27/9/11

Το σύστημα των θυσιών στην Τορά (2ο Μέρος)

Η ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Λευιτικό 3, 7:11-21)
«Και αν το δώρο του είναι ειρηνική θυσία, αν το προσφέρει από τα βόδια, είτε αρσενικό είτε θηλυκό, άμωμο θα το προσφέρει μπροστά στον Κύριο. και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι τού δώρου του, και θα το σφάξουν κοντά στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου. και οι γιοι τού Ααρών, οι ιερείς, θα ραντίσουν το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο, ολόγυρα» (Λευιτικό 3:1-2).

Οι άνθρωποι μιλούν πολύ για την ειρήνη μέσα στους αιώνες, αλλά έχουν βιώσει λίγη από αυτήν. Έχει υπολογιστεί ότι τα τελευταία 5.600 χρόνια υπήρξαν 14.531 πόλεμοι και μόνο 292 χρόνια παγκόσμιας ειρήνης. Οι καρδιές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο λαχταρούν για ειρήνη!
Σαλόμ, είναι ο χαιρετισμός που ακούγεται πολύ συχνά στο Ισραήλ. Σημαίνει ειρήνη στα ελληνικά, αλλά η χρήση της είναι πολύ πιο ευρεία στις ιουδαϊκές Γραφές. Η λέξη σαλόμ ερμηνεύεται ολόκληρος (Δευτ.27:6), τελείωσε (Δαν.5:26), πλήρης (Γέν.15:26), υγιαίνω (Γέν.43:27), αποζημιώνω (Έξ.21:34), τέλεια καρδιά (Α' Χρον.29:19). Ο Σολομών προσευχήθηκε για το λαό Ισραήλ: «Ας είναι, λοιπόν, η καρδιά σας τέλεια προς τον Κύριο τον Θεό σας» (Α' Βασ.8:61), αναφερόμενος σε μια εγκάρδια αφιέρωση στον Κύριο. Η βασική έννοια τής λέξης σαλόμ είναι υγεία, ευημερία, πληρότητα και αρμονία με τον Θεό.
Η τρίτη προσφορά στο σύστημα θυσιών ήταν η ειρηνική προσφορά. Η εβραϊκή λέξη για την ειρηνική προσφορά (σελαμίν) εκφράζει, όπως και η λέξη σαλόμ, δυο βασικές ιδέες:
α) αντιπροσώπευε θυσιαστήρια δώρα που έφερναν οι Ισραηλίτες σε ευχαριστία για την ειρήνη, τη φιλία και την κοινωνία που βίωναν με τον Θεό.
β) Η ειρηνική προσφορά, αφού παρουσιαζόταν στον Κύριο, γινόταν γεύμα κοινωνίας, την οποία οι Ισραηλίτες και οι ιερείς συμμερίζονταν με χαρά ενώπιον του Κυρίου (Δευτ.12:7, 18, 14:23, 26, 15:20), ενώ η μερίδα του Κυρίου καιγόταν πάνω στο θυσιαστήριο.

Οι προσφορές
Οι Ισραηλίτες μπορούσαν να προσφέρουν ταύρο, αγελάδα (εδ.1), αρνί (εδ.7), ή κατσίκα (εδ.12) σαν ειρηνική προσφορά, που διέφερε από το ολοκαύτωμα κατά πολλούς τρόπους:
α) Οι Ισραηλίτες μπορούσαν να διαλέξουν τον τύπο των ζώων που προσέφεραν, επειδή ο βασικός σκοπός τού Θεού στη θυσία ήταν να δώσει τροφή για το θυσιαστήριο γεύμα.
β) Τα πουλιά δεν επιτρέπονταν να θυσιάζονται στην ειρηνική προσφορά γιατί δεν έπρεπε λίπος να καεί πάνω στο θυσιαστήριο, ούτε υπήρχε αρκετό γεύμα για να ταΐσει αυτούς που συμμετείχαν στο θυσιαστήριο γεύμα.
γ) Δεν υπήρχε διαφορά φύλου στην ειρηνική προσφορά (εδ.6). Ο λόγος δεν αναφέρεται στη Γραφή, αλλά ίσως τα αρσενικά ζώα, που ήταν ανώτερα σε αξία, δύναμη και επίδοση, χρησιμοποιούνταν για τις ανώτερες και πιο σημαντικές θυσίες.
δ) Τα ζώα στο ολοκαύτωμα καίγονταν τελείως πάνω στο θυσιαστήριο, ενώ στην ειρηνική προσφορά μόνο το λίπος και τα νεφρά προσφέρονταν στον Κύριο (εδ.3-4, 9-10, 14-16).

Οι λατρευτές
Οι λατρευτές έκαναν τις ίδιες τελετουργίες για την ειρηνική προσφορά, όπως και για τις άλλες αιματηρές θυσίες. Έφερναν τα ζώα στη πόρτα τής Σκηνής κι έβαζαν τα χέρια τους πάνω στα κεφάλια τους (εδ.2,8,13), ταυτιζόμενοι με τις θυσίες τους σαν αντικαταστάτες τους, τα ζώα αντικαθιστούσαν τη ζωή τους με εκείνη των Ισραηλιτών. Έπρεπε να φέρουν τις προσφορές οι ίδιοι, όχι με αντιπρόσωπο (7:29-30). Ύστερα έσφαζαν τα ζώα κόβοντας το λαιμό τους με μαχαίρι. Αφού γινόταν η θυσία, οι Ισραηλίτες έπαιρναν το στήθος και το δεξιό ώμο (7:34) και το κουνούσαν μπροστά στον Κύριο (7:30). Οι ιερείς έβαζαν τα χέρια τους κάτω από τα χέρια των λατρευτών, που κρατούσαν τα κομμάτια που θα κινούνταν. Το «κινητό στήθος» (7:34) κουνιόταν οριζόντια μπρος - πίσω ενώπιον του Κυρίου, και ο «κινητός ώμος» (7:34) κουνιόταν κάθετα πάνω - κάτω μπροστά στον Κύριο.
Αν και τα κομμάτια δε καίγονταν πάνω στο θυσιαστήριο, αφιερώνονταν στον Κύριο με τη μέθοδο που περιγράψαμε. Οι ιερείς έτρωγαν το κινητό στήθος, σύμβολο τής αγάπης και της στοργής και τον υψωμένο ώμο, σύμβολο της δύναμης (7:31-32, 34). Η διατροφή τής λευιτικής ιεροσύνης υπό το Νόμο προσφερόταν μέσα από τις προσφορές και τα δέκατα τού λαού, γιατί ο εργάτης είναι άξιος τού μισθού του (Λουκ.10:7, Α' Κορ.9:13).
Οι λατρευτές μπορούσαν να σχετίζονται με την ειρήνη τού Θεού με πολλούς τρόπους:
α) Ένα από τα ονόματα τού Θεού, Γιαχβέ – Σαλόμ (Κριτ.6:24), αναφέρεται στην τέλεια ειρήνη που Αυτός έχει μέσα Του.
β) Οι σκέψεις τού Θεού απέναντι στους ανθρώπους είναι πάντα ειρηνικές (Ιερ.29:11), και μπορούν να βιώνουν την ειρήνη του (Ησα.26:12) μέσω πίστης και υπακοής στις εντολές Του. Το κλειδί για συνεχή ευλογία και ειρήνη για τον Ισραήλ, ατομικά και εθνικά, ήταν να βαδίζει στα διατάγματα και τις εντολές του Κυρίου (Λευιτ.26:3,6).
γ) Η ιερατική ευλογία περιλάμβανε μια προσευχή στον Κύριο για να δώσει ειρήνη στον Ισραήλ (Αριθ.6:26).
δ) Οι Ισραηλίτες ήξεραν ότι στη διάρκεια της Μεσσιανικής βασιλείας, η ειρήνη θα έτρεχε από την Ιερουσαλήμ προς όλο τον κόσμο (Ησα.66:12).
Η ειρηνική προσφορά συμβόλιζε μια μεγαλύτερη εκπλήρωση εν Μεσσία και στη διακονία Του. Υπήρχε προφητεία για τον Γιεσούα, προτού γεννηθεί, ότι θα ερχόταν για να οδηγήσει το λαό Του στο δρόμο της ειρήνης (Λουκ.1:78-79). Στη γέννησή Του η αγγελική ουράνια στρατιά διακήρυξε ειρήνη επί της γης (Λουκ.2:14). Έδινε ειρήνη σ’ αυτούς που γιάτρευε (Μάρκ.5:34) και συγχωρούσε (Λουκ.7:50) στη διάρκεια της διακονίας Του. Προς το τέλος της διακονίας Του, ο Μεσσίας στάθηκε, κοίταξε την Ιερουσαλήμ, καθώς δάκρυα κυλούσαν στα μαγουλά Του και είπε: «Είθε να γνώριζες και εσύ, τουλάχιστον κατά την ημέρα σου τούτη, αυτά που αποβλέπουν για την ειρήνη σου! Αλλά, τώρα, κρύφτηκαν από τα μάτια σου» (Λουκ.19:42). Είχαν χάσει την ημέρα τής ειρήνης τους μέσα από Αυτόν.
Ο Μεσσίας έκανε ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπου μέσω της διακονίας τής συμφιλίωσης: «Και διαμέσου αυτού να συμφιλιώσει τα πάντα με τον εαυτό του, αφού ειρηνοποίησε διαμέσου του αίματος του σταυρού του, διαμέσου αυτού» (Κολ.1:20). Συμφιλίωση σημαίνει αλλάζω και αναφέρεται στην σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Ο Θεός δεν συμφιλιώθηκε με τον άνθρωπο, ο άνθρωπος συμφιλιώθηκε ξανά με τον Θεό δια του σταυρικού θανάτου του Μεσσία (Β' Κορ.5:18-20). Οι άνθρωποι ποτέ δεν θα βιώσουν ειρήνη στη ζωή μέχρι να συμφιλιωθούν με τον Θεό δια του Μεσσία Γιεσούα.
Η ειρήνη των πιστών μέσω της συμφιλίωσης εκφράζεται με τρεις τρόπους:
α) Έχουν κάνει ειρήνη με τον Θεό (Ρωμ.5:1, Εφεσ.2:14-17).
β) Έχουν λάβει ειρήνη από τον Θεό (Ρωμ.1:7), την πραγματική ειρήνη που μόνο από τον Θεό μπορεί να προέλθει.
γ) Η ειρήνη τού Θεού (Φιλ.4:7, Ιωάν.14:27, 16:33) είναι μερίδα κάθε πιστού που βαδίζει σωστά μπροστά Του. Στο μέλλον, η ειρήνη πάνω στη γη θα εκφράζεται από όλους τους πιστούς όταν ο Μεσσίας, «Ο Άρχων της ειρήνης» (Ησ.9:6), θα έρθει να την εγκαταστήσει. Ο Ησαΐας γράφει: «Στην αύξηση της εξουσίας του και της ειρήνης δεν θα υπάρχει τέλος» (9:7).
Όταν ο Πέτρος έφερε το ευαγγέλιο στους εθνικούς, πήγε «κηρύττοντας ειρήνη διαμέσου του Ιησού Χριστού» (Πράξ.10:30), λέγοντας τους ότι την ειρήνη του Θεού μπορούσαν να την πειραματιστούν μόνον κατά χάρη δια πίστεως στο τελειωμένο έργο του Μεσσία πάνω στο σταυρό. Ο Παύλος συχνά μιλούσε για «ειρήνη από τον Θεό» στους χαιρετισμούς και στο τέλος των επιστολών του.

Οι ιερείς που ιερουργούσαν
Όπως και με τα ολοκαυτώματα, οι ιερείς μάζευαν το αίμα που χυνόταν από τα ζώα. Μετά ράντιζαν το αίμα πάνω και γύρω από το θυσιαστήριο (3:2). Οι ιερείς έγδερναν τα ζώα, τα χώριζαν σχολαστικά στα σωστά κομμάτια και ύστερα εξέταζαν τα κομμάτια για ψεγάδια κι αρρώστιες.
Το τελετουργικό κάψιμο τής ειρηνικής προσφοράς διαφέρει απ’ αυτό του ολοκαυτώματος. Στο ολοκαύτωμα καιγόταν ολόκληρο το ζώο, ενώ στη ειρηνική προσφορά καίγονταν μόνο το λίπος και ορισμένα μέρη του στο θυσιαστήριο (εδ.3-5, 9-10, 14-17, 7:3, 23). Το λίπος γύρω από τα εντόσθια, τα νεφρά, το ήπαρ και η ουρά καίγονταν στο θυσιαστήριο.
Το κάψιμο τού λίπους επάνω στο θυσιαστήριο είχε μεγάλη σπουδαιότητα στους βιβλικούς χρόνους, γιατί το λίπος ήταν σημάδι της υγείας και της δύναμης ενός ζώου, όντας το πιο ωραίο κομμάτι του ζώου. Έτσι, το προσέφεραν στον Θεό πάνω στο θυσιαστήριο. Το λίπος το έβαζαν πάνω από το ολοκαύτωμα πάνω στη φωτιά. Τα ολοκαυτώματα χρησίμευαν σαν βάση για την ειρηνική προσφορά. Όταν την έβαζαν στο θυσιαστήριο ήταν πολύ εύφλεκτη και γρήγορα καιγόταν. Η ουρά μερικών προβάτων ήταν πολύ παχιά, ζύγιζε μέχρι 4-5 κιλά και καιγόταν μόλις την έβαζαν στο θυσιαστήριο. Το λίπος ενός ζώου που είχε πεθάνει από φυσικά αίτια ή είχε σκοτωθεί από άλλο ζώο δεν μπορούσε να καεί πάνω στο θυσιαστήριο, αλλά χρησιμοποιείτο για άλλους σκοπούς (7:24).
Αντίθετα από το ολοκαύτωμα, που καιγόταν ολοκληρωτικά επάνω στο θυσιαστήριο, τρία μέρη συμμετείχαν στην ειρηνική προσφορά:
Το λίπος, που καιγόταν στο θυσιαστήριο, ονομαζόταν: «τροφή (άρτος) της θυσίας… στον Κύριο» (εδ.11). Φυσικά, τον όρο «τροφή τού Θεού» δεν πρέπει να τον δεχτούμε με την κυριολεκτική σημασία του, γιατί ο Θεός δεν χρειάζεται φαγητό! Το λίπος που προσέφεραν στον Θεό ήταν το μερίδιο Του στη γιορτή, με τους ιερείς και τον λαό, σαν «οσμή ευωδίας στον Κύριο» (εδ.5). Λεγόταν «οσμή ευωδίας» (αποδεκτή και ευάρεστη στον Θεό), επειδή δεν προσφερόταν σε σχέση με αμαρτία και ανομία. Ο Παύλος μιλάει για το θυσιαστήριο έργο του Μεσσία σαν «οσμή ευωδίας» (Εφεσ.5:2), αναφερόμενος στην εκούσια υπακοή Του στο θέλημα του Πατέρα και στον θάνατό Του πάνω στον σταυρό που ανέβαινε σαν ένα γλυκό άρωμα μπροστά στον Θεό.
Η μερίδα των ιερέων, που αποτελείτο από το στήθος και τον δεξιό ώμο (7:34), έπρεπε να φαγωθεί σαν τροφή, όχι σαν μια τελετουργική πράξη.
Αυτό που απέμενε, μετά που ο Θεός κι οι ιερείς έπαιρναν τις μερίδες τους, πήγαινε στους λατρευτές και στις οικογένειές τους. Συγκεκριμένοι περιορισμοί σχετικά με τη τροφή των θυσιών, ξεχώριζαν τους Ισραηλίτες από τα άλλα έθνη (Δευτ.12:17-18).
Το γεύμα της ειρηνικής προσφοράς ήταν ένα δείπνο κοινωνίας μεταξύ του Θεού και των Ισραηλιτών. Παρόμοια εμείς, σαν πιστοί – ιερείς, συγκεντρωνόμαστε γύρω από την τράπεζα τής κοινωνίας για να έχουμε κοινωνία ο ένας με τον άλλον, θυμούμενοι τη θυσία τού Μεσσία στο σταυρό (Α' Κορ.11:23-26). Είναι καιρός ευχαριστίας και χαράς, καθώς οι πιστοί συλλογίζονται και απολαμβάνουν τη διακονία συμφιλίωσης του Μεσσία Γιεσούα, ο οποίος έκανε δυνατή την ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπου.

Οι απαιτούμενες προσφορές
Τρία τύποι ειρηνικών προσφορών μπορούσαν να προσφερθούν στον Κύριο (7:11-12):
Η πρώτη ήταν η ευχαριστήρια προσφορά (7:11-15) και έπρεπε να προσφερθούν μ’ αυτήν 3 είδη ψωμιού: «πίτες άζυμες, ζυμωμένες με λάδι και λαγάνες άζυμες, χρισμένες με λάδι, και πίτες ζυμωμένες με λάδι, από σιμιγδάλι, ψημένες» (7:12). Εκτός από τις πίτες, έπρεπε να προσφερθεί κι ένζυμο ψωμί. Οι άζυμες πίτες συμβολίζουν τον αναμάρτητο Μεσσία, που δίνει ειρήνη στους πιστούς, συμφιλιώνοντας τους ξανά με τον Θεό (Εφεσ.2:13-18), ενώ το ένζυμο ψωμί ήταν η ευχαριστήρια προσφορά για την ειρήνη που ο Θεός τους έδινε. Το ένζυμο ψωμί συμβολίζει ότι οι πιστοί έχουν κάνει ειρήνη με τον Θεό μέσω μιας σωστής θυσίας, αλλά το κακό εξακολουθεί να υπάρχει μέσα τους. Ένα μέρος τού αφιερώματος το έπαιρναν για να χρησιμοποιηθεί σαν θυσία ανύψωσης. Η λέξη αφιέρωμα (εβρ. μασσεάθ) σημαίνει αυτό που μεταφέρεται ή σηκώνεται και περιγράφει τις θυσίες που μεταφέρονταν στη Σκηνή από τους Ισραηλίτες για να προσφερθούν σαν ειρηνική προσφορά ευχαριστίας. Εκφράζει επίσης και τον σκοπό τής θυσίας, που ήταν να σηκώνει τις αμαρτίες (Έξ.28:38, Λευιτ.10:17, 16:21). Η λέξη ανύψωση προέρχεται από μια εβραϊκή λέξη (τερουμά), που σημαίνει ανυψώνομαι προς τον ουρανό από τους ιερείς. Οι Ισραηλίτες το έκαναν αυτό με πίστη, δείχνοντας την ευχαριστία τους και την ευγνωμοσύνη τους στον Θεό σαν τη πηγή όλων των ευλογιών. Η προσφορά έπρεπε να φαγωθεί από τους ιερείς την ίδια μέρα.
Ο δεύτερος τύπος ειρηνικής προσφοράς ήταν προσφορά ευχής ή τάματος (7:16), η οποία γινόταν με όρκο όταν το άτομο βρισκόταν σε κίνδυνο ή σε θλίψη για να αποκτήσει θεία οδηγία κι απελευθέρωση από δυσκολία. Όταν έκαναν ευχή, οι Ισραηλίτες δεσμεύονταν με την υποχρέωση να εκπληρώσουν την ευχή που υποσχέθηκαν. Την ευχή αυτή λοιπόν δεν την προσέφεραν εκούσια.
Ο τρίτος τύπος ειρηνικής προσφοράς ήταν η προαιρετική (με την ελεύθερη βούληση) προσφορά (7:16). Δεν υπήρχε συγκεκριμένος χρόνος ή ευκαιρία για την προσφορά αυτή. Οι Ισραηλίτες μπορούσαν να φέρουν τις προσφορές τους, από εκτίμηση προς τον Κύριο, οποτεδήποτε.
Οι προσφορές ευχής ή οι προαιρετικές, μπορεί να ήταν κατώτερες από την ευχαριστήρια προσφορά. Στην ευχαριστήρια προσφορά, τα ζώα έπρεπε να φαγωθούν την ίδια ημέρα (7:15), ενώ τα ζώα από την προαιρετική προσφορά ή την ευχή μπορούσαν να φαγωθούν την επόμενη μέρα (7:16). Όμως, καμία δεν μπορούσε να φαγωθεί την τρίτη μέρα (7:17-18). Πολύ πιθανόν αυτό να γινόταν, επειδή το κρέας χαλούσε και ήταν μολυσμένο για να καταναλωθεί. Αν κάποιο κρέας έμενε και μετά την τρίτη μέρα ή άγγιζε κάποιο ακάθαρτο πράγμα, έπρεπε να καεί αμέσως (7:18-19).
Αν οι Ισραηλίτες ή οι ιερείς ήταν ακάθαρτοι τελετουργικά (δες Λευιτ.11-16) και έτρωγαν από τη θυσία, «αποκόπτονταν από τον λαό τους» (7:21). Το ίδιο αληθεύει και για τους πιστούς. Δεν μπορούν να περιμένουν να έχουν καθημερινή κοινωνία με τον Θεό, αν υπάρχει γνωστή αμαρτία στη ζωή τους (Α' Ιωάν.1:6-7). Πριν οι πιστοί συμμετάσχουν στο δείπνο τού Κυρίου πρέπει να εξετάζουν τον εαυτό τους και να καταδικάσουν τις γνωστές αμαρτίες μετανοώντας γι’ αυτές, για να μπορούν έτσι να φάνε σε κοινωνία με τον Θεό (Α' Κορ.11:27-32). Ο Παύλος λέει όσοι συμμετέχουν στο δείπνο τού Κυρίου με αμαρτία στη ζωή τους μπορεί να υποστούν ασθένεια, αρρώστια ή ακόμα και θάνατο (Α’ Κορ.11:30).
Οι πιστοί πρέπει να εξετάζουν τη καρδιά τους καθημερινά, εξομολογούμενοι γνωστές αμαρτίες (Α' Ιωάν.1:9), αν θέλουν να βαδίζουν με ειρήνη και σε κοινωνία με το Θεό. Οι πιστοί που βαδίζουν με καθαρισμένη ζωή θα πειραματιστούν την «ειρήνη του Θεού που υπερέχει κάθε νου» (Φιλ.4:7).


Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙ ΑΜΑΡΤΙΑΣ (Λευιτικό 4, 6:24-30)
«Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας: Μίλησε στους γιους Ισραήλ, λέγοντας: Αν κάποια ψυχή αμαρτήσει από άγνοια, και από όσα είναι προσταγμένα από τον Κύριο να μη πράττονται, πράξει όμως κάτι απ’ αυτά. αν μεν ο ιερέας, ο χρισμένος, αμαρτήσει, ώστε να ενοχοποιήσει τον λαό, τότε θα φέρει για την αμαρτία του, που αμάρτησε, ένα μοσχάρι βοδιού άμωμο προς τον Κύριο για προσφορά περί αμαρτίας» (Λευιτικό 4:1-3).

Όταν ο Αδάμ αμάρτησε, έφερε πνευματικό και σωματικό θάνατο στην ανθρώπινη φυλή. Όλοι πεθαίνουν - πλούσιοι ή φτωχοί, δυνατοί ή αδύνατοι, νέοι ή γέροι, μορφωμένοι ή αμόρφωτοι - «είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν» (Εβρ.9:27). Ο θάνατος βασίλεψε από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή μέσω της ατομικής ενοχής, γιατί δεν είχε ακόμα αποδοθεί αμαρτία στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν θεωρούνταν υπεύθυνοι για τις αμαρτίες τους, επειδή ο Νόμος δεν είχε δοθεί για να αποδίδει προσωπική ευθύνη (Ρωμ.5:13). Επειδή όλοι πεθαίνουν, είναι προφανές ότι όλοι πρέπει να έχουν αμαρτωλή φύση διαμέσου του Αδάμ. Η Βίβλος επιβεβαιώνει το γεγονός αυτό: «Όλοι οι σκοποί των διαλογισμών της καρδιάς του ήταν μόνον κακία όλες τις ημέρες» (Γέν.6:5), «Δεν υπάρχει κανένας που να πράττει το αγαθό, δεν υπάρχει ούτε ένας» (Ψαλμ.14:3), «Η καρδιά είναι απατηλή περισσότερο απ’ όλα και υπερβολικά διεφθαρμένη» (Ιερ.17:9).
Οι άνθρωποι συναισθάνθηκαν τη προσωπική τους αμαρτία, με την ενοχή και τις συνέπειες που την συνοδεύουν, όταν δόθηκε ο Νόμος: «Διαμέσου του νόμου δίνεται σαφής γνώση της αμαρτίας» (Ρωμ.3:20, δες 7:7). Αν και ο Θεός καταλόγισε προσωπική υπευθυνότητα για την αμαρτία δια του νόμου, όμως προμήθευσε μια προσφορά γι’ αυτήν την αμαρτία. Βέβαια, η προσφορά περί αμαρτίας ιδρύθηκε για να κάνει εξιλασμό για την αμαρτία ενός ατόμου, όμως δίδασκε το λαό για τη σοβαρότητα της αμαρτίας - την ανάγκη για μετάνοια και για τις συνέπειες που θα μπορούσε να φέρει η ανεξομολόγητη αμαρτία.
Αν και η ανάγκη για εξιλέωση για την αμαρτία υποδηλωνόταν μέσω του ολοκαυτώματος και της ειρηνικής προσφοράς, υπήρχε ακόμα ανάγκη για μια ιδιαίτερη προσφορά περί αμαρτίας. Η προσφορά περί αμαρτίας ήταν η βάση για όλες τις άλλες προσφορές. Χωρίς αυτήν, οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να εξιλεωθούν για τις αμαρτίες τους. Οι προσφορές περί αμαρτίας και περί ανομίας διακρίνονται από τις υπόλοιπες προσφορές, επειδή είναι προσφορές χωρίς ευώδες θυμίαμα.
Ο όρος αμαρτία προέρχεται από την εβραϊκή λέξη χαττά και σημαίνει: χάνω τον στόχο ή πλανιέμαι από το δρόμο του Θεού. Στο Λευιτικό, χαττά υποδηλώνει την πράξη ανυπακοής προς τον Θεό και την προσφορά περί αμαρτίας δια της οποίας η ενοχή και η τιμωρία της αμαρτίας αφαιρείται.
Ο σκοπός της προσφοράς περί αμαρτίας ήταν να καλύπτει τις αμαρτίες άγνοιας (εδ.2) ή αμαρτίες που διαπράχθηκαν ακούσια και γνωστοποιήθηκαν (εδ.28). Οι λέξεις από άγνοια (εβρ. μπισγκαγκά) [εδ.2] σημαίνουν απομακρύνομαι, πλανιέμαι, σφάλλω, αμαρτάνω από άγνοια. Η προσφορά περί αμαρτίας δεν κάλυπτε αλαζονικές αμαρτίες που διαπράττονταν από ανταρσία ενάντια στο νόμο του Θεού και παραβίαζαν εσκεμμένα τις εντολές Του (Αριθμ.15:30-31).

Οι προσφορές
Διάφορα ζώα προσφέρονταν για την προσφορά περί αμαρτίας, ανάλογα με την κοινωνική θέση κάποιου στον Ισραήλ. Οι ιερείς (εδ.3) και οι πρεσβύτεροι, που αντιπροσώπευαν τη συναγωγή (4:13-15) έπρεπε να προσφέρουν μοσχάρι, ο άρχοντας, ένα τράγο (4:22-23), κι «οποιοσδήποτε από το λαό» (εδ.27), είτε κατσίκα (εδ.28), αρνί (εδ.28), δυο τρυγόνια, δυο νεοσσούς περιστεριών, είτε ένα δέκατο του εφά σιμιγδάλι (Λευιτ.5:11).
Οι ιερείς και οι πρεσβύτεροι έπρεπε να προφέρουν μια πιο πολύτιμη προσφορά από ό,τι οι άρχοντες ή ο λαός επειδή ήταν παραδείγματα στη συναγωγή και ηγέτες της πνευματικής ζωής του έθνους. Αν και οι άρχοντες είχαν ψηλή θέση στον Ισραήλ, δεν αντιπροσώπευαν το λαό μπροστά στο Θεό. Έτσι, γι’ αυτούς οριζόταν μια πιο φθηνή προσφορά. Αντίθετα με τις προηγούμενες προσφορές, η προσφορά περί αμαρτίας, από την ίδια της τη φύση, δεν ήταν προαιρετική αλλά υποχρεωτική. Η αγιότητα τού Θεού απαιτεί μια αιματηρή θυσία προτού Αυτός μπορέσει να έχει κοινωνία με τον λαό.
Η προσφορά περί αμαρτίας ήταν μια θυσία χωρίς ευώδες θυμίαμα, γιατί γινόταν σε σχέση με την αμαρτία. Συμβόλιζε τον Μεσσία που κουβαλάει πάνω στο σταυρό την αμαρτία και την ενοχή της ανθρωπότητας. Και η προσφορά και ο τόπος της θυσίας ήταν «αγιότατα» (6:25) μπροστά στον Κύριο.

Οι λατρευτές
Η προσφορά περί αμαρτίας έκανε σαφή την ευθύνη του λαού για τις αμαρτίες τους. Είτε ο αμαρτωλός έφερε τη δική του ή τη δική της ενοχή, είτε η ποινή της εξοφλείτο διαμέσου ενός ζώου που θυσιαζόταν. Οι πνευματικοί ηγέτες στον Ισραήλ κρίνονταν πιο αυστηρά από αυτούς που ήταν σε κατώτερες θέσεις, κάτι που υποδηλώνεται με την καθορισμένη τελετουργία που δίνεται στις τέσσερες διαφορετικές ομάδες στον Ισραήλ.

Οι ιερείς
Οι ιερείς είχαν τη πιο ψηλή θέση στο Ισραήλ, με το να αντιπροσωπεύουν το λαό μπροστά στον Θεό. Οι συνέπειες των αμαρτιών τους ήταν πιο σοβαρές και επηρέαζαν ολόκληρο το έθνος (εδ.3).
Οι ιερείς έπρεπε να φέρουν ένα μοσχάρι στην πόρτα της Σκηνής και να βάλουν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του (εδ.4), για να ταυτιστούν με τις θυσίες σαν το υποκατάστατό τους. Τα ζώα υποκαθιστούσαν με τη ζωή τους τη ζωή των ιερέων. Λάμβανε χώρα μια διπλή αντικατάσταση: Οι αμαρτίες των ιερέων μεταδίδονταν στα ζώα και η αποδοχή των προσφορών μεταδιδόταν στους ιερείς. Οι ιερείς μετά έσφαζαν τις προσφορές τους μπρος στον Κύριο (εδ.4). Το αίμα συμβολικά αντιπροσώπευε τη ζωή του λατρευτή που την έδιδε οικειοθελώς. Έτσι, η θυσία γινόταν αποδεκτή από το Θεό σαν εξιλασμός για την αμαρτία, προστατεύοντας τους ιερείς από την θεία οργή.
Το αίμα έπρεπε να εφαρμοστεί με τρεις τρόπους για τους ιερείς και τη συναγωγή:
α) Το αίμα ραντιζόταν επτά φορές στα Άγια, μπροστά στο καταπέτασμα, εμπρός στα Άγια των Αγίων (εδ.6-17). Το ραντισμένο αίμα απεικόνιζε τον Μεσσία, που έχυσε το αίμα Του και εγκαινίασε έναν νέο και ζωντανό δρόμο για να έχουν οι πιστοί είσοδο στην παρουσία του Θεού (Εβρ.10:19-20).
β) Το αίμα αλειφόταν στα κέρατα τού χρυσού θυσιαστηρίου του θυμιάματος (εδ.7,18, 25, 30, 34), που ήταν τόπος προσευχής και κοινωνίας με το Θεό. Το αίμα αυτό συμβόλιζε την προσευχή για τη συγχώρηση της αμαρτίας μπροστά στο Θεό. Το αίμα που αλειφόταν στο θυσιαστήριο έδινε αξία στο θυμίαμα της προσευχής. Συμβόλιζε το αίμα του Μεσσία, που δίνει αξία στις προσευχές των πιστών μπροστά στο Θεό (Εβρ.9:13-14, 12:24) και ανοίγει το δρόμο γι’ αυτούς να πλησιάσουν το θρόνο της χάριτος για να βρουν έλεος και χάρη σε καιρό ανάγκης (Εβρ.4:16). Συμβολίζει επίσης τον Μεσσία σαν τον μεσίτη των πιστών (Εβρ. 7:25).
γ) Το υπόλοιπο αίμα χυνόταν έξω στη βάση τού χάλκινου θυσιαστηρίου (εδ.7,18). Έτσι και το αίμα του Μεσσία χύθηκε έξω σαν προσφορά περί αμαρτίας για την ανθρωπότητα.
Τα νεφρά τού μοσχαριού και το λίπος τους καίγονταν πάνω στο χάλκινο θυσιαστήριο σαν μια ειρηνική προσφορά στον Κύριο (εδ.9-10, 19). Η ειρηνική προσφορά αντιπροσώπευε τη διακονία της συμφιλίωσης που ο Μεσσίας προμήθευσε μεταξύ Θεού και ανθρωπότητας (Κολ.1:20).
Το υπόλοιπο μοσχάρι καιγόταν έξω από το στρατόπεδο (εδ.11-12, 21), ολοκληρώνοντας την εξιλέωση για την αμαρτία. Οι ιερείς επιτρέπονταν να συμμετέχουν σε κάθε προσφορά που προσφερόταν στο θυσιαστήριο εκτός από την προσφορά περί αμαρτίας, που καιγόταν τελείως έξω απ’ το στρατόπεδο. Τα σώματα των προσφορών περί αμαρτίας δεν καίγονταν εκτός στρατοπέδου γιατί ήταν ακατάλληλα για ένα άγιο στρατόπεδο. Στη πραγματικότητα ακριβώς το αντίθετο ήταν αληθές. Ένα ακάθαρτο στρατόπεδο ήταν ακατάλληλο για μια άγια προσφορά περί αμαρτίας.
Ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους δείχνει ότι αυτό ήταν ένας σαφής τύπος της θυσίας του Μεσσία για χάρη της ανθρωπότητας. Γράφει: «Έχουμε θυσιαστήριο, από το οποίο δεν έχουν εξουσία να φάνε αυτοί που λατρεύουν στη σκηνή. Επειδή, τα σώματα των ζώων, των οποίων το αίμα φέρνεται μέσα στα άγια από τον αρχιερέα περί αμαρτίας, τα σώματά τους κατακαίγονται έξω από το στρατόπεδο. Γι’ αυτό και ο Γιεσούα, για να αγιάσει τον λαό διαμέσου του δικού του αίματος, έπαθε έξω από την πύλη» (Εβρ.13:10-12). Σαν την προσφορά περί αμαρτίας, ο Γιεσούα μεταφέρθηκε έξω από τις πύλες της Ιερουσαλήμ και υπέφερε τη φωτιά της σταύρωσης, αγιάζοντας το λαό με το δικό του αίμα και εκπληρώνοντας τέλεια την εικόνα της προσφοράς περί αμαρτίας στη Μωσαϊκή Διαθήκη.
Το ίδιο και οι πιστοί πρέπει να είναι πρόθυμοι να ταυτιστούν με τον Μεσσία, «φέρνοντας τον ονειδισμό του» (Εβρ.13:13) εκτός στρατοπέδου. Όταν ο Μεσσίας πέθανε, το ιουδαϊκό σύστημα (με τους νόμους, τις ιεροτελεστίες και το σύστημα θυσιών) τέθηκε κατά μέρος. Σήμερα οι Ιουδαίοι πιστοί πρέπει να πάνε έξω από το στρατόπεδο του ιουδαϊσμού και να ταυτιστούν με τα πάθη του Μεσσία. Πολλοί που πράγματι αφήνουν τον Ιουδαϊσμό για τη πίστη στον Μεσσία υποφέρουν διωγμό. Ο Παύλος, κλασσικό παράδειγμα ενός Ιουδαίου που υποφέρει έξω από το στρατόπεδο, δήλωσε: «Όλοι όσοι θέλουν να ζουν με τρόπο ευσεβή εν Μεσσία Γιεσούα, θα διωχτούν» (Β' Τιμ.3:12).
Αν και οι ιερείς δεν μπορούσαν να φάνε από τις προσφορές περί αμαρτίας των ιδίων ή εκείνων της συναγωγής, «κάθε αρσενικό ανάμεσα στους ιερείς» (6:29) μπορούσε να φάει απ’ την προσφορά περί αμαρτίας που οριζόταν για τους άρχοντες (4:22) και το κοινό λαό (4:27). Οι ιερείς έπρεπε πάντα να ανταμείβονται για τη διακονία τους προς τους άλλους. Επιτρέπονταν να τρώνε τα πρόβατα και τις κατσίκες, εφόσον δεν μεταφέρονταν έξω από το στρατόπεδο για να καούν, αλλά ποτέ τα μοσχάρια. Οι προσφορές δεν μπορούσαν να φαγωθούν αν το αίμα είχε ραντιστεί μέσα στα Άγια τής Σκηνής (6:30). Αυτό ίσχυε για τις προσφορές των ιερέων (εδ.6) και της συναγωγής (εδ.27), που καίγονταν εκτός στρατοπέδου (4:11-12, 21), αλλά όχι γι’ αυτές των αρχόντων ή του λαού. Οι ιερείς έτρωγαν την προσφορά περί αμαρτίας στην αυλή τής Σκηνής (6:26).
Με το να συμμετέχουν στη προσφορά ενώ αποχωρίζονταν από το λαό, οι ιερείς θυμόνταν την υψηλή και άγια κλήση τους μπροστά στον Κύριο (6:27). Αλλά αιώνες αργότερα οι ιερείς παραβίασαν αυτήν την εντολή, μολύνοντας το υψηλό τους αξίωμα (Ωσ.4:6-8).
Το κρέας και το αίμα της προσφοράς περί αμαρτίας θεωρούνταν άγια και όσοι τα άγγιζαν έπρεπε να είναι κι αυτοί άγιοι. Αν λίγο από το αίμα πιτσιλιζόταν πάνω στα ενδύματα των ιερέων, έπρεπε να τα πλύνουν μέσα στα Άγια (6:27).
Ιδιαίτερες οδηγίες είχαν δοθεί σχετικά με τα αγγεία όπου έβραζαν τις προσφορές (6:28). Το πήλινο αγγείο έπρεπε να καταστραφεί μετά από τη χρήση. Δε μπορούσε να καθαριστεί γιατί το βρασμένο κρέας είχε εισχωρήσει στις ίνες του αγγείου. Αλλά το βρασμένο κρέας μπορούσε να βγει από ένα χάλκινο αγγείο αφού το έτριβαν προσεχτικά, διατηρώντας το για μελλοντική χρήση.

Ο λαός
Αν ολόκληρη η συναγωγή αμάρτανε μπροστά στο Κύριο από άγνοια, έπρεπε να κάνει μια προσφορά περί αμαρτίας (4:13). Η συναγωγή έφερνε ένα μοσχάρι μπροστά στον Κύριο στη Σκηνή (4:14). Οι πρεσβύτεροι, αντιπροσωπεύοντας το λαό, έβαζαν τα χέρια τους πάνω στο κεφάλι του μοσχαριού, το έσφαζαν και προσέφεραν το αίμα του σαν προσφορά περί αμαρτίας (4:15). Το τελετουργικό για τη συναγωγή ήταν ακριβώς το ίδιο όπως και για τους ιερείς (4:16-20), που είναι τύπος της αμαρτίας μέσα στη Εκκλησία. Η Εκκλησία πρέπει να καταδικάσει την αμαρτία αμέσως, αλλιώς θα εισχωρήσει σε όλη τη συνάθροιση, εξασθενίζοντας την κοινωνία και εμποδίζοντας τις ευλογίες του Θεού (Α' Κορ.5:1-8).

Οι άρχοντες
Όταν ένας άρχοντας αμάρτανε από άγνοια, έπρεπε να προσφέρει έναν τράγο (4:22-23). Η προσφορά ήταν μικρότερη από αυτή των ιερέων ή της συναγωγής, αλλά μεγαλύτερη από αυτήν ενός ανθρώπου του λαού. Το τελετουργικό για τη σφαγή του τράγου ήταν το ίδια όπως και για το ολοκαύτωμα (4:24). Οι ιερείς ράντιζαν αίμα πάνω στα κέρατα του χάλκινου θυσιαστήριου (4:25), αλλά όχι στα Άγια. Μετά το λίπος καιγόταν σαν ειρηνική προσφορά (4:26). Το κρέας του τράγου πήγαινε μόνο στους ιερείς, όχι στο λαό. Το ότι οι άρχοντες έφερναν μια μικρότερη σε αξία προσφορά δεν μείωνε τις παραβάσεις τους σε σχέση με αυτές των ιερέων ή της συναγωγής. Οι άρχοντες είναι ταγμένοι από τον Θεό (Ρωμ.13:1-7) και μια μέρα θα αποδώσουν λογαριασμό για τον τρόπο που εξάσκησαν τα αξιώματά τους. Ο Θεός διατάζει τους πιστούς να προσεύχονται γι’ αυτούς που κυβερνούν πάνω τους (Α' Τιμ.2:1-2).

Τα άτομα
Όταν κάποιοι από το λαό αμάρταναν, έπρεπε να φέρουν για προσφορά περί αμαρτίας μια κατσίκα ή ένα πρόβατο που να είναι άμωμα (εδ.27-35). Η ιεροτελεστία για την προσφορά ήταν η ίδια όπως αυτών που αναφέρεται παραπάνω, με μια εξαίρεση: το αίμα δεν έπρεπε να ραντιστεί στα Άγια. Αν οι άνθρωποι ήταν πολύ φτωχοί, μπορούσαν να φέρουν δυο τρυγόνια ή δυο νεοσσούς περιστεριών (5:7), ένα για προσφορά περί αμαρτίας (5:9) και το άλλο για ολοκαύτωμα (5:10). Αν ήταν πολύ φτωχοί ακόμα και γι’ αυτά, επιτρεπόταν να φέρουν «το ένα δέκατο του εφά σιμιγδάλι σε προσφορά περί αμαρτίας» (5:11).
Η προσφορά από άλφιτα μπορούσε να υποκαταστήσει μια αιματηρή θυσία, αλλά μόνο υπό έναν όρο: Αν ένας Ισραηλίτης ήταν πολύ φτωχός και δε διέθετε τα χρήματα για την πολύ φτηνή προσφορά των 2 τρυγονιών ή των 2 νεοσσών περιστεριών, τότε, και μόνον τότε, μπορούσε να προσφέρει ένα δέκατο του εφά σιμιγδάλι ως προσφορά περί αμαρτίας. Αλλά έπρεπε να την προσφέρει χωρίς λάδι ή λιβάνι, δείχνοντας έτσι ότι δεν ήταν σαν τις άλλες προσφορές.
Το λάδι και το λιβάνι δεν υπήρχε στην προσφορά από άλφιτα για διάφορους λόγους:
α) Αυτή ήταν προσφορά ενός φτωχού. Ενώ το λάδι και το λιβάνι αντιπροσώπευαν ακριβά συστατικά και δεν έπρεπε να προστεθούν.
β) Αυτή ήταν μια προσφορά περί αμαρτίας και το λάδι και το λιβάνι, που αντιπροσώπευαν την κοινωνία με το Θεό δια του Αγίου Πνεύματος και της προσευχής, έπρεπε συνεπώς να λείπουν.
γ) Επειδή αυτή ήταν μια προσφορά περί αμαρτίας δεν έπρεπε να γαρνιριστεί με τη γεύση του λαδιού ή το άρωμα του λιβανιού. Το γλυκό αλεύρι θα δημιουργούσε στους λατρευτές μια απέχθεια προς την αμαρτία.
Υπήρχαν άλλες περιπτώσεις όπου η προσφορά περί αμαρτίας έπρεπε να προσφερθεί, και μερικές από τις λεπτομέρειες διαφέρουν, αλλά δεν θίγουν τη βασική ιδέα της προσφοράς περί αμαρτίας. Η προσφορά περί αμαρτίας χρησιμοποιήθηκε στην καθιέρωση του Ααρών και των γιων του στην ιεροσύνη (Λευιτ.8:2, 14-15), στην τελετή του εξαγνισμού μετά τη γέννα (Λευιτ.12:6-8), στο καθαρισμό κάποιου λεπρού (Λευιτ.14:12, 14, 19), στη διάταξη της ξανθής δαμάλας (Αριθ.19) και την Ημέρα του Εξιλασμού (Λευιτ.16).
Εφόσον όλοι στον Ισραήλ αμάρταναν, ο Νόμος όριζε ότι έπρεπε να γίνει μια προσφορά περί αμαρτίας. Όμως το αίμα των ζώων, που προσφερόταν κάθε χρόνο, δεν μπορούσε να αφαιρέσει αμαρτίες (Εβρ.10:1-4). Ο Νόμος, μ’ όλες τις απαιτήσεις του, ήταν αδύνατος εξ αιτίας της σάρκας κι ανίκανος να αφαιρέσει αμαρτίες. Γι’ αυτό, ο Θεός έστειλε τον Μεσσία, με ομοίωμα σάρκας αμαρτίας, για να γίνει προσφορά περί αμαρτίας, κατακρίνοντας έτσι την αμαρτία στη σάρκα (Ρωμ.8:3).
Ο Παύλος με περιεκτικό τρόπο δείχνει πώς ο Χριστός ήταν αντίτυπο της προσφοράς περί αμαρτίας. Γράφει: «Επειδή, εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για χάρη μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού διαμέσου αυτού» (Β' Κορ.5:21). Ο Μεσσίας εκπλήρωσε την ιδέα μιας τέλειας θυσίας με πολλούς τρόπους:
α) Αυτός «δε γνώρισε αμαρτία». Αυτός ήταν το αρνί «χωρίς ψεγάδι και χωρίς κηλίδα» (Α' Πέτρ.1:19). Ο Γιεσούα δεν σκέφτηκε, ούτε είπε ή διέπραξε κάποια αμαρτία (Ιωάν.8:46, Α' Πέτρ.2:22).
β) Ο αναμάρτητος Μεσσίας έγινε αμαρτία για μας. Ο Μεσσίας δεν έγινε αμαρτωλός, αλλά όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας τοποθετήθηκαν πάνω Του (Ησα.53:6), και Αυτός τις βάσταξε στο σώμα Του (Α' Πέτρ.2:24), γινόμενος κατάρα όταν πέθανε πάνω στο σταυρό. Είναι σχεδόν πέρα από κάθε αντίληψη ότι ο Θεός Πατέρας έβαλε πάνω στον αναμάρτητο Γιο την ενοχή και την τιμωρία της αμαρτίας.
γ) Ο Μεσσίας έγινε προσφορά περί αμαρτίας ώστε η ανθρωπότητα να γίνει «η δικαιοσύνη του Θεού διαμέσου Αυτού». Αυτή είναι η μεγάλη αρχή της δικαίωσης. Οι αμαρτίες των ανθρώπων καταλογίζονται στον Μεσσία κι η δικαιοσύνη Του καταλογίζεται στους πιστούς. Η προσφορά περί αμαρτίας δεν μπορεί να εκφραστεί με πιο μεγαλοπρεπή τρόπο. Οι πιστοί βαδίζουν δικαιωμένοι (ανακηρύσσονται δίκαιοι) μπροστά στον άγιο Θεό.


Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙ ΑΝΟΜΙΑΣ (Λευιτικό 5, 6:1-7, 7:1-7)
«Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας: Αν κάποιος πράξει παρανομία, και αμαρτήσει από άγνοια, στα άγια τού Κυρίου, τότε θα φέρει στον Κύριο για την ανομία του ένα άμωμο κριάρι από το κοπάδι, κατά την εκτίμησή σου σε σίκλους από ασήμι, σύμφωνα με τον σίκλο τού αγιαστηρίου, για προσφορά περί ανομίας. και θα αποδώσει ό,τι αμάρτησε στα άγια, και θα προσθέσει επάνω σ’ αυτό το ένα πέμπτο του, και θα το δώσει στον ιερέα. και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση γι’ αυτόν, μέσω του κριαριού τής προσφοράς περί ανομίας, και θα του συγχωρεθεί» (Λευιτικό 5:14-16)

Η προσφορά περί ανομίας ήταν η τελευταία λευιτική θυσία που απαιτούσε ο Θεός από τους Ισραηλίτες. Παρόλο που ήταν παρόμοια με τη προσφορά περί αμαρτίας (Λευιτ.7:7), υπήρχαν πολλές διαφορές. Η προσφορά περί αμαρτίας ασχολείτο με την αμαρτία ενάντια στο Θεό. Η προσφορά περί ανομίας τόνιζε την αμαρτία κατά του Θεού και του ανθρώπου. Η πρώτη ασχολείτο με τη φύση της αμαρτίας. Η δεύτερη τόνιζε τις πράξεις της αμαρτίας. Η πρώτη ασχολείτο με την ενοχή του αμαρτωλού. Η δεύτερη τόνιζε τη βλάβη ενάντια στο Θεό και στον άνθρωπο. Η προσφορά περί αμαρτίας ασχολείτο με τον εξιλασμό (εξιλέωση της ενοχής). Η προσφορά περί ανομίας τόνιζε την ικανοποίηση και την επανόρθωση για το κακό που διαπράχθηκε.
Μερικοί μελετητές λένε ότι η προσφορά περί ανομίας άρχισε στο Λευιτικό 5:14, επειδή τα πρώτα 13 εδάφια στο κεφάλαιο 5 μοιάζουν να είναι συνέχεια του κεφαλαίου 4 σχετικά με την προσφορά περί ανομίας. Θα μπορούσε να είναι έτσι, γιατί η προσφορά περί αμαρτίας αναφέρεται στα εδάφια 6-7, 9, και 11. Όμως όλο το κεφάλαιο 5 θα εξεταστεί σε σχέση με την προσφορά περί ανομίας.
Η λέξη ανομία (εβρ. ασάμ) σημαίνει ενοχή. Δηλώνει ότι κάποιος είναι ένοχος παραβίασης ή καταπάτησης των δικαιωμάτων άλλων, είτε πρόκειται για τον Θεό είτε για ανθρώπους. Το κλασσικό παράδειγμα παράβασης παρατηρείται κατά την κυνηγετική περίοδο. Ποιος κυνηγός δεν έχει δει μια πινακίδα σε ατομική ιδιοκτησία που να λέει: «Απαγορεύεται το κυνήγι. Οι παραβάτες θα διώκονται ποινικά»; Όποιος σκαρφαλώσει πάνω απ’ τον φράχτη ή προσπεράσει την πινακίδα, είναι ένοχος παραβίασης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ενός άλλου και θα μπορούσε να υποστεί όλες τις συνέπειες του νόμου. Το ίδιο συμβαίνει και με όποιον παραβαίνει το Νόμο του Θεού.

Οι αμαρτίες των παραβατών
Οι Ισραηλίτες έπρεπε να φέρουν τις προσφορές περί ανομίας για αμαρτίες που έγιναν σε τρεις περιοχές:
α) Η πρώτη περιοχή ήταν αμαρτίες που γίνονταν κατά του ιδίου (5:1-3) και η πρώτη από αυτές ήταν απόκρυψη της αλήθειας (εδ.1). Σ’ ένα εβραϊκό δικαστήριο, ο κριτής μπορούσε να δεσμεύσει τους ανθρώπους με όρκο σχετικά με την μαρτυρία που μπορεί να είχαν για την περίπτωση που εκδικαζόταν. Αν αρνούνταν να πουν ό,τι είχαν δει ή ακούσει, κρύβοντας έτσι σημαντικές πληροφορίες, ή λέγοντας ψέματα, ενώ ήταν κάτω από όρκο, ήταν ένοχοι απόκρυψης της αλήθειας και συνεπώς θεωρούντο ένοχοι παραβίασης μέχρις ότου γινόταν εξιλέωση για τις αμαρτίες τους.
Κατά τη δίκη του Γιεσούα, ο Καϊάφας ο αρχιερέας, Τον δέσμευσε με όρκο: «να μας πεις, αν εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού». Ο Γιεσούα απάντησε στο Καϊάφα με μια προφητική δήλωση σχετικά με την επιστροφή Του κατά τη Δεύτερη Παρουσία (Ματθ.26:63-64).
Μια εφαρμογή αυτού μπορεί να γίνει και στους πιστούς. Ο Ιάκωβος δηλώνει ότι αν ένας πιστός «ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, σ’ αυτόν είναι αμαρτία» (Ιάκ.4:17).
Η δεύτερη αμαρτία ήταν μόλυνση λόγω αγγίγματος (εδ.2-3). Οι Ισραηλίτες ήταν ένοχοι μόλυνσης λόγω αγγίγματος νεκρών ζώων ή ανθρώπων, ακάθαρτων λεπρών ή ανθρώπων με εκροές από το σώμα τους. Τέτοιο άγγιγμα τους απέκλειε από τη λατρεία, παρόλο που μπορεί να μην είχαν συνείδηση των πράξεών τους. Ακάθαρτοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να λατρεύουν μπροστά στο Θεό επειδή ήταν προσβολή στην αγιότητά Του. Οι προσφορές περί αμαρτίας και ανομίας ήταν αναγκαίες λοιπόν για εξαγνίσουν τους λατρευτές προτού μπορέσουν να πλησιάσουν τα Άγια για λατρεία.
Η τρίτη αμαρτία ήταν άστοχα λόγια (εδ.4). Αν οι Ισραηλίτες έπαιρναν όρκους που ύστερα ξεχνούσαν ή προτιμούσαν να μην εκπληρώσουν, ήταν ένοχοι αμαρτίας. Δεν είχε σημασία αν ήταν καλός ή κακός όρκος. Οι Ισραηλίτες έπρεπε να εκπληρώνουν τους όρκους τους.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα μη τήρησης όρκων στη Γραφή: ο βιαστικός όρκος του Ιεφθάε για θυσία στον Θεό (Κρ.11:30,34), ο όρκος του Σαούλ σχετικά με την τροφή (Α' Σαμ.14:24) και ο όρκος του Πέτρου ότι δεν θα απαρνηθεί τον Χριστό (Ματθ.26:33-34). Οι πιστοί πρέπει να προσέχουν τα λόγια τους, γιατί θα είναι υπόλογοι γι’ αυτά μπρος στον Θεό (Ματθ.12:36-37).
Πριν μπορέσουν οι Ισραηλίτες να αποκαταστήσουν την κοινωνία τους με τον Θεό έπρεπε να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους (εδ.5), ομολογώντας στους ιερείς οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες αμαρτίες, με στάση μετάνοιας και με συντριμμένη καρδιά.
Η Βίβλος είναι γεμάτη από παραδείγματα αληθινής εξομολόγησης και συντριβής για την αμαρτία. Δυο είναι πολύ έντονα: Η αμαρτία του Δαβίδ με τη Βηθσαβεέ (Ψαλμ.51:4) και η παράβαση του Αχάν όταν πήρε τα καταραμένα λάφυρα (Ιησ.Ν.7:20-21).
Σαν τον Αχάν, αν οι πιστοί προσπαθούν να κρύψουν τις αμαρτίες τους, δε φέρνουν μόνο ήττα στη ζωή τους αλλά επηρεάζουν κι αυτούς που είναι κοντά τους. Οι πιστοί πρέπει να εξομολογούνται τις αμαρτίες τους και να κάνουν αποκατάσταση, και ο Θεός θα τους συγχωρήσει (Α' Ιωάν.1:9). Παρόλο που η εξομολόγηση ήταν αναγκαία, δεν απομάκρυνε την ενοχή της αμαρτίας. Έπρεπε να γίνει μια προσφορά περί ανομίας για ν’ απομακρυνθεί η ενοχή.
Μετά υπήρχαν αμαρτίες που γίνονταν ενάντια στο Θεό (5:14-19). Ο Μωυσής φανερώνει αμαρτίες που απαιτούσαν προσφορές και περί αμαρτίας και περί ανομίας, αλλά μετά επικεντρώνεται σε αμαρτίες που απαιτούσαν μόνο προσφορά περί ανομίας.
Δυο τύποι παραβάσεων μπορούσαν να γίνουν κατά θείων πραγμάτων:
α) Μπορούσε κάποιος να αμαρτήσει ακούσια (εδ.15) χρησιμοποιώντας για τον εαυτό του πράγματα που ήταν αφιερωμένα στο Θεό, όπως τα δέκατα (Λευιτ.27:30, Δευτ.14:22), τα πρωτογεννήματα του θερισμού (Έξ.34:26) ή το πρωτότοκο των βοοειδών και προβάτων (Δευτ.15:19). Όλα αυτά χρησιμοποιούνταν για να συντηρούν τους ιερείς και τη Σκηνή.
β) Μπορούσαν να γνωρίζουν τις εντολές αλλά να αγνοούν ότι τις παραβιάζουν (5:17). Οι αμαρτίες αυτές διαπράττονταν από άγνοια (5:15), είτε κατά λάθος είτε από λησμοσύνη κι ασυναίσθητα (5:17). Δεν είχε οριστεί προσφορά περί ανομίας για να καλύπτει εσκεμμένες αμαρτίες, στις οποίες οι άνθρωποι επαναστατούσαν εσκεμμένα κατά του Νόμου του Θεού, παραβιάζοντας τις εντολές Του (Αριθ.15:30-31, Εβρ.10:26-28).
Τελικά, υπήρχαν και αμαρτίες εναντίον ανθρώπων (6:1-7). Οι Ισραηλίτες μπορούσαν να αμαρτάνουν ο ένας κατά του άλλου σε 5 συγκεκριμένες περιοχές:
Η πρώτη ήταν δυσπιστία: αν κάποιος «πει ψέματα στον πλησίον του, για παρακαταθήκη» (Λευιτ.6:2). Μπορούσε να αφορά κάτι δανεισμένο από κάποιον, ή αφημένο στη φροντίδα του όσο ο ίδιος έλειπε ή ένα καταπίστευμα που έγινε με γείτονα. Οι άνθρωποι μπορούσαν να χάσουν, να κακομεταχειριστούν ή να σφετεριστούν διάφορα πράγματα και έτσι ήταν ένοχοι παράβασης κατά του πλησίον τους (Έξ.22:7-11). Στα γραπτά του, ο Παύλος έλεγε στους πιστούς: «Εκείνο που ζητείται μεταξύ των οικονόμων είναι κάθε ένας να βρεθεί πιστός» (Α' Κορ.4:2).
Η δεύτερη ήταν ατιμία μεταξύ συνεργατών με το να ψεύδονται (Λευιτ.6:2) κι αναφέρεται στην ατιμία στις κοινωνικές κι εργασιακές σχέσεις, όπως αδίστακτες συναλλαγές, σκόπιμη εξαπάτηση ενός συνεργάτη στην επιχείρηση ή στα κέρδη, ή η μη εκπλήρωση μια υποχρέωσης, είτε ήταν ένα επιχειρηματικό δάνειο ή χρέη (Λευιτ.19:35-36). Από τους πιστούς σήμερα ζητείται να «προνοούν τα καλά μπροστά σε όλους τους ανθρώπους» (Ρωμ.12:17) και να μην είναι «οκνηροί στον ζήλο» (Ρωμ.12:11).
Η τρίτη ήταν η απόκτηση με κλεψιά, δηλαδή, το να αρπάξει κάτι με τη «βία» (6:2). Αυτό αναφέρεται στη ληστεία, είτε άμεση, μέσω διαστρέβλωσης του Νόμου προς ίδιον όφελος, είτε χρησιμοποιώντας το κύρος, τη δύναμη ή τη θέση του. Ένα κλασικό παράδειγμα ήταν όταν ο Αχαάβ πήρε το αμπέλι του Ναβουθαί (Α' Βασ.21:1-25). Οι πιστοί δεν πρέπει να έχουν καμιά σχέση με τη βία, ούτε πρέπει να σχετίζονται με βίαιους ανθρώπους.
Η τέταρτη αμαρτία ήταν η εξαπάτηση του πλησίον (6:2) ή απόκτηση κάποιου πράγματος καταπιέζοντας κάποιον άλλον. Αυτό μπορούσε να γίνει με πολλούς τρόπους, όπως
Η πέμπτη ήταν η διάψευση κυριότητας, όπου κάποιος «εύρισκε ένα χαμένο πράγμα και ψευδόταν γι’ αυτό ή ορκιζόταν ψευδώς» (6:3, σύγκρινε Έξ.22:11, Δευτ.22:2-3). Είναι η επιτομή της απληστίας κάποιου το να κλέψει από το πλησίον κάτι που βρήκε ή δανείστηκε και που ανήκει στον πλησίον του.
Η φράση αμαρτία από άγνοια δεν αναφέρεται στον τομέα αυτόν. Όταν κάποιος αμαρτάνει κατά των άλλων, είναι εκ προθέσεως. Τέτοιες αμαρτίες μπορούν να συνοψιστούν στην παρακάτω παροιμία: «Αυτά τα έξι μισεί ο Κύριος, τα επτά μάλιστα τα βδελύσσεται η ψυχή του. Μάτια υπερήφανα, γλώσσα αναληθή και χέρια που χύνουν αίμα αθώο, καρδιά που μηχανεύεται κακούς λογισμούς, πόδια που τρέχουν γρήγορα στο να κακοποιούν, ψευδο-μάρτυρα, που να λέει ψέματα κι εκείνον που βάζει φιλονικίες ανάμεσα σε αδελφούς» (Παρ.6:16-19).
Αν κι οι 5 συγκεκριμένες αμαρτίες που αναφέρονται είναι ενάντια σε άλλους ανθρώπους, εξακολουθούν να είναι αμαρτίες κατά του Θεού (6:2). Δυο παραδείγματα στη Γραφή μας το δείχνουν. Αφού ο Δαβίδ αμάρτησε κατά της Βηθ-σαβεέ και του Ουρία είπε: «Αμάρτησα στον Κύριο» (Β’ Σαμ.12:13, σύγκρινε Ψαλμ.51:4). Όταν ο άσωτος γιος γύρισε σπίτι του, ομολόγησε στον πατέρα του: «Αμάρτησα στον ουρανό και μπροστά σου» (Λουκ.15:21). Έτσι, όταν αμαρτάνουμε κατά του πλησίον, αμαρτάνουμε και κατά του Θεού.
Οι πιστοί δεν μπορούν να βαδίζουν σωστά με τον Θεό και να εξαπατούν τον πλησίον τους. Ο αληθινός χαρακτήρας των πιστών φαίνεται στη διαγωγή τους προς τους άλλους (Εφεσ.4:17-32, 5:15-16).

Οι θυσίες των παραβατών
Ο Νόμος απαιτούσε οι Ισραηλίτες να φέρνουν τις προσφορές τους περί ανομίας στο Κύριο (5:6-13). Ο τύπος της προσφοράς διέφερε ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του ατόμου. Μπορούσαν να φέρουν μια προβατίνα ή μια κατσίκα (εδ.6), αλλά αν δεν άντεχαν οικονομικά για μια τέτοια προσφορά, ήταν δεκτά ακόμα και δυο τρυγόνια ή περιστεράκια (εδ.7). Δύο πουλιά απαιτούνταν, το ένα σαν προσφορά περί αμαρτίας και το άλλο σαν ολοκαύτωμα (εδ.7, σύγκρινε Λευιτ.1:14-17).
Τις προσφορές πτηνών τις χειρίζονταν διαφορετικά από τις θυσίες ζώων. Οι λατρευτές δεν χρειάζονταν να βάλουν χέρια στα κεφάλια των πουλιών ή να τα σκοτώσουν. Αυτή ήταν διακονία των ιερέων. Το πουλί το σκότωναν στρίβοντας το κεφάλι του (εδ.8). Το τρίχωμα και τα φτερά τα αφαιρούσαν και τα έριχναν στο σωρό στάχτης που ήταν στην ανατολική πλευρά του θυσιαστηρίου. Μετά έκοβαν το πουλί στη μέση και το άνοιγαν, χωρίς όμως να το διαχωρίσουν (εδ.8), με σκοπό να βγάλουν τα εντόσθιά του. Λίγο αίμα ραντιζόταν στο θυσιαστήριο, και το υπόλοιπο στραγγιζόταν έξω στη βάση, σαν προσφορά περί αμαρτίας (εδ.9).
Αν ένας Ισραηλίτης ήταν πολύ φτωχός και δεν είχε χρήματα για τη φτηνή προσφορά των δύο τρυγονιών ή δύο νεοσσών περιστεριών, τότε, και μόνο τότε, μπορούσε να προσφέρει ένα δέκατο του εφά σιμιγδάλι σαν προσφορά περί αμαρτίας. Αλλά έπρεπε να προσφερθεί χωρίς λάδι ή λιβάνι, φανερώνοντας ότι δεν είχε τον χαρακτήρα των άλλων προσφορών (εδ.12).
Στο έλεος και στη χάρη Του, ο Θεός έκανε εξαίρεση ακόμα και για τον φτωχό. Η φτώχια δεν θα εμπόδιζε τους Ισραηλίτες για να λάβουν συγχώρεση για τις αμαρτίες τους. Το ίδιο ισχύει και σήμερα. Πλούσιοι ή φτωχοί, αδιάφορα, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να λάβουν άφεση των αμαρτιών τους διαμέσου της επαρκούς θυσίας του Μεσσία, που έγινε μια για πάντα (Εβρ.9:28) σα προσφορά περί αμαρτίας κι ανομίας. Δεν ήταν με ασήμι ή χρυσάφι, αλλά με το πολύτιμο αίμα Του (Α' Πέτρ.1:18-19), που εξασφάλισε συμφιλίωση με τον Θεό Πατέρα.
Ο Νόμος απαιτούσε οι Ισραηλίτες να φέρουν τις προσφορές περί ανομίας στον Κύριο, για αμαρτίες που έκαναν ενάντια στα άγια σκεύη του Κυρίου (εδ.15). Στη περίπτωση αυτή, η προσφορά περί ανομίας έπρεπε να είναι «ένα άμωμο κριάρι από το κοπάδι» (εδ.18). Και η διαδικασία για την προσφορά του κριαριού ήταν παρόμοια με αυτήν της προσφοράς περί αμαρτίας (Λευιτ.7:7). Ο Νόμος περί προσφοράς αναφέρεται στο Λευιτικό 7:1-7. Έφερναν οι Ισραηλίτες τα κριάρια στην αυλή της Σκηνής, έβαζαν τα χέρια πάνω στα κεφάλια τους, εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους από πάνω τους, τα παρουσίαζαν στους ιερείς και τα έσφαζαν. Οι ιερείς μάζευαν το αίμα σ’ ένα κύπελλο και το ράντιζαν στις έσω πλευρές τού θυσιαστηρίου (7:2), όπως και με το ολοκαύτωμα και την ειρηνική προσφορά. Το αίμα της προσφοράς περί ανομίας δε τοποθετιόταν πάνω στα κέρατα τού θυσιαστηρίου, όπως αυτό της προσφοράς περί αμαρτίας. Πολύ πιθανό, αυτό συνέβαινε για να υπάρξει διαχωρισμός ανάμεσα στην εξιλέωση που παρείχε η προσφορά περί αμαρτίας και στην αποκατάσταση που πραγματοποιείτο δια της προσφοράς περί ανομίας. Τα νεφρά, το λίπος και μέρος του συκωτιού (7:3-4) καίγονταν στο θυσιαστήριο από τους ιερείς σαν προσφορά περί ανομίας (7:5). Ό,τι απέμενε από τη θυσία ήταν για τους ιερείς και τους γιους τους σαν τροφή και έπρεπε να φαγωθεί μέσα στη Σκηνή.
Ο Νόμος απαιτούσε οι Ισραηλίτες να φέρνουν τις προσφορές περί ανομίας στον Κύριο για αμαρτίες κατά του πλησίον τους (6:6), αλλά υπήρχε μια αλλαγή στη σειρά της θυσίας και της αποκατάστασης για την παράβαση προς άτομα. Στην περίπτωση αυτή, πρώτα γινόταν η αποκατάσταση προς τον αδικημένο και μετά προσφερόταν η θυσία. Ο λόγος για αυτήν την αλλαγή ήταν ότι όταν η αμαρτία ήταν κατά του Θεού, προηγείτο η θυσία, εφόσον το αίμα έπρεπε να χυθεί για εξιλέωση της αμαρτίας. Αλλά όταν η αμαρτία ήταν κατά ατόμου, έπρεπε να γίνει αποκατάσταση, προτού γίνει η προσφορά, γιατί οι παραβάτες μπορούσαν να αποκατασταθούν στην κοινωνία τους με το Θεό μόνον αφού είχαν συγχωρεθεί από το αδικημένο άτομο (Ματθ.5:23-24, 6:15).
Ο Ησαΐας παρουσιάζει το Μεσσία ως προσφορά περί ανομίας όταν γράφει: «Αλλ’ ο Κύριος θέλησε να τον βασανίσει. Τον ταλαιπώρησε. Αφού δώσεις την ψυχή του προσφορά περί αμαρτίας…» (53:10). Η λέξη για προσφορά είναι ασάμ, η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται στο Λευιτικό (5-6) για την προσφορά περί ανομίας. Στον Ησαΐα (53:10), ο Μεσσίας έγινε προσφορά περί ανομίας, για να επιφέρει αποκατάσταση, με το να πληρώσει το χρέος των αμαρτωλών στον Θεό. Έτσι, πρόσφερε την απαιτούμενη αποζημίωση που χρειαζόταν για να ικανοποιηθεί ο Θεός, έτσι ώστε η ανθρωπότητα να μπορεί να συμφιλιωθεί ξανά μαζί Του.
Το κριάρι ήταν τύπος της θυσίας αντικατάστασης του Μεσσία, που πέθανε στη θέση του αμαρτωλού και πλήρωσε τη τιμή και τη ποινή της αμαρτίας. Υπάρχει μια διπλή περιγραφή της διακονίας αντικατάστασης του Μεσσία στη Γραφή:
α) Ο Μεσσίας ήρθε «για να δώσει τη ζωή του λύτρο αντί πολλών» (Ματθ.20:28). Η λέξη αντί υποδηλώνει ότι ο Χριστός πέθανε στη θέση ή αντί του αμαρτωλού.
β) «Επειδή και ο Χριστός έπαθε μια φορά για τις αμαρτίες, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, για να μας φέρει στον Θεό» (Α' Πέτρ.3:18). Στο χωρίο αυτό, η λέξη υπέρ στην κυριολεξία σημαίνει εκ μέρους ή προς χάρη, υποδηλώνοντας ότι ο Μεσσίας υπέφερε και πέθανε όχι μόνο στη θέση των αμαρτωλών, αλλά και για χάρη τους.
Ένας όμορφος τύπος της διακονίας αντικατάστασης του Μεσσία φαίνεται στην προσφορά του Ισαάκ από τον Αβραάμ, σαν θυσία (Γέν.22:1-14). Καθώς ο Αβραάμ σήκωνε το μαχαίρι για να το μπήξει στον Ισαάκ, ο άγγελος του Κυρίου τον σταμάτησε. Ο Αβραάμ σήκωσε τα μάτια του και είδε ένα κριάρι κοντά στο θυσιαστήριο πιασμένο στην πυκνή βλάστηση, που το θυσίασε σαν ολοκαύτωμα.

Η ικανοποίηση των παραβατών
Αντίθετα με τις άλλες προσφορές, η προσφορά περί ανομίας απαιτούσε η αποκατάσταση της ζημιάς να γίνει μαζί με τη θυσία του κριαριού για αμαρτίες κατά των «αγίων» (5:15-16) και κατά του πλησίον (6:5). Οι ιερείς εκτιμούσαν την αξία των θυσιασμένων κριαριών κι οι παραβάτες πλήρωναν την αποκατάσταση σ’ ασημένιους σίκλους. Από τους Ισραηλίτες ζητείτο να αντικαταστήσουν ό,τι είχαν κατακρατήσει από τον Κύριο ή από τον πλησίον, κι έπρεπε να προσθέσουν το 1/5 της εκτιμώμενης αξίας (5:16). Το 1/5 ήταν ουσιαστικά τα διπλό δέκατο που ελάμβαναν οι ιερείς ή τα θιγμένα άτομα. Οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους μέχρι να προσφέρουν τις σωστές θυσίες ζώων και να πληρώσουν την χρηματική αποζημίωση για τις παραβάσεις τους. Ύστερα ο Κύριος συγχωρούσε τους Ισραηλίτες «κάθε πράγμα από όσα έπραξε, ώστε να ανομήσει σ’ αυτά» (6:7).
Οι πιστοί πρέπει να αποζημιώσουν, όποτε είναι δυνατόν, είτε τον Θεό ή τον πλησίον. Κάποιοι πρέπει να δώσουν αποζημίωση για κλοπή του Θεού στα δέκατα, για κακή χρήση του χρόνου ή για κακομεταχείριση ενός χαρίσματος. Άλλοι πρέπει να δώσουν αποζημίωση για κατάχρηση καταπιστεύματος, για καταστροφή ενός καλού ονόματος ή για δυσφήμηση του χαρακτήρα κάποιου.
Η μαρτυρία του Ζακχαίου (Λουκ.19) είναι ένα έξοχο παράδειγμα αποκατάστασης. Πριν τη μεταστροφή του, ήταν αρχιτελώνης στην Ιεριχώ κι είχε γίνει πολύ πλούσιος αποσπώντας μεγάλους φόρους από τους συμπατριώτες του για λογαριασμό των Ρωμαίων. Αλλά, μετά τη μεταστροφή του, ο Ζακχαίος έκανε αποκατάσταση σε όσους είχε εξαπατήσει, χωρίς ο Γιεσούα να τον πιέσει να το κάνει. Ορκίστηκε να δώσει τα μισά υπάρχοντά του στους φτωχούς κι υποσχέθηκε να ανταποδώσει το τετραπλάσιο σ’ όσους είχε αποσπάσει με εκβιασμό χρήματα (Λουκ.19:8).
Ο εκβιασμός ήταν παράβαση και χρειαζόταν αποζημίωση συν 1/5 επιπλέον (Λευιτ.6:5). Ο Ζακχαίος όμως το θεώρησε κλοπή, για την οποία χρειαζόταν τετραπλάσια - πενταπλάσια αποζημίωση (Έξ.22:1). Ο Ζακχαίος απέδειξε ότι, όταν η καρδιά κάποιων είναι ευθεία με τον Θεό, τότε θα κάνουν την απαιτούμενη αποκατάσταση προς τον Θεό και προς εκείνους που έχουν βλάψει.
Θα ήθελα να κάνω μια πολύ προσωπική ερώτηση. Ενόσω μελετούσαμε αυτό το θέμα, μήπως ο Θεός έβαλε μέσα σου την ανάγκη να κάνεις αποκατάσταση σε κάποιον; Ο Γιεσούα έδωσε πολύ σαφείς οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις παραβάσεις απέναντι στους άλλους (Ματ.18:15-35). Και προειδοποίησε: «Αν δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα πταίσματά τους, ούτε ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει σε σας τα πταίσματά σας» (Ματ.6:15). Αληθινή ευλογία μπορεί να έρθει μόνο όταν είμαστε σε σωστή κοινωνία με το Θεό και τον πλησίον μας.

26/9/11

Το σύστημα των θυσιών στην Τορά (1ο Μέρος)

ΟΙ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (Λευιτικό 17:11)
«Επειδή η ζωή τής σάρκας είναι στο αίμα. κι εγώ το έδωσα σε σας, για να κάνετε εξιλέωση για τις ψυχές σας επάνω στο θυσιαστήριο. επειδή, αυτό το αίμα κάνει εξιλασμό υπέρ της ψυχής» (Λευιτικό 17:11)

Από την αυγή τής δημιουργίας, οι άνθρωποι έψαξαν να λατρέψουν με το να προσφέρουν θυσίες στους θεούς τους. Μερικές φορές οι θυσίες ήταν από τους καρπούς των ίδιων των χεριών τους και άλλες φορές ήταν ζώα που είχαν σφάξει (Γέν.4:3-4). Από τους Μωαβίτες στη Μ. Ανατολή μέχρι τους Ατζέκους στη Ν. Αμερική, οι άνθρωποι έκαναν θυσίες για να εξευμενίσουν τους θεούς που λάτρευαν, ελπίζοντας ότι θα παρήγαγαν καλή σοδειά, ότι θα ευημερούσαν όλη τη χρονιά, ότι θα απολάμβαναν καλή υγεία κι ότι θα ήταν νικούσαν τους εχθρικούς λαούς που ζούσαν γύρω τους.
Η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε πολύπλοκα συστήματα θυσιών, που αναπτύχθηκαν από αρχαίους σημιτικούς λαούς στη Μ. Ανατολή. Έγγραφα, όπως το χειρόγραφο τής Ras Shamra, που περιγράφει τις συνήθειες περί θυσιών που είχαν οι Φοίνικες, οι Χαναναίοι κι οι Καρχηδονίων, αποκαλύπτουν ομοιότητα μεταξύ αυτών και τού Μωσαϊκού συστήματος που εφάρμοζε το Ισραήλ.
Ανθρωποθυσία εφαρμοζόταν στους λαούς της Μ. Ανατολής. Οι Χαναναίοι πίστευαν πολύ στην αποτελεσματικότητα της θυσίας του πρωτότοκού τους, σαν επακόλουθο επικείμενης εθνικής ή ατομικής καταστροφής, ελπίζοντας να την αποτρέψουν, με το να κατευνάσουν τους θεούς τους. Όταν η μάχη κατέληξε σε βάρος του βασιλιά του Μωάβ, πρόσφερε τον πρωτότοκό του ολοκαύτωμα πάνω στα τείχη τής πόλης του (Β' Βασ.3:26-27). Ο βασιλιάς Άχαζ έκανε το ίδιο πράγμα όταν πέρασε το γιο του μέσα απ’ τη φωτιά στη κοιλάδα Τοφέθ (Β' Βασ.16:3, Ιερ.7:31), παρόλο που η ανθρωποθυσία δεν ήταν κανόνας στο Ισραήλ και καταδικαζόταν από τον Θεό.

Ο σκοπός των θυσιών
Πολλές θεωρίες έχουν προταθεί, σε μια προσπάθεια να εξηγήσουν το γιατί οι άνθρωποι προσέφεραν θυσίες ανά τους αιώνες. Μερικοί εμμένουν στη θεωρία τής δωρεάς, που λέει ότι οι άνθρωποι προσέφεραν τις θυσίες για ν’ αποκτήσουν την εύνοια των θεών. Δηλαδή, έδιναν στους θεούς τους για να λάβουν απ’ αυτούς. Άλλοι πιστεύουν σε μια θεωρία περί μαγείας, που υπονοεί ότι αρχικά προσέφεραν τις θυσίες σε δαιμόνια, για να βγάλουν από αμαρτωλούς ή άρρωστους ανθρώπους πονηρά πνεύματα και να τα βάλουν σε εξιλαστήρια θύματα, που μετά σκότωναν. Οι λατρευτές, προσπαθούσαν να εξευμενίσουν το θέλημα των θεών τους με μαγικές δυνάμεις. Η θεωρία τού δεσμού τής τράπεζας μιλάει για γεύμα με ειδωλόθυτα στο οποίο έπαιρναν μέρος οι λατρευτές και οι θεοί τους με την προοπτική να αναπτύξουν κοινωνία και παρέα. Η θεωρία τής επικοινωνίας είναι μια παραλλαγή τής προηγούμενης και δηλώνει ότι τα προς θυσία ζώα κι αυτοί που τα θυσίαζαν κατείχαν θεία φύση. Έτσι τρώγοντας οι λατρευτές τα ζώα «έτρωγαν το θεό» κι έπαιρναν τη δύναμη και την ισχύ που υπήρχε στη θεία φύση των ζώων. Τέλος υπάρχει η θεωρία τού φόρου τιμής. Προσέφεραν τις θυσίες, όχι από συναίσθηση τής αμαρτίας, αλλά από αίσθημα εξάρτησης απ’ τη θεότητα. Αποτίοντας φόρο τιμής κι υπακούοντας στους θεούς τους, κέρδιζαν την εύνοιά τους. Όταν μελετάμε τη Βίβλο είναι προφανές ότι αυτές οι θεωρίες δεν εξηγούν με κανένα τρόπο τον Γραφικό σκοπό για να θυσιάζουν οι άνθρωποι στον αληθινό Θεό.
Η ιδέα τής θυσίας δημιουργήθηκε στο νου του Θεού και σκόπευε στο να προμηθεύσει ένα εξιλασμό για την αμαρτία, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να Τον πλησιάζουν. Οι θυσίες έπρεπε να προσφέρονται σαν μια αντιπροσωπευτική και αντικαταστατική εξιλέωση για τις αμαρτίες των ανθρώπων, οι οποίες συμβολικά μεταφέρονταν στα ζώα που χρησίμευαν για να εξιλεώσουν και να κατευνάσουν την οργή τού Θεού κατά των αμαρτωλών (Λευιτ.1:1-7:38). Αυτό ο σκοπός για τις θυσίες παρουσιάζεται με συνέπεια από τη Γένεση μέχρι τον Μαλαχία.

Οι θυσίες των Πατριαρχών
Στην αρχή, ο Αδάμ και η Εύα απολάμβαναν άμεση κοινωνία και παρέα με τον Θεό και δεν χρειάζονταν μια θυσία. Μετά όμως από την πτώση τους στην αμαρτία, ήταν αναγκαίο για το Θεό να συστήσει τις θυσίες, σαν ένα τρόπο με τον οποίον οι αμαρτωλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να Τον πλησιάσουν.
Η πρώτη Βιβλική νύξη για θυσία αναφέρεται στη Γένεση 3:21, όπου ο Θεός προμήθευσε κατσικοτόμαρα για να ντύσει τον Αδάμ και την Εύα μετά την πτώση τους. Παρόλο που το κείμενο δεν λέει ότι ο Θεός έκανε εξιλασμό για τις αμαρτίες τους μέσω μιας θυσίας ζώου, πρέπει να υποθέσουμε ότι τους δίδαξε την έννοια αυτή άμεσα ή έμμεσα μέσω αυτής της θυσίας. Αργότερα οι Γραφές διδάσκουν ξεκάθαρα ότι ο Θεός μπορεί να συγχωρεί αμαρτία μόνο μέσω τού αίματος μιας εξιλαστήριας θυσίας, γιατί πώς αλλιώς, εκτός απ’ τους γονείς τους, ήξεραν ο Άβελ και ο Κάιν να προσφέρουν θυσία μπροστά στον Θεό;
Οι πρώτες θυσίες που αναφέρονται στις Γραφές ήταν αυτές που προσέφεραν ο Κάιν και ο Άβελ (Γέν.4:3-5). Οι περιστάσεις ήταν οι ίδιες (και οι δυο γεννήθηκαν έξω από την Εδέμ, από αμαρτωλούς γονείς), αλλά προσέφεραν διαφορετικές θυσίες στον Κύριο. Ο Κάιν «από τους καρπούς της γης» (Γέν.4:3) και ο Άβελ «από τα πρωτότοκα των προβάτων του». Ο Θεός δεν δέχτηκε τη θυσία τού Κάιν και ο συγγραφέας τής επιστολής προς Εβραίους λέει το λόγο: «Με πίστη ο Άβελ προσέφερε στον Θεό καλύτερη θυσία παρά ο Κάιν, διαμέσου της οποίας δόθηκε μαρτυρία ότι ήταν δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωσε μαρτυρία για τα δώρα του» (Εβρ.11:4). Η θυσία τού Άβελ ήταν καλύτερη επειδή ήταν η υποχρεωτική αιματηρή θυσία που απαιτούσε ο Θεός, την οποία ο Κάιν απέτυχε να φέρει.
Μερικοί μπορεί να πουν ότι βγάζουμε περισσότερα συμπεράσματα από ότι πρέπει, εφόσον ο Θεός δεν λέει συγκεκριμένα ότι η θυσία τού Κάιν απορρίφθηκε επειδή ήταν αναίμακτη, αλλά ο Θεός δίδαξε στον Αδάμ και την Εύα την αναγκαιότητα τής αιματηρής θυσίας, όταν έσφαξε τα ζώα στην Εδέμ για να σκεπάσει τη γυμνότητά τους. Από τον Άβελ κι ύστερα οι άνθρωποι προσέφεραν αιματηρές θυσίες όταν λάτρευαν τον Θεό.
Αμέσως μόλις βγήκαν από τη Κιβωτό, ο Νώε προσέφερε ένα ολοκαύτωμα στον Κύριο από κάθε καθαρό ζώο και πτηνό (Γεν.8:20). Ο Νώε το έκανε από εκτίμηση προς το Θεό για τη διάσωσή του από τον κατακλυσμό. Η αποδοχή από τον Θεό τού ολοκαυτώματος τού Νώε αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οσφράνθηκε την οσμή ευωδίας (στην κυριολεξία: οσμή ικανοποίησης) τής θυσίας, και υποσχέθηκε να μη καταραστεί ποτέ τη γη με κατακλυσμό (Γέν.8:21-22, 9:15). Η διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Νώε επικεντρώνεται γύρω από μια αιματηρή θυσία.
Ο Πατριάρχης Ιώβ προσέφερε θυσίες για χάρη των παιδιών του (Ιώβ 1:5) και για τρεις φίλους του (Ιώβ 42:7-9) για να κάνει εξιλέωση για τις αμαρτίες τους και να τους αγιάσει μπροστά στον Θεό.
Στην περιοδεία του μέσα από τη Χαναάν, ο Αβραάμ έκτισε θυσιαστήρια σε ανάμνηση των στιγμών που ο Κύριος τού εμφανίστηκε (Γέν.12:7-8, 13:4,18). Αν και το κείμενο λέει ότι ο Αβραάμ «επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου» (Γέν.12:8), χωρίς να αναφέρει μια θυσία, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι θυσίες συμπεριλαμβάνονταν. Για ποιο λόγο θα έπρεπε να κτίζει θυσιαστήρια;
Η πρώτη αναφορά κάποιας θυσίας από τον Αβραάμ ήταν σχετικά με τη διαθήκη που έκανε ο Θεός μαζί του (Γέν.15:7-21). Τα ζώα που θυσίασε ήταν τα ίδια που ορίζονται αργότερα στο Μωσαϊκό Νόμο. Ήταν συνηθισμένο τον καιρό τού Αβραάμ, δυο άνθρωποι που έκαναν διαθήκη να βαδίζουν ανάμεσα στα αιματηρά κομμάτια τής θυσίας (Ιερ.34:18-19). Όταν ο Θεός έκανε την διαθήκη με τον Αβραάμ, πέρασε ανάμεσα στα δυο μισά των ζώων, με τη μορφή φλεγόμενου καμινιού και μιας λαμπάδας φωτιάς, ενώ ο Αβραάμ κοιμόταν απαθής. Αυτό συμβόλιζε την άνευ όρων διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ, με την οποία ο Θεός τον βεβαίωσε ότι θα λάμβανε κάθε πρόνοια για τη διαθήκη (αυτή δεν βασιζόταν στη πιστότητα τού Αβραάμ, αλλά στην πιστότητα τού Θεού τού Αβραάμ).
Οι θυσίες, που προσέφεραν ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, ακολούθησαν τα ίδια πρότυπα σαν του Αβραάμ. Μετά που ο Κύριος εμφανίστηκε στον Ισαάκ στη Βηρσαβεέ για να επιβεβαιώσει σ’ αυτόν την Αβρααμική διαθήκη, ο Ισαάκ έκτισε ένα θυσιαστήριο και επικαλέστηκε τον Κύριο (Γέν.26:23-25), όπως έκανε κι ο πατέρας του. Ο Ιακώβ έκανε το ίδιο πράγμα στη Βαιθήλ όταν ο Θεός τού επιβεβαίωσε την Αβρααμική διαθήκη (Γέν.28:13-17). Προσέφερε και μια θυσία για να σφραγίσει τη διαθήκη ανάμεσα στον ίδιο και τον Λάβαν (Γέν.31:54). Ο Ιακώβ σταμάτησε στη Βηρσαβεέ για να προσφέρει θυσία προτού μεταναστεύσει στην Αίγυπτο (Γέν.46:1-7).
Στη διάρκεια των 400 ετών, που ο Ισραήλ κατοικούσε στην Αίγυπτο, δεν αναφέρεται ότι έκτισαν θυσιαστήρια ή έκαναν θυσίες. Μέχρις εδώ φαίνεται ότι οι πατριάρχες προσέφεραν θυσίες μόνο σε μέρη όπου ο ίδιος ο Θεός τούς εμφανιζόταν. Η επόμενη καταγεγραμμένη θυσία από τον Ισραήλ ήταν την παραμονή τού Πάσχα, όταν κάθε σπιτικό έσφαξε το αρνί το πασχαλινό (Έξ.12:6).

Οι διορισμένες θυσίες
Στην αντιπαράθεση του Μωυσή με τον Φαραώ, το συνεχές του αίτημά ήταν: «Άφησε να πάμε δρόμο τριών ημερών στην έρημο, για να προσφέρουμε θυσία στον ΚΥΡΙΟ τον Θεό μας» (Έξ.3:18, σύγκρ. 5:1-3, 8:25-28, 10:24-26). Οι θυσίες αρχικά είχαν εισαχθεί στον Ισραήλ σαν εξιλέωση για τις αμαρτίες τους, ένα υποκατάστατο για τα πρωτότοκά τους, που είχε σαν αποτέλεσμα τη λύτρωσή τους.
Τη δέκατη μέρα τού Νισάν (Μάρτης - Απρίλης), κάθε οικογένεια έπαιρνε ένα χρονιάρικο πασχαλινό αρνί, χωρίς ψεγάδι, για να το σφάξει κατά το σούρουπο τη 14η μέρα του μήνα (Έξ.12:1-6). Το αίμα τού αρνιού, ραντισμένο πάνω στους παραστάτες τής πόρτας, έγινε αντικαταστατική εξιλαστήρια θυσία για όλους τους ένοικους τού σπιτιού (Έξ.12:12-13). Οι Ισραηλίτες έπρεπε να φυλάξουν τη θεϊκή διάταξη τού Πάσχα σε όλες τις γενιές τους σαν ανάμνηση αυτής τής μεγάλης απελευθέρωσης (Έξ.12:14). Το πασχαλιάτικο αρνί, που σφαζόταν και το αίμα του που ραντιζόταν στους παραστάτες της πόρτας σαν εξιλασμός, απεικονίζει τον Μεεσία που, σαν το πασχαλινό αρνί, θα έκανε εξιλασμό για να αφαιρέσει την αμαρτία (Ιωάν.1:29, Α' Κορ.5:7, Α' Κορ.1:18-20).
Μετά την απελευθέρωσή τους από την Αίγυπτο, οι Ισραηλίτες ταξίδεψαν στο όρος Σινά, όπου ο Θεός μπήκε σε σχέση διαθήκης μαζί τους. Η Μωσαϊκή διαθήκη, όπως ονομάζεται, σφραγίστηκε με θυσία που τη προσέφερε ο Μωυσής. Έκτισε θυσιαστήριο στους πρόποδες τού όρους, από 12 στήλες, αντιπροσωπεύοντας τις 12 φυλές τού Ισραήλ. Νεαροί άντρες (όχι ιερείς) θυσίασαν ένα ολοκαύτωμα και μια ειρηνική προσφορά στον Κύριο και το αίμα τής θυσίας το έχυσαν το μισό σε μια λεκάνη και το μισό το ράντισαν στο θυσιαστήριο. Η διαθήκη διαβάστηκε, έγινε αποδεκτή από τον Ισραήλ και ολοκληρώθηκε από τον Θεό και τον Ισραήλ με το ράντισμα τού αίματος επάνω στον λαό και τη γραπτή διαθήκη (Έξ.19:5-8).
Το ολοκαύτωμα έκανε εξιλέωση των αμαρτιών τού λαού και συμβόλιζε την ανεπιφύλακτη παράδοσή τους στον Θεό, φέρνοντάς τους σε σχέση διαθήκης μαζί Του. Από την άλλη, η ειρηνική προσφορά συμβόλιζε τη συμφιλίωση και την κοινωνία που οι Ισραηλίτες έπρεπε να πειραματιστούν μέσα στη διαθήκη. Το αίμα δεν ραντίστηκε πάνω στο λαό, μέχρις ότου παρουσιάστηκε κι έγινε ευπρόσδεκτο στο θυσιαστήριο. Το αίμα που ραντίστηκε στον λαό, τους καθάρισε τυπικά από την αμαρτία και τους αφιέρωσε για την υπηρεσία τού Θεού. Με το ράντισμα τού αίματος τής θυσίας και με την εκούσια αποδοχή τους να είναι υπάκουοι στις διατάξεις τής διαθήκης, ο Ισραήλ έγινε επίσημα ο λαός τού Θεού.
Πολλά μαθήματα μπορούμε να δούμε στη σχέση διαθήκης τού Ισραήλ με τον Θεό:
Πρώτον, ο Ισραήλ έπρεπε να εξιλεωθεί από τις αμαρτίας του προτού μπει σε διαθήκη με τον Θεό.
Δεύτερον, η διαθήκη, αν και νόμιμη και δεσμευτική, εισήχθη από τον Θεό με μια πράξη καθαρής χάρης, σημαίνοντας ότι η διαθήκη ενσωμάτωνε τη χάρη και τον νόμο.
Τρίτον, ο Θεός υποσχέθηκε να φέρεται με χάρη στους Ισραηλίτες, αν προσπαθούσαν να Τον ακολουθήσουν με υπακοή, αν κι υπήρχαν καιρό που δεν θα Τον υπάκουαν. Η Σκηνή αποκαλύφθηκε στον Μωυσή σαν ο τόπος όπου ο Ισραήλ μπορούσε να έρθει μπροστά στο Θεό με θυσία. Αργότερα ο Ναός κτίστηκε πάνω στο όρος Μοριά στην Ιερουσαλήμ κι έγινε ο τόπος θυσίας για τον Ισραήλ.
Το θυσιαστήριο και στη Σκηνή αλλά και στον Ναό ήταν το κεντρικό σημείο τής θυσίας. Η εβραϊκή λέξη για το θυσιαστήριο είναι μιζμπέαχ, που προέρχεται από τη λέξη ζαβάχ, που σημαίνει τόπος σφαγής. Όχι μόνο ήταν ένας τόπος σφαγής, αλλά κι ένας τόπος όπου το εξιλαστήριο αίμα από τις θυσίες ραντιζόταν.
Η Σκηνή κι ο Ναός, με το θυσιαστήριο τής θυσίας, είχε προμηθευτεί έτσι ώστε αμαρτωλοί άνθρωποι να μπορούν να πλησιάζουν το Θεό, γιατί ο Νόμος σαφώς έλεγε: «Επειδή, αυτό το αίμα κάνει εξιλασμό υπέρ της ψυχής» (Λευιτ.17:11). Το νόημα τού εδαφίου είναι ότι, το αίμα κάνει εξιλέωση δια μέσου της ψυχής, δηλαδή, δια μέσου της ζωής που περιέχει. Επειδή το αίμα αντιπροσωπεύει τη ζωή τού ζώου και είναι το μέσο με το οποίο διατηρείται ζωντανό, χρησιμεύει για να κάνει εξιλέωση για την ψυχή αυτού που κάνει τη θυσία. Έτσι, η ζωή τού ζώου παρουσιάζεται σαν ένα υποκατάστατο για τη ζωή εκείνου που προσφέρει τη θυσία.

Οι πέντε θυσιαστήριες προσφορές
Στα πρώτα 7 κεφάλαια τού Λευιτικού, ο Θεός εμφανίζει τις αρχές και τους περιορισμούς, κάτω από τους οποίους ο Ισραήλ έπρεπε να θυσιάζει. Κάθε λεπτομέρεια των θυσιών και των εφαρμογών τους αποκαλύφθηκε από τον Κύριο.
Οι πέντε Λευιτικές προσφορές δεν ήταν μόνο σημαντικές για τους Ισραηλίτες, αλλά έχουν και προφητική εκπλήρωση σε μερικές πλευρές των παθών και τού θανάτου του Μεσσία. Στο ολοκαύτωμα (Λευιτ.1), ένα ολόκληρο ζώο καιγόταν στο θυσιαστήριο, δηλώνοντας τη πλήρη κι εκούσια καθιέρωση των Ισραηλιτών. Συμβολίζει και την εκούσια παράδοση του Γιεσούα στο θέλημα τού Πατέρα, όταν πρόσφερε τον Εαυτό Του στο σταυρό. Η προσφορά από άλφιτα (Λευιτ.2) ήταν μια έκφραση της ευχαριστίας των Ισραηλιτών και αναγνώρισης της κυριαρχίας του Θεού πάνω τους. Συμβόλιζε την τέλεια υπακοή του Μεσσία στον Θεό Πατέρα, που αποκάλυπτε τον τέλειο χαρακτήρα του και τα πάθη Του για λογαριασμό της αμαρτωλής ανθρωπότητας. Η ειρηνική προσφορά (Λευιτ.3) αναφέρεται στην ειρήνη και την κοινωνία που βίωναν οι Ισραηλίτες με τον Θεό. Συμβόλιζε τον Μεσσία σαν την ειρήνη τού πιστού, που τον έχει συμφιλιώσει ξανά με το Θεό, για να μπορεί να απολαμβάνει την ειρήνη και την κοινωνία μαζί Του. Την προσφορά περί αμαρτίας (Λευιτ.4) την έφερναν οι Ισραηλίτες σαν υποκατάστατο για να γίνει εξιλέωση για τις αμαρτίες τους. Συμβολίζει τον Γιεσούα που έγινε αμαρτία για τους ανθρώπους και πέθανε στη θέση τους, για να αφαιρέσει τις αμαρτίες τους. Η προσφορά για τη παράβαση (Λευιτ.5) διέφερε απ’ την προηγούμενη. Στη προσφορά περί αμαρτίας, ο λαός πρόσφερε για τον εαυτό του σαν αμαρτωλοί, αλλά στην προσφορά για την παράβαση, θυσίαζαν για αμαρτωλές πράξεις που είχαν διαπράξει. Η προσφορά περί αμαρτίας εξιλέωνε για την ενοχή των αμαρτωλών, ενώ στην προσφορά για την παράβαση η θυσία γινόταν για να προσφέρει ικανοποίηση και διόρθωση για κακά που είχαν διαπραχθεί κατά του Θεού και των συνανθρώπων τους. Συμβολίζει τον Μεσσία που προσφέρθηκε επάνω στο σταυρό για τις παραβάσεις άλλων, και έδωσε την πιο πλήρη ικανοποίηση στον Θεό για τα κακά και τις βλάβες που Του είχε κάνει η ανθρωπότητα.
Οι πέντε προσφορές χωρίζονταν σε ευωδιαστές και μη ευωδιαστές προσφορές. Οι ευώδεις προσφορές (ολοκαύτωμα, άλφιτα και ειρηνική) ορίζονταν έτσι επειδή ήταν αποδεκτές και ευάρεστες στον Θεό, και δεν προσφέρονταν σε σχέση με τις προσφορές περί αμαρτίας και παράβασης. Ο Παύλος μιλάει για το θυσιαστήριο έργο του Μεσσία, σαν «οσμή ευωδίας» (Εφεσι.5:2), αναφερόμενος στην εκούσια υποταγή του στο θέλημα τού Πατέρα και τον θάνατό Του στο σταυρό που ανέβαινε σαν ευώδες άρωμα μπροστά στο Θεό.
Οι δυο μη ευώδεις προσφορές ήταν τόσο ταυτόσημες επειδή ασχολούνταν με την αμαρτία τής ανθρωπότητας και την ντροπή που συνδέεται μ’ αυτήν. Συμβολίζουν τον Μεσσία που κουβάλησε την αμαρτία και την ντροπή τής ανθρωπότητας πάνω στο σταυρό.

Οι πέντε θυσίες που προσφέρονταν
Πέντε ζώα χρησιμοποιούνταν κι απεικόνιζαν το έργο του Μεσσία στη γήινη διακονία του. Το βόδι συμβολίζει τον Μεσσία σαν έναν δυνατό διαρκή υπηρέτη που υπάκουσε μέχρι τον θάνατο (Φιλ.2:5-8, Εβρ.12:3). Το αρνί συμβολίζει τη πραότητα του Μεσσία (Ματ.11:29) την αγνότητα (Α' Πέτρ.1:19) και τη σιωπηλή, εκούσια παράδοσή Του μέχρι θανάτου στο σταυρό (Ησ.53:7, Πράξ.8:32-33). Ο τράγος αναφέρεται σε αμαρτωλούς που χωρίστηκαν για κρίση (Ματθ.25:33), αλλά συμβολίζει και τον Μεσσία, που συνυπολογίστηκε μαζί με ανόμους (Ησ.53:12, Λουκ.23:33, Β' Κορ.5:21, Γαλ.3:13). Τα τρυγόνια και τα περιστέρια ήταν σύμβολα τής θλίψης και της αθωότητας (Ησ.38:14, 59:11) και φτώχιας (Λευιτ.5:7). Συμβολίζουν τον Μεσσία που θρήνησε για τους ανθρώπους (Λουκ.19:41), ήταν αθώος (Εβρ.7:26), έγινε φτωχός για μας (Ματθ.8:20), αλλά πλούτισε τους πιστούς εν Αυτώ (Β' Κορ.8:9) και έγινε η θυσία των φτωχών ανθρώπων (Λουκ.2:24).
Το θυσιαστήριο σύστημα της Μωσαϊκής Διαθήκης ήταν μόνον «σκιά των μελλοντικών αγαθών» (Εβρ.10:1) και ποτέ δεν μπορούσε να αφαιρέσει αμαρτίες (Εβρ.10:4). Το αίμα των ζώων δεν είχε τη δύναμη να χορηγήσει λύτρωση. Οι τελετουργικές σφαγές μπορούσαν μόνο να καθαρίζουν τη σάρκα (χορηγούσαν τελετουργικό καθαρισμό, Εβρ.9:13).
Αλλά ο Θεός απαιτούσε ένα τέτοιο περίπλοκο θυσιαστήριο σύστημα να εγκαθιδρυθεί για πολλούς λόγους:
Πρώτον, προσφέροντας μια αιματηρή θυσία οι άνθρωποι αναγνώριζαν ότι έπρεπε να γίνει εξιλέωση μπροστά στον Θεό για τις αμαρτίες.
Δεύτερον, παραδέχονταν ότι κάποιος άλλος έπρεπε να κάνει αντικαταστατική εξιλέωση γι’ αυτούς. Έτσι, δεν μπορούσαν να κάνουν εξιλέωση για τις δικές τους αμαρτίες.
Τρίτον, το αίμα τού εξιλασμού που προσέφεραν κάλυπτε τις αμαρτίες τους μπροστά στο Θεό, δίνοντάς Του τη δυνατότητα να κατακρατήσει την κρίση.
Τέταρτο, έκανε δυνατή την κοινωνία αμαρτωλών ανθρώπων με έναν άγιο Θεό.
Πέμπτο, οι θυσίες τους έδειχναν προς την ημέρα εκείνη, που ο Μεσσίας θα έκανε μια για πάντα εξιλέωση για την αμαρτία (Εβρ.9:26-28).


ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ (Λευιτικό 1, 6:8-13)
«Αν το δώρο του είναι ολοκαύτωμα από τα βόδια, αρσενικό άμωμο ας το προσφέρει. κοντά στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου θα το προσφέρει, για να είναι δεκτό μπροστά στον Κύριο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι τού ολοκαυτώματος, και θα είναι δεκτό για λογαριασμό του, για να γίνει εξιλέωση γι’ αυτόν. Και θα σφάξουν το μοσχάρι μπροστά στον Κύριο. και οι γιοι τού Ααρών, οι ιερείς, θα φέρουν το αίμα, και θα ραντίσουν το αίμα, ολόγυρα, επάνω στο θυσιαστήριο, που είναι κοντά στη θύρα της σκηνής τού μαρτυρίου» (Λευιτικό 1:3-5).

Η λατρεία τού Ισραήλ μέσω θυσιών αναφέρεται λεπτομερώς στα πρώτα επτά κεφάλαια τού Λευιτικού. Κάθε βήμα αποκαλύφθηκε με κάθε λεπτομέρεια στο Μωυσή σχετικά με τις πέντε προσφορές, από τα ζώα που θα προσφέρονταν μέχρι τα καθήκοντα των ιερέων που λειτουργούσαν σαν μεσίτες μεταξύ τού Θεού και τού Ισραήλ. Από την αυγή έως τη δύση, κάθε μέρα τού χρόνου, χιλιάδες ζώα παρέλαυναν μπροστά στους ιερείς, σφάζονταν και το αίμα τους ραντιζόταν πάνω στο θυσιαστήριο.
Δεν έχει σημασία η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι προσφορές στο Λευιτικό. Η πρώτη προσφορά που αναφέρεται, το ολοκαύτωμα, θα έπρεπε να ακολουθεί την προσφορά περί αμαρτίας, αλλά έχουν προταθεί πολλοί λόγοι γιατί το ολοκαύτωμα γράφεται πρώτο. Ήταν η πρώτη θυσία που αναφέρεται στη Γραφή (Γέν.8:20) κι ήταν η πιο συχνή προσφορά που έκαναν οι πατριάρχες πολύ πριν ο Μωσαϊκός Νόμος ορίσει τις συγκεκριμένες θυσίες, που έπρεπε να γίνονται. Είναι πολύ πιθανό το ολοκαύτωμα να περιλάμβανε τη προσφορά περί αμαρτίας, στην πατριαρχική περίοδο. Ο Κύριος είπε στον Αβραάμ να προσφέρει τον Ισαάκ σαν ολοκαύτωμα (Γέν.22:2). Ήταν η θυσία που έκανε ο Μωυσής στην έρημο, μετά που έφυγαν απ’ την Αίγυπτο (Έξ.5:3). Κι ο Ιοθόρ (Έξ.18:12) και ο Ιώβ (Ιώβ 1:5) την έκαναν πολύ πριν δοθεί ο Νόμος στο Σινά. Τη προσέφεραν συνεχώς σαν μια ακατάπαυστη θυσία, μέρα και νύχτα, στις μεγάλες γιορτές και στις νεομηνίες. Ο όρος ολοκαύτωμα (εδ.3) προέρχεται από την εβραϊκή λέξη ολάχ, που σημαίνει ανεβαίνω προς τα πάνω, και αναφέρεται σ’ όλη τη προσφορά που καιγόταν πάνω στο θυσιαστήριο κι ανέβαινε προς το Θεό. Τέλος, εφόσον όλη η θυσία καιγόταν πάνω στο θυσιαστήριο, αυτό αντιπροσωπεύει τη πιο πλήρη μορφή αφιέρωσης και λατρείας τού Ισραήλ.

Οι προσφορές
Ένα από τα από παρακάτω ζώα μπορούσαν να επιλεγούν για τα ολοκαύτωμα. Τα πρώτα τρία ήταν ταύροι (εδ.2), κριάρια, ή τράγοι (εδ.10). Το ολοκαύτωμα απαιτούσε αρσενικό παρά θηλυκό ζώο, αν και δεν υπήρχε τέτοιος όρος κατά την πατριαρχική περίοδο. Στην πραγματικότητα, κατά την επικύρωση της Αβρααμικής διαθήκης, είχε επιλεγεί μια δαμάλα για ολοκαύτωμα (Γέν.15:9). Είναι πολύ πιθανό, το αρσενικό ζώο να επιλεγόταν κάτω από το Νόμο, επειδή η δύναμη και τα κέρατά του ήταν σύμβολα δύναμης, και απεικόνιζαν τον Μεσσία, που επιλέχθηκε απο το ποίμνιο του λαού Του και σταυρώθηκε στην ισχύ τής νεότητάς του, σαν τέλεια θυσία, κάνοντας συμφιλίωση για τις αμαρτίες τού λαού (Εβρ.2:17).
Η τέταρτη και πέμπτη προσφορά ήταν τρυγόνια ή νεαρά περιστέρια (εδ.14). Αυτές ήταν προσφορές φτωχών ανθρώπων (Λευιτ.12:8). Η φτώχεια του Γιόσεφ και της Μαριάμ ήταν προφανής όταν προσέφεραν πουλιά για θυσία στην αφιέρωση του Γιεσούα (Λουκ.2:21-24). Τα πουλιά αυτά πιθανόν τα επέλεξαν λόγω της αφθονίας τους και της εύκολης απόκτησής τους στη γη τού Ισραήλ. Στα πουλιά δεν υπήρχε η διάκριση φύλου, όπως στα ζώα. Ήταν υποχρεωτικό να προσφέρονται δυο πουλιά, ένα για ολοκαύτωμα και το άλλο για την περί αμαρτίας προσφορά (Λευιτ.5:7, 12:8, 14:22).
Πουθενά στο θυσιαστικό σύστημα δεν υπήρχε κότα ή πετεινός που να χρησιμοποιήθηκε ποτέ σαν θυσία, όμως ένα παλιό ορθόδοξο ιουδαϊκό έθιμο περιγράφει ότι μια κότα ή ένας πετεινός σφάχτηκαν την Ημέρα τού Εξιλασμού (γιόμ κιππούρ), γιατί δεν υπήρχε Ναός για να θυσιάσουν. Το πουλί το κρατούσαν από τα πόδια και το κουνούσαν 9 φορές πάνω από το κεφάλι ενός ατόμου, καθώς το άτομο αυτό διάβαζε: «Αυτό αντί για μένα, αυτή είναι μια προσφορά για μένα, αυτή είναι μια εξιλέωση για μένα. Αυτός ο πετεινός ή η κότα θα πεθάνει… και είθε να έχω μια μακρά και υγιή ζωή».
Μόνο καθαρά, οικιακά ζώα, όπως καθόριζε ο Νόμος, μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν θυσίες. Τα υπάκουα ζώα απεικόνιζαν τον Μεσσία στην Α' έλευσή Του, που ήταν «πράος και ταπεινός στην καρδιά» (Ματθ.11:29).
Ο τύπος των ζώων που προσέφεραν οι Ισραηλίτες ήταν σύμφωνος με ό,τι μπορούσαν να προσφέρουν. Οι πλούσιοι έφερναν ταύρους, η μεσαία τάξη έφερνε πρόβατα ή κατσίκες κι οι φτωχοί έφερναν τρυγόνια ή περιστέρια. Αν ένας πλούσιος έφερνε την προσφορά ενός φτωχού, λήστευαν το Θεό απ’ αυτό που του ανήκε. Συχνά οι ιερείς δε δέχονταν μια θυσία, αν αυτή ήταν υποδεέστερη από αυτήν που μπορούσε να προσφέρει το άτομο αυτό.
Ο Θεός θέλει οι πιστοί να δίνουν το καλύτερο τους, είτε αυτό είναι χάρισμα είτε χρήματα. Αν οι πλούσιοι δίνουν φτωχικές προσφορές, ενώ έχουν πολλά υπάρχοντα, τότε κλέβουν τον Θεό. Συχνά οι πιστοί φέρνουν προσφορές στον Θεό που δεν έχουν αξία. Ο Θεός δεν θέλει να προσφέρουμε κάτι που δεν μας κοστίζει, όπως έκαναν πολλοί στον Ισραήλ (Μαλ.1:7-8,13). Οι πιστοί πρέπει να δίνουν σύμφωνα με αυτά που τους έδωσε ο Θεός (Α’ Κορ.16:1-2) και με πρόσχαρο τρόπο (Β' Κορ.9:7).

Οι λατρευτές

Το αγιαστήριο
Οι Ισραηλίτες προσωπικά, από δική τους αυθόρμητη θέληση, παρουσίαζαν τις προσφορές τους στη θύρα της Σκηνής (εδ.3). Κοιτάζοντας μέσα στην αυλή, οι λατρευτές μπορούσαν να δουν το αιμοσταγές χάλκινο θυσιαστήριο απ’ το οποίο οι θυσίες τους θα ανέβαιναν στο Θεό. Πρέπει να είχαν εντυπωσιαστεί με το νόημα της θυσίας (μπορούσαν να πλησιάσουν το Θεό μόνο με την έκχυση αίματος). Το ίδιο αληθεύει με τους πιστούς σήμερα. Πρέπει αυθόρμητα να έρθουν δια του Γιεσούα, που είναι η μόνη θύρα προς τη παρουσία τού Θεού. (Ιωάν.10:7-9, 14:6).
Η λέξη προσφορά (εβρ., κορμπάν) σημαίνει κάτι που έχει φερθεί κοντά στο θυσιαστήριο, και αναφέρεται στα θυσιαστήρια δώρα που παρουσιάζονταν αυθόρμητα. Με τη παρουσίαση των θυσιών τους οι λατρευτές αναγνώριζαν πολλά πράγματα: Πίστευαν στον αληθινό και ζωντανό θεό. Πίστευαν ότι έπρεπε να πλησιάσουν το Θεό σωστά στη λατρεία σύμφωνα με τα πρότυπα που δόθηκαν στον Μωυσή. Ήθελαν να ακολουθήσουν τον Κύριο με πλήρη αφοσίωση μέσω της υπακοής στο θέλημά Του. Το ίδιο αληθεύει για τους πιστούς σήμερα. Έχουν διδαχθεί να προσφέρουν αυθόρμητα τη ζωή τους στον Κύριο για υπηρεσία.
Η εκούσια φύση τού ολοκαυτώματος αναφέρεται στην προθυμία του Μεσσία να αφήσει τις δόξες τού ουρανού, να γεννηθεί και να ζήσει με ταπείνωση σαν άνθρωπος, κι εκούσια να παραδώσει τον Εαυτό Του για να πεθάνει στον σταυρό, για τις αμαρτίες τού κόσμου (Φιλ.2:5-8, Εβρ.10:5-7).

Το υποκατάστατο
Όταν οι Ισραηλίτες ακουμπούσαν τα χέρια τους στο κεφάλι των ολοκαυτωμάτων (εδ.4), λάμβανε χώρα μια ταύτιση γεμάτη νόημα. Οι λατρευτές ταυτίζονταν με τις θυσίες σαν τα υποκατάστατά τους, τα ζώα υποκαθιστούσαν τις ζωές εκείνων των Ισραηλιτών. Μια διπλή ταύτιση γινόταν: Η αμαρτωλή ζωή των Ισραηλιτών παραδινόταν στα ζώα και η αποδοχή των προσφορών μεταφερόταν στους Ισραηλίτες. Το χυμένο αίμα των ζώων συμβολικά αντιπροσώπευε τη ζωή των λατρευτών που παραδινόταν εκούσια. Έτσι, ο Θεός δεχόταν τις θυσίες σαν εξιλέωση για τους λατρευτές, προστατεύοντας τους από τη θεία οργή.
Αν και δεν δηλώνεται ότι, οι λατρευτές ομολογούσαν τις αμαρτίες τους κατά τη διάρκεια τής παρουσίασης των ολοκαυτωμάτων, αυτό συνεπάγεται από την επίθεση των χεριών πάνω στα προς θυσία ζώα. Αυτή είναι μια εικόνα τού τι συνέβαινε τη μέρα τού εξιλασμού όταν ο αρχιερέας έβαζε τα χέρια του πάνω στο ζωντανό τράγο και ομολογούσε πάνω του τις αμαρτίες τού Ισραήλ (Λευιτ.16:21-22). Ο ιερέας έφερνε το τράγο που κουβαλούσε τις αμαρτίες, έξω μέσω της πύλης τού Σολομώντα και της ανατολικής πύλης, που οδηγούσε κατευθείαν προς το Όρος των Ελαιών. Στην κορυφή τού όρους, ένας εθνικός οδηγούσε τον τράγο στην έρημο τής Ιουδαίας και τον ελευθέρωνε, δηλώνοντας ότι οι αμαρτίες τού Ισραήλ, που είχαν συγχωρεθεί από τον Θεό, είχαν απομακρυνθεί (Λευιτ.16:20-22).
Η ταύτιση με το ζώο που θυσιαζόταν είναι μια εικόνα της ταύτισης των πιστών με τον Μεσσία (Ρωμ.4:5, 6:3-11) που πέθανε στη θέση τους (Β' Κορ.5:21).

Η σφαγή
Οι Ισραηλίτες σκότωναν τους ταύρους, τα κριάρια ή τους τράγους στη βόρεια πλευρά τού χάλκινου θυσιαστήριου (εδ.11). Όταν έβγαζαν τα κοφτερά μαχαίρια και έσφαζαν τα ζώα, κόβοντας το λαιμό τους, η ευθύνη τους τέλειωνε, όσον αφορά το ολοκαύτωμα. Η πράξη αυτή άφηνε μια ανεξίτηλη εντύπωση στο μυαλό τους, σχετικά με τη σημασία τής θυσίας. Καταλάβαιναν ότι αθώα ζώα υπέφεραν τον θάνατο που αυτοί άξιζαν. Αυτό φανέρωνε μια αλησμόνητη εικόνα τού πόσο τρομερή είναι η αμαρτία και τι τιμή έπρεπε να πληρωθεί για να εξιλεωθεί. Το νόημα τής αφιέρωσης παρέμενε στο νου τους. Κάθε φορά που έβλεπαν έναν ταύρο, ένα κριάρι ή έναν τράγο, η πράξη τής αφιέρωσης ερχόταν στη μνήμη τους.
Σήμερα, το Άγιο Πνεύμα, με το Λόγο τού Θεού, εντυπώνει στους πιστούς τη σημασία τού αντικαταστατικού θανάτου του Μεσσία για χάρη μας. Σαν τους Ισραηλίτες που έσφαζαν τις προσφορές, οι πιστοί πρέπει να θυμούνται ότι, όταν δεν είχαν ακόμα αναγεννηθεί, οι αμαρτίες τους ήταν που σταύρωσαν τον Μεσσία (Πράξ.4:27).

Οι ιερείς που ιερουργούσαν
Ο Μωσαϊκός Νόμος ανέφερε με λεπτομέρεια τις συγκεκριμένες ενέργειες που έπρεπε να κάνουν οι ιερείς για κάθε θυσία. Πρώτα, μάζευαν το αίμα που χυνόταν από τα σφαγμένα ζώα και το ράντιζαν «ολόγυρα επάνω στο θυσιαστήριο» (εδ.5), δίνοντας την δυνατότητα στον Θεό να δείξει έλεος σ’ αυτούς που προσέφεραν τις θυσίες.
Οι ιερείς λειτουργούσαν σαν μεσάζοντες μεταξύ του Θεού και του λαού, όταν ράντιζαν το αίμα πάνω στο θυσιαστήριο. Έτσι κι ο Μεσσίας, που είναι ο μεσάζων αρχιερέας του πιστού προσέφερε το αίμα Του άπαξ για να απομακρύνει την αμαρτία (Εβρ.9:11-15, 10:26).
Οι ιερείς που παίρνουν τις θυσίες από τους Ισραηλίτες αποτελεί εικόνα του Μεσσία που παραδίνει τον Εαυτό Του στο θέλημα τού Πατέρα. Στις ώρες τής αγωνίας στον κήπο τής Γεθσημανή ο Γιεσούα προσευχόταν: «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν ας παρέλθει από μένα αυτό το ποτήρι. όμως, όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ» (Ματθ.26:39). Ενώ κρεμόταν πάνω στο σταυρό, παρέδωσε το πνεύμα Του στα χέρια τού Πατέρα (Λουκ.23:46).
Το δεύτερο βήμα των ιερέων ήταν να γδάρουν τα ζώα (εδ.6). Το δέρμα ανήκε σ’ αυτούς (Λευιτ.7:8), αλλά το υπόλοιπο των ζώων το προσέφεραν στο Θεό. Οι θυσίες χωρίζονταν με σχολαστικότητα σε σωστά κομμάτια και καθένα εξεταζόταν για ψεγάδια ή αρρώστια.
Μια προσφορά πτηνών την χειρίζονταν κάπως διαφορετικά. Οι λατρευτές δεν χρειάζονταν να βάλουν χέρια στα κεφάλια των πουλιών, ούτε έπρεπε αυτοί να τα σφάξουν. Αυτή ήταν διακονία των ιερέων (εδ.14-15). Τα πουλιά τα σκότωναν αποσπώντας τους τα κεφάλια και μετά το αίμα στράγγιζε στο πλάι τού θυσιαστήριου (εδ.15) για εξιλέωση. Τον πρόλοβο και τα φτερά τού πουλιού τα αφαιρούσαν και τα έριχναν στη σωρό της στάχτης κοντά στην ανατολική μεριά τού θυσιαστηρίου (εδ.16). Τα πουλιά δεν τα διαχώριζαν σαν τα ζώα αλλά τα έσχιζαν στη μέση, τα άνοιγαν (εδ.17) και αφαιρούσαν τα σπλάγχνα τους.
Το τρίτο βήμα ήταν να προετοιμάσουν το θυσιαστήριο βάζοντας φωτιά και ξύλα πάνω του (εδ.7), υποδηλώνοντας ότι περισσότερο καύσιμο προστίθετο για κάθε νέα θυσία. Άπαξ κι άναψε η φωτιά επί του θυσιαστηρίου αρχικά, οι ιερείς τη διατηρούσαν διαρκώς αναμμένη (Λευιτ.6:3). Η φωτιά που αναφέρεται σε σχέση με το θυσιαστήριο μιλάει για την αγιότητα τού Θεού (Εβρ.12:29) και την κρίση (Λευιτ.10:1-2). Η φωτιά που αναφέρεται σε σχέση με τις θυσίες επί του θυσιαστηρίου συμβολίζει τη κρίση τού Θεού πάνω στα ζώα για χάρη των λατρευτών. Η διαρκής φωτιά πάνω στο θυσιαστήριο είναι τύπος δυο αληθειών:
α) Τα πρότυπα τού Θεού για αγιότητα και δικαιοσύνη είναι αμετάβλητα.
β) Μέσω του θυσιαστηρίου, ο Θεός ήταν πάντα έτοιμος να δεχθεί τη θυσιαστήρια λατρεία των Ισραηλιτών όποτε αυτοί την προσέφεραν.
Το τέταρτο βήμα ήταν να πλύνουν τα όργανα και τα πόδια των ζώων (εδ.9) πριν βάλουν τα κομμάτια πάνω στο θυσιαστήριο, επειδή αυτά τα κομμάτια μπορεί να ήταν μολυσμένα. Η ενέργεια αυτή συμβόλιζε τον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό των θυσιών που θα προσφέρονταν και παρουσίαζε τη διπλή εικόνα του εσωτερικού κι εξωτερικού βαδίσματος του Μεσσία και των πιστών. Ο Μεσσίας ήταν η τέλεια θυσία, «ο Οποίος αμαρτία δεν έκανε ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα Του» (Α' Πέτρ.2:22). Αλλά και οι πιστοί πρέπει να καθαρίζονται εσωτερικά για υπηρεσία «με το λουτρό του νερού διαμέσου του λόγου» (Εφ.5:26), που θα εμφανιστεί εξωτερικά με άγιο βάδισμα. Με το πλύσιμο των ποδιών των μαθητών, ο Γιεσούα έδειχνε την ανάγκη για καθημερινό καθαρισμό με σκοπό να έχουν μια αδιάλειπτη κοινωνία με τον Θεό (Ιωάν.13:1-17).
Το πέμπτο βήμα για τους ιερείς ήταν να βάλουν τα καθαρισμένα κομμάτια, με την ίδια σειρά που εμφανίζονταν στο σώμα των ζώων, στο θυσιαστήριο (εδ.8). Τα ολοκαυτώματα τότε ανέδυαν έναν καπνό σαν «οσμή ευωδίας στον Κύριο» (εδ.9). Τα ολοκαυτώματα, οι προσφορές από άλφιτα και οι ειρηνικές προσφορές ονομάζονταν «οσμή ευωδίας», επειδή δεν προσφέρονταν για αμαρτία. Οσμή ευωδίας σημαίνει ότι η προσφορά ευαρεστούσε τον Θεό. Ο Παύλος λέει το έργο του Μεσσία, «οσμή ευωδίας» (Εφεσ.5:2), και αναφέρεται στην εκούσια υπακοή Του στο θέλημα τού Πατέρα και στο θάνατό του πάνω στον σταυρό που ανέβαινε σαν ένα ευώδες άρωμα στον Κύριο (Β' Κορ.2:15-16).
Το τελικό βήμα των ιερέων, αφού ολοκλήρωναν τις θυσίες, ήταν να βγάλουν τις ιερατικές στολές τους, να φορέσουν λινή αμφίεση (Λευιτ.6:10), να μεταφέρουν τη στάχτη έξω από το στρατόπεδο και να τη τοποθετήσουν σε καθαρό τόπο (Λευιτ.6:11). Το ξεφόρτωμα των υπολειμμάτων απεικονίζει την ταφή του Μεσσία. Αφού τέλειωσε η θυσία Του, ο Γιόσεφ, από την Αριμαθαία, Τον κατέβασε απ’ το σταυρό, Τον τύλιξε σε λινά ρούχα και Τον έβαλε σ’ έναν καινούργιο τάφο (Ματθ.27:57-60).
Το μήνυμα που βγαίνει από το ολοκαύτωμα είναι πλήρης αφοσίωση. Είναι ένας τύπος τής πλήρους αφοσίωσης του Μεσσία στο θέλημα τού Πατέρα, με το να δώσει τον εαυτό Του για τις αμαρτίες τής ανθρωπότητας. Την αφοσίωση του Μεσσία μπορούμε να την δούμε στη γέννησή Του (Εβρ.10:5-7), το βάδισμά Του (Ιωάν.8:29), την αγωνία Του στον κήπο (Ματθ.26:39) και στο θάνατό Του (Φιλ.2:8). Η μαρτυρία τού Πατέρα για την αφοσίωσή Του συνοψίζεται από τον Πέτρο: «Επειδή, πήρε από τον Πατέρα Θεό τιμή και δόξα, όταν ήρθε σ’ αυτόν από τη μεγαλοπρεπή δόξα μια τέτοια φωνή: Αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός μου, στον οποίο εγώ ευαρεστήθηκα» (Β' Πέτρ.1:17).
Οι πιστοί οφείλουν να αφιερώνουν τελείως τον εαυτό τους στον Κύριο. Οφείλουν να θεωρούν τον εαυτό τους ότι «είναι νεκροί ως προς την αμαρτία, αλλά ζωντανοί ως προς τον Θεό, μέσω του Μεσσία Γιεσούα του Κυρίου μας» (Ρωμ.6:11). Πρέπει να παρουσιάζουν τα σώματά τους σαν ζωντανές και άγιες θυσίες ευπρόσδεκτες απ’ τον Θεό (Ρωμ.12:1). Το ολοκαύτωμα έπρεπε να το προσφέρουν καθημερινά οι ιερείς (Λευιτ.6:2), σαν μια συνεχή υπενθύμιση στους Ισραηλίτες για την αφιέρωσή τους στον Θεό. Παρομοίως, και οι πιστοί πρέπει να παραδίνουν τη ζωή τους σε καθημερινή αφιέρωση στον Κύριο για να έχουν ένα αποτελεσματικό και γεμάτο νόημα πνευματικό βάδισμα.


Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΛΦΙΤΑ (Λευιτικό 2, 6:14-23)
«Και αν κάποιος προσφέρει δώρα, προσφορά από άλφιτα, στον Κύριο, το δώρο του θα είναι σιμιγδάλι. και θα χύσει επάνω σ’ αυτό λάδι, και θα βάλει επάνω σ’ αυτό λιβάνι. Και θα το φέρει στους γιους τού Ααρών, τους ιερείς. και ο ιερέας θα πάρει μια χούφτα από το σιμιγδάλι του και από το λάδι του, όσο χωράει το χέρι του, και ολόκληρο το λιβάνι του. και ο ιερέας θα κάψει την αναμνηστική του θυσία επάνω στο θυσιαστήριο. είναι θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο. Και το υπόλοιπο τής προσφοράς από άλφιτα θα είναι του Ααρών και των γιων του. είναι αγιότατο από τις θυσίες που γίνονται με φωτιά στον Κύριο» (Λευιτικό 2:1-3).

Όταν αναφέρουμε τον όρο Λευιτική προσφορά, μέσα από τη σκέψη των πιο περισσοτέρων περνάει σαν αστραπή η σκέψη των αιματηρών θυσιών. Κι ενώ αληθεύει ότι οι προσφορές στο λευιτικό σύστημα ήταν αιματηρές θυσίες, υπήρχε και μια εξαίρεση. Η προσφορά από άλφιτα ήταν αναίμακτη προσφορά, που αποτελείτο από δημητριακά πού τα παρουσίαζαν στον Κύριο.
Η εβραϊκή λέξη αλεύρι (minchah) σημαίνει δωρεά και αναφέρεται για κάθε δώρο που παρουσίαζαν στον Κύριο (Γέν.4:3) ή σε ανθρώπους (Γέν.32:13). Στην περικοπή αυτή της Γραφής, αναφέρεται στους Ισραηλίτες που προσέφεραν το δώρο τους σαν ευχαριστία για την αγάπη και την καλοσύνη που τους έδειχνε ο Θεός.

Οι προσφορές
Η προσφορά από άλφιτα μπορούσε να φερθεί σε τρεις μορφές, που η πρώτη ήταν άψητο αλεύρι (εδ.1-2). Αντίθετα με τις αιματηρές θυσίες, χρειαζόταν μόχθος στην προετοιμασία της προσφοράς από άλφιτα. Το αλεύρι έπρεπε να κοπανιστεί, να τριφτεί και να κοσκινιστεί 13 φορές για να γίνει λεπτό αλεύρι (εδ.1), που απεικονίζει τη διακονία του Μεσσία. Το λεπτό αλεύρι αναφέρεται στην ομαλότητα και στην ομοιομορφία τού χαρακτήρα και της διακονίας τού Κυρίου. Χλευάστηκε και σταυρώθηκε για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Στην διάρκεια της γήινης διακονίας Του, ο Γιεσούα πέρασε από διαδικασία κοσκινίσματος, όπως τους πειρασμούς του Σατανά και τον έλεγχο των θρησκευτικών ηγετών, όμως δε βρέθηκε αμαρτία σ’ Αυτόν.
Το άψητο αλεύρι εικονίζει το μόχθο των Ισραηλιτών. Έπρεπε να φυτέψουν, να ποτίζουν, να βοτανίζουν, να θερίζουν, να κοπανίζουν και να κοσκινίζουν τα δημητριακά προτού τα προσφέρουν στον Κύριο. Για να γίνουν δεκτοί και να ευλογηθούν από τον Κύριο οι μόχθοι των πιστών, πρέπει να προσφερθούν με αγνά κίνητρα, με αγάπη και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
Η δεύτερη μορφή της προσφοράς από άλφιτα ήταν άζυμα ψωμιά (εδ.4), που μπορούσαν να ετοιμαστούν με 3 τρόπους: Ζυμώνοντας το αλεύρι σε λαγάνες και ψήνοντάς τις στον φούρνο (εδ.4), που απεικονίζουν τα αόρατα πάθη του Κυρίου στα χέρια του Πατέρα Θεού (Ματθ.27:45-46). Ψήνοντας τις λαγάνες σε ταψί (εδ.5), εικόνα των έντονων παθών Του στα χέρια του Σατανά (Γέν.3:15), ή ψήνοντας τις λαγάνες σε τηγάνι (εδ.7), εικόνα των αόρατων παθών του Μεσσία απ’ τα χέρια των ανθρώπων (Ματθ.27:27-31). Η προσφορά από άλφιτα πήγαινε ένα βήμα παραπέρα με το να είναι λεπτό αλεύρι, γιατί χρειαζόταν πιο πολλή προετοιμασία. Απεικονίζει και τους πιστούς που βαδίζουν ένα βήμα παραπέρα στην υπηρεσία τους για τον Κύριο.
Η τρίτη μορφή τής προσφοράς από άλφιτα ήταν χλωρά στάχια, ψημένα πάνω στη φωτιά και κοπανισμένα για να βγει το στάρι (εδ.14). Στον Ιωάννη 12:24, ο Γιεσούα συμβολίζει τον Εαυτό Του με κόκκο σιταριού που έπρεπε να πεθάνει για να παράγει καρπό. Ένας κόκκος που πέφτει στο έδαφος πεθαίνει, αλλά μέσα από το θάνατό του ελευθερώνεται η ζωή του κουκουτσιού από την έγκλισή της κι αναγεννιέται σε χιλιάδες άλλους κόκκους που έχουν την ίδια φύση. Μέσα από τον θάνατο, ο Γιεσούα έφερε αναστάσιμη ζωή σε όλους όσους θέτουν τη πίστη τους στο τελειωμένο έργο Του πάνω στο σταυρό. Ο κόκκος καψαλιζόταν μια εικόνα τού Γιεσούα που περνάει μέσα από τη φωτιά των θλίψεων, για να λυτρώσει τον άνθρωπο. Το κτύπημα τού κόκκου συμβολίζει το μαστίγωμα και το κτύπημα του Μεσσία (Ματθ.27:26, 30). Η προσφορά έπρεπε να είναι από τα πρωτογεννήματα (εδ.14), σαφής τύπος του Μεσσία, που είναι η απαρχή της ανάστασης (Α' Κορ.15:20,23) και εμφανίζεται στον ουρανό αντιπροσωπεύοντας όλους τους πιστούς, που μια μέρα θα αναστηθούν με τα ένδοξα σώματά τους (Φιλ.3:20-21, Ιάκ.1:18).
Διάφορα συστατικά προστίθεντο ή αφαιρούνταν από την προσφορά των αλφίτων. Η ζύμη που δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην προσφορά (εδ.4,11), φτιαχνόταν από ζυμωτό αλεύρι (χωρίς αλάτι) σε μια λεκάνη και το άφηναν να μείνει μέχρι που να πάθει ζύμωση. Δεν το χρησιμοποιούσαν το Πάσχα (Έξ.12:8, 15-20), τη γιορτή των άζυμων (Λευιτ.23:6-8), ή σε οποιαδήποτε προσφορά που έβαζαν στο θυσιαστήριο (Έξ.23:18, Λευιτ.2:11), με 2 εξαιρέσεις. Η ζύμη επιτρεπόταν στην ειρηνική προσφορά (Λευιτ.7:13) και στα 2 ψωμιά που κουνούσαν την εποχή των πρωτογεννημάτων (Λευιτ.23:17).
α) Οι Ισραηλίτες προσέφεραν άζυμα ψωμιά (Λευιτ.7:12) με την ειρηνική προσφορά, που είναι εικόνα τού αναμάρτητου Μεσσία, που δίνει ειρήνη στους πιστούς, συμφιλιώνοντας τους με τον Θεό (Εφεσ.2:13-18).
β) Πρόσφεραν ένζυμο ψωμί (Λευιτ.7:13) σαν ευχαριστήρια προσφορά για την ειρήνη που τους έδωσε ο Θεός. Το ένζυμο ψωμί συμβολίζει τους πιστούς που κάνουν ειρήνη με τον Θεό μέσω των σωστών θυσιών, παρόλο που το κακό εξακολουθεί να υπάρχει μέσα τους. Στην κινητή προσφορά (Λευιτ.23:17), η ίδια εικόνα παρουσιαζόταν η ίδια εικόνα, αλλά η εφαρμογή ήταν για τη συνάθροιση, όχι για άτομα.
Στη Γραφή, η ζύμη πάντα συμβολίζει την ακαθαρσία και την πονηρία (Α' Κορ.5:6-8). Ο Γιεσούα σύγκρινε τις πονηρές διδασκαλίες των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων (Ματθ.16:12) με το ζυμάρι.
Το μέλι δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην προσφορά αυτή (Λευιτ.2:11) για πολλούς λόγους:
α) Το μέλι, όπως και η ζύμη, είναι ένα μέσο ζύμωσης και αλλοίωσης όταν χρησιμοποιείται στην προετοιμασία τού ξιδιού.
β) Το μέλι αντιπροσωπεύει τη φυσική γλυκύτητα, που είναι ευχάριστη στη γεύση και κάτι το επιθυμητό, αλλά συμβολίζει τη σαρκική απόλαυση. Αν και πολύ εύγευστο στο στόμα, το μέλι μάς δημιουργεί καούρες στο στομάχι αν φάμε πολύ από αυτό (Παρ.25:16,27).
γ) Το μέλι το προσέφεραν οι ειδωλολατρικοί λαοί που ζούσαν γύρω από τους Ισραηλίτες στις απαίσιες θρησκευτικές πρακτικές τους.
Τα σημεία αυτά μπορούν να εφαρμοστούν στη διακονία του Μεσσία. Δεν βασιζόταν στη φυσική χάρη της γλυκύτητας τού προσώπου Του για να πείσει τους ανθρώπους, αλλά στη δύναμη τού Αγίου Πνεύματος. Ο Μεσσίας αποστρεφόταν επίσης τα γλυκά πράγματα τής ζωής, είτε ήταν σχέσεις είτε υλικές ανέσεις, αν αυτές εμπόδιζαν την διακονία Του επάνω στη γη. Δεν υπήρχε στοιχείο γλυκύτητας στη θυσία Του πάνω στο σταυρό, αλλά σκληρός πόνος.
Το ελαιόλαδο έπρεπε να ανακατευθεί με τις προσφορές από άλφιτα (εδ.2,4-5), κάτι που συμβολίζει τη δύναμη τού Αγίου Πνεύματος που χρίει, το πρόσωπο τής Θεότητας που εφαρμόζει τα σχέδια, τους σκοπούς και τα προγράμματα τού Θεού πάνω στη γη. Το Άγιο Πνεύμα έπαιζε ένα μεγάλο ρόλο στη διακονία του Μεσσία. Συνελήφθη (Ματθ.1:18-20), βαφτίστηκε (Ματ.3:16), χρίστηκε (Εβρ.1:9), ενδυναμώθηκε για διακονία (Λουκ.4:14,18) και αναστήθηκε (Ρωμ.8:11) από το Άγιο Πνεύμα.
Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στους πιστούς με πολλούς τρόπους. Αναγεννώνται από το Πνεύμα (Ιωάν.3:3-6), βαπτίζονται στο σώμα του Μεσσία (Α' Κορ.12:12-13), ευλογούνται με τα χαρίσματα για διακονία (Α' Κορ.12:7-11, 27-30, Εφεσ.4:11) και ενδυναμώνονται για να μαρτυρήσουν για τον Κύριο δια του Αγίου Πνεύματος (Πράξ.1:8).
Το αλάτι έπρεπε να χρησιμοποιείται στις προσφορές από άλφιτα για τις προστατεύει από σήψη και να σταματήσει την αλλοίωση μέσα τους. Το αλάτι ήταν ένα έμβλημα της σχέσης διαθήκης του Θεού με τον Ισραήλ. Έτσι, καλείτο «το αλάτι της διαθήκης του Θεού σου» (εδ.13) και δηλώνει τη διαρκή σχέση διαθήκης μεταξύ Θεού κι Ισραήλ που δεν επρόκειτο ποτέ να σπάσει (σύγκρ. Αρ.18:19, Β' Χρον.13:5). Η προσφορά από άλφιτα καρυκευμένη με αλάτι υπενθύμιζε στους Ισραηλίτες τη σχέση διαθήκης τους με τον Θεό, με διάφορους τρόπους: Έπρεπε να ζουν μια καθαρή και συνεπή ζωή μπροστά στον Κύριο. Έπρεπε να φέρνουν τις προσφορές τους με πίστη, χωρίς υποκρισία. Έπρεπε να υπακούν στις εντολές τού Κυρίου. Η διαθήκη φανέρωνε τη φιλία τού Θεού μαζί τους και τους διαβεβαίωνε ότι ο Θεός θα ήταν ένας αξιόπιστος φίλος, που κρατάει τις υποσχέσεις Του. Και η διαθήκη ήταν αιώνια, δείχνοντάς τους το διηνεκές της σχέσης τους με τον Θεό.
Το αλάτι χρησιμεύει στα γραπτά των αποστόλων σαν σύμβολο τής σχέσης των πιστών με το Θεό. Πρέπει να είναι «το αλάτι της γης» (Ματθ.5:13). Όπως και το αλάτι σταματάει τη φθορά, έτσι οι πιστοί πρέπει να διώξουν τη πλημμύρα τής σατανικής διαφθοράς που φανερώνεται στο κόσμο. Η ομιλία τους πρέπει να είναι «αρτυμένη με αλάτι» (Κολ.4:6), για να μπορεί «να δώσει χάρη σ’ αυτούς που ακούν» (Εφεσ.4:29). Δια της γλώσσας, η ζωή των πιστών εκτίθεται. Το αλάτι δεν είναι άνοστο αλλά έχει χαρακτηριστική γεύση, όπως θα πρέπει να είναι κι οι πιστοί που η ζωή είναι γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα. Αλλά το αλάτι μπορεί να χάσει τη νοστιμάδα και τη γεύση του (Ματθ.5:13). Οι πιστοί δεν πρέπει να χάσουν τη νοστιμιά τους επιτρέποντας την αμαρτία να υπάρχει στη ζωή τους. Όταν οι πιστοί χάσουν τη νοστιμιά τους, δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υπηρεσία τού Θεού και πρέπει να παραμεριστούν. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι γίνονται αναποτελεσματική στη μαρτυρία τους προς τον κόσμο, και οι άνθρωποι θα καταπατήσουν τη μαρτυρία τους κάτω από τα πόδια τους.
Μοσχολίβανο έπρεπε να χυθεί πάνω από την προσφορά από άλφιτα (εδ.1-2, 15-16). Το μοσχολίβανο δεν πρέπει να συγχέεται με το λιβάνι που έκαιγε επάνω στο θυσιαστήριο τού θυμιάματος, γιατί ήταν διαφορετική ουσία. Το μοσχολίβανο γινόταν από μια αρωματική άσπρη μαστίχα που βγαίνει από ένα δένδρο στην Αραβία. Ποτέ δεν το χρησιμοποιούσαν για ιδιωτικούς σκοπούς (Έξ.30:31-33), αλλά μόνο για λατρεία. Συμβολίζει τον Μεσσία με δυο τρόπους:
α) Στη γέννησή Του οι μάγοι Του έφεