος, και θα ονομαστεί: Άγιος δρόμος· και ο ακάθαρτος δεν θα περάσει απ' αυτόν, αλλά θα είναι γι' αυτούς· αυτός που περπατάει και οι μωροί δεν θα πλανιούνται. Λιοντάρι δεν θα είναι εκεί, και αρπαχτικό θηρίο δεν θα ανέβει εκεί· δεν θα βρεθεί εκεί· αλλά, οι λυτρωμένοι θα περπατούν [εκεί]. Και οι λυτρωμένοι τού Κυρίου θα επιστρέψουν, και θάρθουν στη Σιών με αλαλαγμό· και αιώνια ευφροσύνη [θα είναι] επάνω στο κεφάλι τους· θα απολαύσουν αγαλλίαση και ευφροσύνη· ενώ η λύπη και ο στεναγμός θα φύγουν».

Ησαΐας 41:8-10
«Αλλ' εσύ, Ισραήλ, δούλε μου, Ιακώβ, εκλεκτέ μου, το σπέρμα τού Αβραάμ του αγαπητού μου, [εσύ], τον οποίο πήρα από τα άκρα τής γης, και σε κάλεσα από τις εσχατιές της, και σου είπα: Εσύ είσαι ο δούλος μου· εγώ σε έκλεξα, και δεν θα σε απορρίψω· μη φοβάσαι· επειδή, εγώ είμαι μαζί σου· μη τρομάζεις· επειδή, εγώ είμαι ο Θεός σου· σε ενίσχυσα· μάλιστα, σε βοήθησα· μάλιστα, σε υπερασπίστηκα με το δεξί [χέρι] τής δικαιοσύνης μου».

Ησαΐας 43:1-2, 5-6, 13
«Και τώρα, έτσι λέει ο Κύριος, ο δημιουργός σου, Ιακώβ, και ο πλάστης σου, Ισραήλ· Μη φοβάσαι· επειδή, εγώ σε λύτρωσα, [σε] κάλεσα με το όνομά σου· δικός μου είσαι. Όταν διαβαίνεις μέσα από τα νερά, θα είμαι μαζί σου· και [όταν] περνάς μέσα από τα ποτάμια, δεν θα πλημμυρίζουν επάνω σου· όταν περπατάς μέσα από τη φωτιά, δεν θα καείς ούτε θα εξαφθεί φλόγα επάνω σου… Μη φοβάσαι· επειδή, εγώ είμαι μαζί σου· από την ανατολή θα φέρω το σπέρμα σου, και από τη δύση θα σε συνάξω· θα πω στον βορρά: Δώσε· και προς τον νότο: Μη εμποδίσεις· φέρε τους γιους μου από μακριά, και τις θυγατέρες μου από τα άκρα τής γης... και δεν υπάρχει αυτός που λυτρώνει από το χέρι μου· θα κάνω, και ποιος μπορεί να το εμποδίσει;».

Ησαΐας 44:3-5
«Επειδή, θα ξεχύνω νερό επάνω σ' αυτόν που διψάει, και ποταμούς επάνω στην ξηρά· θα ξεχύνω το πνεύμα μου επάνω στο σπέρμα σου, και την ευλογία μου επάνω στους εγγονούς σου· και θα βλαστήσουν [σαν] ανάμεσα σε χορτάρι, σαν ιτιές κοντά στα ρυάκια των νερών. Ο μεν ένας θα λέει: Εγώ είμαι του Κυρίου· ενώ ο άλλος θα ονομάζεται με το όνομα του Ιακώβ· και άλλος θα υπογράφεται [με] το χέρι του στον Κύριο, και θα επονομάζεται με το όνομα του Ισραήλ».

Ησαΐας 46:3-4
«Ακούστε με, ω οίκος Ιακώβ, και ολόκληρο το υπόλοιπο του οίκου Ισραήλ, που σας σήκωσα από την κοιλιά, σας βάσταξα από τη μήτρα· και μέχρι τα γηρατειά [σας] εγώ ο ίδιος είμαι· και μέχρι τις άσπρες τρίχες [των μαλλιών σας] εγώ θα [σας] βαστάξω· εγώ [σας] έκανα, και εγώ θα [σας] σηκώσω· ναι, εγώ θα [σας] βαστάξω και... θα [σας] σώσω».

Ησαΐας 49:8-10, 12-13
«Έτσι λέει ο Κύριος: Σε καιρό δεκτό σε εισάκουσα, και σε ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα· και θα σε διαφυλάξω, και θα σε δώσω για διαθήκη των λαών, για να ανορθώσεις τη γη, να κληροδοτήσεις ερημωμένες κληρονομιές· λέγοντας στους δεσμίους: Βγείτε έξω· σ' αυτούς που είναι στο σκοτάδι: Φανερωθείτε. Θα βοσκηθούν κοντά στους δρόμους, και οι βοσκές τους [θα είναι] σε όλους τούς ψηλούς τόπους. Δεν θα πεινάσουν ούτε θα διψάσουν· δεν θα τους προσβάλει ούτε ο καύσωνας ούτε ο ήλιος· επειδή, αυτός που τους ελεεί, θα τους οδηγήσει, και θα τους φέρει διαμέσου πηγών με νερά... Δέστε, αυτοί θάρθουν από μακριά· και δέστε, αυτοί από βορρά και από νότο, κι αυτοί από τη γη τού Σινείμ[1]. Ευφραίνεστε, ουρανοί· και αγάλλου, γη· τα βουνά, αλαλάξτε· επειδή, ο Κύριος παρηγόρησε τον λαό του, και ελέησε τους θλιμμένους του».

Ησαΐας 51:14
«Ο αιχμαλωτισμένος σπεύδει να λυθεί, και να μη πεθάνει στον λάκκο ούτε να στερηθεί το ψωμί του».

Ησαΐας 54:1-3, 7-8, 13
«Να ευφρανθείς, ω στείρα, εσύ που δεν γεννάς· αναβόησε με αγαλλίαση, και να χαίρεσαι υπερβολικά, εσύ που δεν κοιλοπονάς· επειδή, περισσότερα είναι τα παιδιά τής ερημωμένης, παρά τα παιδιά εκείνης που έχει τον άνδρα, λέει ο Κύριος. Πλάτυνε τον τόπο τής σκηνής σου, και ας εκτείνουν τα παραπετάσματα των κατοικιών σου· μη λυπηθείς· μάκρυνε τα σχοινιά σου, και στερέωσε τους πασσάλους σου. Επειδή, θα απλωθείς στα δεξιά και στα αριστερά· και το σπέρμα σου θα κληρονομήσει τα έθνη, και θα κάνει να κατοικηθούν οι ερημωμένες πόλεις... Σε εγκατέλειψα για λίγο καιρό· όμως, με μεγάλο έλεος θα σε περισυλλέξω. Μέσα σε μικρό θυμό έκρυψα από σένα το πρόσωπό μου, για μια στιγμή· όμως, με αιώνιο έλεος θα σε ελεήσω, λέει ο Κύριος ο Λυτρωτής σου... Μάλιστα, όλοι οι γιοι σου [θα είναι] διδακτοί από τον Κύριο, και η ειρήνη των γιων σου θα είναι μεγάλη».

Ησαΐας 56:8
«Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, αυτός που συγκεντρώνει τους διασκορπισμένους τού Ισραήλ: Θα συγκεντρώσω ακόμα σ' αυτόν [και άλλους], εκτός από τους συγκεντρωμένους του».

Ησαΐας 57:14, 18
«Και θα πω: Υψώστε, υψώστε, ετοιμάστε τον δρόμο, βγάλτε το πρόσκομμα από τον δρόμο τού λαού μου... Είδα τούς δρόμους του, και θα τον γιατρέψω· και θα τον οδηγήσω, και θα δώσω σ' αυτόν ξανά παρηγορίες, και στους θλιμμένους του».

Ησαΐας 62:4-5
«Δεν θα ονομαστείς πλέον: Εγκαταλειμμένη· ούτε η γη σου θα ονομαστεί πλέον: Ερημωμένη· αλλά, θα ονομαστείς: Η ευδοκία μου μέσα σ' αυτή· και η γη σου: Η νυμφευμένη· επειδή, ο Κύριος ευδόκησε επάνω σε σένα, και η γη σου θα είναι νυμφευμένη. Επειδή, [όπως] ο νέος νυμφεύεται με παρθένα, [έτσι και] οι γιοι σου θα συνοικούν μαζί σου· και όπως ο νυμφίος ευφραίνεται στη νύφη, έτσι και ο Θεός σου θα ευφρανθεί σε σένα».

Ιερεμίας 3:16-18
«Και όταν πληθυνθείτε, και αυξηθείτε επάνω στη γη, κατά τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, δεν θα προφέρουν πλέον: Η κιβωτός τής διαθήκης τού Κυρίου· ούτε θα ανέβει στην καρδιά [τους]· ούτε θα τη θυμηθούν· ούτε θα επισκεφθούν· ούτε θα κατασκευαστεί πλέον. Κατά τον καιρό εκείνο, θα ονομάσουν την Ιερουσαλήμ θρόνον τού Κυρίου· και όλα τα έθνη θα συγκεντρωθούν σ' αυτή, στο όνομα του Κυρίου, προς την Ιερουσαλήμ· και δεν θα περπατήσουν πλέον πίσω από την όρεξη της πονηρής καρδιάς τους. Κατά τις ημέρες εκείνες, ο οίκος τού Ιούδα θα περπατήσει μαζί με τον οίκο Ισραήλ, και θάρθουν μαζί από τη γη τού βορρά, στη γη που κληροδότησα στους πατέρες σας».

Ιερεμίας 16:14-15
«Γι' αυτό, δέστε, έρχονται ημέρες, λέει ο Κύριος, και δεν θα πουν πια: Ζει ο Κύριος, που ανέβασε τους γιους Ισραήλ από τη γη τής Αιγύπτου· αλλά: Ζει ο Κύριος, που ανέβασε τους γιους Ισραήλ από τη γη τού βορρά, και από όλους τους τόπους, όπου τους είχε διώξει· και θα τους επαναφέρω πάλι στη γη τους, που είχα δώσει στους πατέρες τους».

Ιερεμίας 23:3, 7-8
«Και εγώ θα συγκεντρώσω το υπόλοιπο των προβάτων μου από όλους τους τόπους όπου τα έδιωξα, και θα τα επαναφέρω πάλι στις βοσκές τους, και θα καρποφορήσουν και θα πληθύνουν... Γι' αυτό, δέστε, έρχονται ημέρες, λέει ο Κύριος, και δεν θα πουν πλέον: Ζει ο Κύριος, που ανέβασε τους γιους Ισραήλ από τη γη τής Αιγύπτου· αλλά: Ζει ο Κύριος, που ανέβασε και έφερε το σπέρμα τού οίκου Ισραήλ από τη γη τού βορρά, και από όλους τούς τόπους όπου τους είχα διώξει· και θα κατοικήσουν στη γη τους».

Ιερεμίας 29:14
«Και θα βρεθώ από σας, λέει ο Κύριος· και θα αποστρέψω την αιχμαλωσία σας, και θα σας συγκεντρώσω από όλα τα έθνη, και από όλους τους τόπους όπου σας είχα διώξει, λέει ο Κύριος· και θα σας επαναφέρω στον τόπο απ' όπου σάς είχα κάνει να φερθείτε αιχμάλωτοι».

Ιερεμίας 30:17
«Επειδή, θα αποκαταστήσω σε σένα την υγεία, και θα σε γιατρέψω από τις πληγές σου, λέει ο Κύριος· επειδή, αυτοί σε ονόμασαν Απορριμμένη, [λέγοντας]: Αυτή είναι η Σιών· δεν υπάρχει αυτός που την αναζητάει».

Ιερεμίας 31:8-11, 21
«Δέστε, εγώ θα τους φέρω από τη γη τού βορρά, και θα τους συγκεντρώσω από τα έσχατα της γης, [και] μαζί τους τον τυφλό, και τον χωλό, την έγκυο, και, μαζί, εκείνη που γεννάει· μεγάλο συνάθροισμα θα επιστρέψει εδώ. Θάρθουν με κλαυθμό, και θα τους επαναφέρω με δεήσεις· θα τους οδηγήσω κοντά σε ποταμούς νερών από ίσιον δρόμο, στον οποίο δεν θα προσκόψουν· επειδή, είμαι πατέρας στον Ισραήλ, και ο Εφραϊμ είναι ο πρωτότοκός μου. Ακούστε, έθνη, τον λόγο τού Κυρίου, και αναγγείλατε στα νησιά που είναι μακριά, και πείτε: Αυτός που διασκόρπισε τον Ισραήλ, θα τον συγκεντρώσει, και θα τον φυλάξει, όπως ο ποιμένας το ποίμνιό του. Επειδή, ο Κύριος εξαγόρασε τον Ιακώβ, και τον λύτρωσε από το χέρι τού δυνατοτέρου του... Στήσε σημάδια τού δρόμου, κάνε στον εαυτό σου ψηλούς σωρούς· προσήλωσε την καρδιά σου στη λεωφόρο, στον δρόμο [από τον οποίο] πήγες· γύρνα παρθένα τού Ισραήλ, γύρνα σ' αυτές τις πόλεις σου».

Ιερεμίας 31:31-34
«Δέστε, έρχονται ημέρες, λέει ο Κύριος, και θα κάνω στον οίκο Ισραήλ, και στον οίκο Ιούδα, μια νέα διαθήκη· όχι σύμφωνα με τη διαθήκη, που έκανα στους πατέρες τους, κατά την ημέρα που τους έπιασα από το χέρι για να τους βγάλω από την Αίγυπτο· επειδή, αυτοί παρέβηκαν τη διαθήκη μου, και εγώ τους αποστράφηκα, λέει ο Κύριος αλλ' αυτή [θα είναι] η διαθήκη, που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ: Ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, θα βάλω τον νόμο μου στα ενδόμυχά τους, και θα τον γράψω στις καρδιές τους· και θα είμαι Θεός τους, κι αυτοί θα είναι λαός μου. Και δεν θα διδάσκουν πλέον κάθε ένας τον κοντινό του, και κάθε ένας τον αδελφό του, λέγοντας: Γνωρίστε τον Κύριο· επειδή, όλοι αυτοί θα με γνωρίζουν, από τον [πιο] μικρό [ανάμεσά] τους μέχρι τον [πιο] μεγάλο [ανάμεσά] τους, λέει ο Κύριος· επειδή, θα συγχωρήσω την ανομία τους, και δεν θα θυμάμαι πλέον την αμαρτία τους».

Ιεζεκιήλ 11:17-20
«Γι' αυτό, πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Και θα σας συγκεντρώσω από τους λαούς, και θα σας συγκεντρώσω από τους τόπους όπου είστε διασκορπισμένοι, και θα σας δώσω τη γη Ισραήλ. Και αφού έρθουν εκεί, θα σηκώσουν απ' αυτή όλα τα βδελύγματά της, και όλα τα μιαρά της. Και θα τους δώσω καρδιά μία, και πνεύμα νέο θα βάλω μέσα σας· και αφού αποσπάσω την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα τους, θα τους δώσω σάρκινη καρδιά, για να περπατούν στα διατάγματά μου, και να φυλάττουν τις κρίσεις μου, και να τις εκτελούν· και θα είναι λαός μου, και εγώ θα είμαι Θεός τους».

Ιεζεκιήλ 20:34, 37-38
«Και θα σας βγάλω από τους λαούς, και θα σας συγκεντρώσω από τους τόπους, όπου είστε διασκορπισμένοι, με χέρι κραταιό, και με βραχίονα απλωμένον, και με θυμό που ξεχύνεται... Και θα σας περάσω από τη ράβδο, και θα σας φέρω στους δεσμούς τής διαθήκης. Και θα αποκαθαρίσω από μέσα σας τους αποστάτες, κι αυτούς που ασέβησαν σε μένα· θα τους βγάλω έξω από τη γη τής παροικίας τους, και δεν θα μπουν μέσα στη γη τού Ισραήλ· και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος».

Ιεζεκιήλ 28:25-26
«Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Όταν συγκεντρώσω τον οίκο Ισραήλ από τους λαούς, ανάμεσα στους οποίους είναι διασκορπισμένοι, και αγιαστώ σ' αυτούς μπροστά στα έθνη, τότε θα κατοικήσουν στη γη τους, που είχα δώσει στον δούλο μου Ιακώβ. Και θα κατοικήσουν μέσα σ' αυτή με ασφάλεια, και θα κτίσουν σπίτια, και θα φυτέψουν αμπελώνες· ναι, θα κατοικήσουν με ασφάλεια, όταν εκτελέσω κρίσεις επάνω σε όλους εκείνους που τους καταφρόνησαν, ολόγυρά τους· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους».

Ιεζεκιήλ 34:11-13, 16
«Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δέστε, εγώ, εγώ θέλω και θα αναζητήσω τα πρόβατά μου, και θα τα επισκεφθώ. Όπως ο ποιμένας επισκέπτεται το ποίμνιό του, κατά την ημέρα που βρίσκεται ανάμεσα στα διασκορπισμένα πρόβατά του, έτσι θα επισκεφθώ τα πρόβατά μου, και θα τα ελευθερώσω από όλους τούς τόπους, όπου ήσαν διασκορπισμένα, σε συννεφιασμένη και σκοτεινή ημέρα. Και θα τα βγάλω από τους λαούς, και θα τα συγκεντρώσω από τους τόπους, και θα τα φέρω στη γη τους, και θα τα βοσκήσω επάνω στα βουνά τού Ισραήλ, κοντά στα ποτάμια, και σε όλα τα κατοικούμενα μέρη τής γης... Θα αναζητήσω το χαμένο, και θα επαναφέρω το πλανεμένο, και θα επιδέσω το συντριμμένο, και θα ενισχύσω το ασθενικό· όμως, θα καταστρέψω το παχύ και το δυνατό· με δικαιοσύνη θα τα βοσκήσω».

Ιεζεκιήλ 36:8, 24-28
«Κι εσείς, βουνά τού Ισραήλ, θα βλαστήσετε τα κλαδιά σας, και θα δώσετε τον καρπό σας στον λαό μου Ισραήλ· δεδομένου ότι, πλησιάζουν νάρθουν... Επειδή, θα σας πάρω από μέσα από τα έθνη, και θα σας συγκεντρώσω από όλους τούς τόπους, και θα σας φέρω στη γη σας. Και θα ράνω επάνω σας καθαρό νερό, και θα καθαριστείτε· από όλες τις ακαθαρσίες σας, και από όλα τα είδωλά σας, θα σας καθαρίσω. Και θα σας δώσω καρδιά νέα· και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο, και, αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη. Και θα βάλω μέσα σας το Πνεύμα μου, και θα σας κάνω να περπατάτε στα διατάγματά μου, και να τηρείτε τις κρίσεις μου, και να τις εκτελείτε. Και θα κατοικήσετε στη γη, που έδωσα στους πατέρες σας· και θα είστε λαός μου, και εγώ θα είμαι Θεός σας».

Ιεζεκιήλ 37:12-14, 21-22, 25-28
«Γι' αυτό, προφήτευσε, και πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δες, λαέ μου, εγώ ανοίγω τούς τάφους σας, και θα σας ανεβάσω από τους τάφους σας, θα σας φέρω στη γη τού Ισραήλ. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν, λαέ μου, ανοίξω τούς τάφους σας, και σας ανεβάσω από τους τάφους σας. Και θα σας δώσω το πνεύμα μου, και θα αναζήσετε, και θα σας τοποθετήσω στη γη σας· και θα γνωρίσετε, ότι εγώ ο Κύριος μίλησα και εκτέλεσα, λέει ο Κύριος... Εγώ θα πάρω τούς γιους Ισραήλ από το μέσον των εθνών όπου πήγαν, και θα τους συγκεντρώσω από παντού, και θα τους φέρω στη γη τους. Και θα τους κάνω έθνος μέσα στη γη, επάνω στα βουνά τού Ισραήλ· και βασιλιάς θα είναι επάνω σε όλους αυτούς και δεν θα είναι πλέον δύο έθνη, και δεν θα είναι στο εξής χωρισμένοι σε δύο βασίλεια... Και θα κατοικούν στη γη, που είχα δώσει στον δούλο μου τον Ιακώβ, όπου είχαν κατοικήσει οι πατέρες σας· και μέσα σ' αυτή θα κατοικούν αυτοί και τα παιδιά τους, και τα παιδιά των παιδιών τους, μέχρι τον αιώνα· και ο Δαβίδ, ο δούλος μου, [θα είναι] άρχοντάς τους μέχρι τον αιώνα. Και θα κάνω προς αυτούς διαθήκη ειρήνης· [αυτή] θα είναι διαθήκη αιώνια προς αυτούς· και θα τους στηρίξω, και θα τους πληθύνω, και θα βάλω το αγιαστήριό μου ανάμεσά τους στον αιώνα. Και η σκηνή μου θα είναι ανάμεσά τους· και θα είμαι Θεός τους, κι αυτοί θα είναι λαός μου. Και τα έθνη θα γνωρίσουν ότι εγώ ο Κύριος είμαι αυτός που αγιάζει τον Ισραήλ, όταν το αγιαστήριό μου θα είναι ανάμεσά τους στον αιώνα».

Ιεζεκιήλ 39:25-28
«Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Τώρα, θα επιστρέψω την αιχμαλωσία τού Ιακώβ, και θα ελεήσω ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ, και θα είμαι ζηλότυπος για το άγιο όνομά μου, και θα βαστάξουν τη ντροπή τους, και όλες τις παραβάσεις τους, με τις οποίες έγιναν σε μένα παραβάτες, όταν κατοικούσαν στη γη τους με ασφάλεια, και δεν υπήρχε εκείνος που να εκφοβίζει. Όταν τους επαναφέρω από τους λαούς, και τους συγκεντρώσω από τους τόπους των εχθρών τους, και αγιαστώ σ' αυτούς μπροστά σε πολλά έθνη, τότε θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους, όταν, αφού τους κάνω να φερθούν σε αιχμαλωσία ανάμεσα στα έθνη, τους συγκεντρώσω στη γη τους, και δεν θα αφήσω υπόλοιπο απ' αυτούς εκεί».

Ωσηέ 11:3-4
«Εγώ δίδαξα ακόμα τον Εφραΐμ να περπατάει, πιάνοντάς τον από τους βραχίονες· αλλά, δεν γνώριζαν ότι τους γιάτρευα. Τους έσυρα με σχοινιά ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης· και ήμουν σ' αυτούς σαν εκείνους που αφαιρούν τον ζυγό πάνω από τα σαγόνια τους, και έβαλα μπροστά τους τροφή».

Αμώς 9:13-15
«Δέστε, έρχονται ημέρες, λέει ο Κύριος, που, αυτός ο οποίος αροτριάζει, θα φτάσει τον θεριστή, και ο πατητής τού ληνού, αυτόν που σπέρνει τον σπόρο· και τα βουνά θα σταλάξουν γλεύκος, και όλοι οι λόφοι θα ρέουν αγαθά. Και θα επιστρέψω τούς αιχμαλώτους τού λαού μου Ισραήλ, και θα ξαναχτίσουν τις ερημωμένες πόλεις, και θα κατοικήσουν· και θα φυτέψουν αμπελώνες, και θα πιουν το κρασί τους· και θα κάνουν κήπους, και θα φάνε τον καρπό τους. Και θα τους φυτέψω επάνω στη γη τους, και δεν θα αποσπαστούν πλέον από τη γη τους, την οποία έδωσα σ' αυτούς, λέει ο Κύριος ο Θεός σου».

Μιχαΐας 4:6-7
«Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα συνάξω αυτήν που χωλαίνει, και θα δεχθώ μέσα αυτήν που αποβλήθηκε, και εκείνην που έθλιψα. Και θα κάνω αυτήν που χωλαίνει υπόλοιπο, και αυτήν που αποβλήθηκε ισχυρό έθνος· και ο Κύριος θα βασιλεύει επάνω τους στο βουνό Σιών, από τώρα και μέχρι τον αιώνα».

Σοφονίας 3:14-15, 19-20
«Ψάλλε, θυγατέρα Σιών· αλαλάξτε, Ισραήλ· απολάμβανε τέρψη και ευφραίνου από όλη σου την καρδιά, θυγατέρα Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος αφαίρεσε τις κρίσεις σου, απέστρεψε τον εχθρό σου· ο Κύριος είναι βασιλιάς τού Ισραήλ ανάμεσά σου· στο εξής δεν θα δεις κακό... Δέστε, κατά τον καιρό εκείνο θα αφανίσω όλους αυτούς που σε καταθλίβουν· και θα σώσω αυτή που χωλαίνει, και θα συνάξω αυτή που έχει εκβληθεί έξω· και θα τους κάνω έπαινο και δόξα σε κάθε τόπο τής ντροπής τους. Κατά τον καιρό εκείνο θα σας φέρω, και κατά τον καιρό [εκείνο] θα σας συνάξω· επειδή, θα σας κάνω ονομαστούς και επαινετούς ανάμεσα σε όλους τους λαούς τής γης, όταν εγώ θα αποστρέψω την αιχμαλωσία σας μπροστά από τα μάτια σας, λέει ο Κύριος».

Ζαχαρίας 2:6-7
«Ω! Ω! Φεύγετε από τη γη τού βορρά, λέει ο Κύριος· επειδή, σας διασκόρπισα στους τέσσερις ανέμους τού ουρανού, λέει ο Κύριος. Ω! Διασώσου, Σιών, η οποία κατοικείς [μαζί] με τη θυγατέρα τής Βαβυλώνας».

7. ΕΘΝΙΚΟΙ ΘΑ ΑΝΑΜΙΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ
Ησαΐας 14:1-2
«...Ξένοι θα ενωθούν μαζί τους, και θα προσκολληθούν στον οίκο τού Ιακώβ. Και οι λαοί θα τους πάρουν και θα τους φέρουν στον τόπο τους· και ο οίκος του Ισραήλ θα τους κληρονομήσει στη γη του Κυρίου για δούλους και δούλες· και θα είναι δικοί τους αιχμάλωτοι εκείνοι που τους είχαν αιχμαλωτίσει, και θα γίνουν κύριοι εκείνων που τους είχαν καταθλίψει».

Ησαΐας 40:1-5
«Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαό μου, λέει ο Θεός σας. Μιλήστε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ, και φωνάξτε προς αυτήν ότι, ο καιρός τής ταπείνωσής της ολοκληρώθηκε, ότι η ανομία της συγχωρήθηκε· επειδή, πήρε από το χέρι τού Κυρίου διπλάσιο για όλες τις αμαρτίες της. Φωνή κάποιου που βοά μέσα στην έρημο: Ετοιμάστε τον δρόμο τού Κυρίου· κάντε ίσια τα μονοπάτια τού Θεού μας στην έρημο. Κάθε φάραγγα θα υψωθεί, και κάθε βουνό και λόφος θα ταπεινωθεί· και τα στρεβλά θα γίνουν ίσια· και οι τραχείς τόποι, ομαλοί· και η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί, και κάθε σάρκα ταυτόχρονα θα δει· επειδή, το στόμα τού Κυρίου μίλησε».

Ησαΐας 46:3«Θα πω στον βορρά: Δώσε, και προς τον νότο: Μη εμποδίσεις. φέρε τους γιους μου από μακριά, και τις θυγατέρες μου από τα άκρα της γης».

Ησαΐας 49:22-26
«Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δες, θα υψώσω το χέρι μου προς τα έθνη, και θα στήσω τη σημαία μου προς τους λαούς, και θα φέρουν τους γιους σου [κρατώντας τους] στην αγκαλιά, και οι θυγατέρες σου θα φερθούν επάνω σε ώμους· και οι βασιλιάδες θα είναι οι παιδοτρόφοι σου, και οι βασίλισσές τους οι τροφοί σου... Μπορεί να αφαιρεθεί το λάφυρο από τον ισχυρό ή να ελευθερωθούν εκείνοι που δίκαια αιχμαλωτίστηκαν; Ο Κύριος, όμως, λέει: Και οι αιχμάλωτοι του ισχυρού θα αφαιρεθούν... επειδή... εγώ θα δώσω τη μάχη απέναντι σ' αυτούς που μάχονται εναντίον σου, και εγώ θα σώσω τα παιδιά σου... και κάθε σάρκα θα γνωρίσει, ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο Σωτήρας σου, και ο Λυτρωτής σου, ο Ισχυρός τού Ιακώβ».

Ησαΐας 60:4, 8-12
«Ύψωσε τα μάτια σου ολόγυρα, και δες· όλοι αυτοί συγκεντρώνονται, έρχονται σε σένα· οι γιοι σου θάρθουν από μακριά, και οι θυγατέρες σου θα τραφούν στα πλευρά [σου]... Ποιοι είναι αυτοί που πετούν σαν σύννεφα, και σαν περιστέρια στις θυρίδες τους; Τα νησιά, βέβαια, θα προσμείνουν εμένα, και πρώτα απ' όλα τα πλοία τής Θαρσείς, για να φέρουν τους γιους σου από μακριά, το ασήμι τους και το χρυσάφι τους μαζί τους, για το όνομα του Κυρίου τού Θεού σου, και για τον Άγιο του Ισραήλ, επειδή σε δόξασε. Και οι γιοι των αλλογενών θα ανοικοδομήσουν τα τείχη σου, και οι βασιλιάδες τους θα σε υπηρετήσουν· επειδή, σε πάταξα μέσα στην οργή μου, όμως χάρη της εύνοιάς μου σε ελέησα. Και οι πύλες σου θα είναι πάντοτε ανοιχτές· δεν θα κλειστούν, ημέρα και νύχτα, για να οδηγούν μέσα σε σένα τις δυνάμεις των εθνών, και να φέρνονται μέσα οι βασιλιάδες τους. Επειδή, το έθνος και η βασιλεία, που δεν θα σε δούλευαν, θα αφανιστούν· ναι, τα έθνη εκείνα θα ερημωθούν, ολοκληρωτικά».

Ησαΐας 62:6-7, 10-12
«Επάνω στα τείχη σου, Ιερουσαλήμ, κατέστησα φύλακες, [που] ποτέ δεν θα σιωπούν, ούτε ημέρα ούτε νύχτα· όσοι ανακαλείτε τον Κύριο, μη φυλάττετε σιωπή. Και μη δίνετε σ' αυτόν ανάπαυση, μέχρις ότου συστήσει, και μέχρις ότου κάνει την Ιερουσαλήμ αίνεση επάνω στη γη... Περάστε, περάστε διαμέσου των πυλών· ετοιμάστε τον δρόμο τού λαού· επισκευάστε, επισκευάστε τον δρόμο· πετάξτε έξω τις πέτρες· υψώστε σημαία προς τους λαούς. Δέστε, ο Κύριος διακήρυξε μέχρι τα άκρα της γης: Πείτε στη θυγατέρα Σιών: Δες, ο Σωτήρας σου έρχεται· δέστε, ο μισθός του είναι μαζί του, και το έργο του μπροστά του. Θα τους ονομάσουν: Ο άγιος λαός, Ο λυτρωμένος λαός τού Κυρίου· κι εσύ θα ονομαστείς: Επιζητούμενη Πόλη, όχι εγκαταλειμμένη».

Ιερεμίας 31:7
«Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος: Ψάλλετε με αγαλλίαση για τον Ιακώβ· αλαλάξτε για το κεφάλι των εθνών· κηρύξτε, αινέστε, και πείτε: Σώσε, Κύριε, τον λαό σου, το υπόλοιπο του Ισραήλ».

8. Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Ζαχαρίας 8:20-23
«Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Επιπλέον, θάρθουν λαοί, κι αυτοί που κατοικούν σε πολλές πόλεις· και οι κάτοικοι της μιας θα πάνε στην άλλη, λέγοντας: Ας πάμε σπεύδοντας για να εξιλεώσουμε το πρόσωπο του Κυρίου, και να εκζητήσουμε τον Κύριο των δυνάμεων· θα πάω και εγώ. Και πολλοί λαοί και ισχυρά έθνη θάρθουν για να εκζητήσουν τον Κύριο των δυνάμεων στην Ιερουσαλήμ, και να εξιλεώσουν το πρόσωπο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Κατά τις ημέρες εκείνες δέκα άνδρες από όλες τις γλώσσες των εθνών θα πιάσουν σφιχτά, ναι, θα πιάσουν σφιχτά το κράσπεδο ενός Ιουδαίου, λέγοντας: Θα πάμε με σας· επειδή, ακούσαμε [ότι] ο Θεός είναι με σας».

Ζαχαρίας 14:16
«Και κάθε ένας που θα εναπομείνει από όλα τα έθνη, που ήρθαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ, θα ανεβαίνει κάθε χρόνο για να προσκυνάει τον Βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων, και να γιορτάζει τη γιορτή τής σκηνοπηγίας».

9. ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΒΡΑΪΚΟ ΛΑΟ
Ρωμαίους 11:1, 11, 15, 25-31
«Λέω, λοιπόν: Μήπως ο Θεός απέρριψε τον λαό του; Μη γένοιτο... Λέω, λοιπόν: Μήπως σκόνταψαν, για να πέσουν; Μη γένοιτο· αλλά, με την πτώση τους [έγινε] η σωτηρία στα έθνη, για να τους παρακινήσει σε ζηλοτυπία... Επειδή, αν η αποβολή τους είναι συμφιλίωση του κόσμου, τι [θα είναι] η πρόσληψή τους, παρά ζωή από τους νεκρούς;... Επειδή, δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, το μυστήριο τούτο (για να μη υψηλοφρονείτε)... ότι στον Ισραήλ έγινε τύφλωση κατά ένα μέρος, μέχρις ότου μπουν μέσα όλα τα έθνη· και έτσι, ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί, όπως είναι γραμμένο: ‘Από τη Σιών θάρθει ο Λυτρωτής, και θα αποδιώξει τις ασέβειες από τον Ιακώβ. Κι αυτή είναι από μένα η διαθήκη σ' αυτούς, όταν αφαιρέσω τις αμαρτίες τους’. Σύμφωνα μεν με το ευαγγέλιο είναι εχθροί για σας· σύμφωνα, όμως, με την εκλογή είναι αγαπητοί για τους πατέρες. Επειδή, τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού δεν επιδέχονται μεταμέλεια. Δεδομένου ότι, όπως κι εσείς απειθήσατε κάποτε στον Θεό, τώρα όμως ελεηθήκατε μέσα στην απείθεια τούτων, έτσι κι αυτοί, τώρα απείθησαν στο δικό σας έλεος, για να ελεηθούν κι αυτοί».

Ρωμαίους 15:27
«...Επειδή, αν τα έθνη έγιναν κοινωνοί τους στα πνευματικά, χρωστούν να τους υπηρετήσουν και στα υλικά».

Ματθαίος 25:40
«Και απαντώντας ο βασιλιάς, θα τους πει: Σας διαβεβαιώνω, καθόσον [αυτό το] κάνατε σε έναν από τούτους τους ελάχιστους αδελφούς μου, [το] κάνατε σε μένα».

Αν έχετε κάποιες απορίες γι’ αυτά που μόλις διαβάσατε, γράψτε μας στη παρακάτω διεύθυνση. Θα χαρούμε να σας απαντήσουμε σε κάθε τυχόν ερώτηση σας, καθώς και σε κάθε άλλη πληροφορία που θέλετε:

E-mail: greece@ebenezer-ef.org Website: http://www.operation-exodus.org/

[1] Εβραϊκά: «Σινείμ», πιθανόν η Κίνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: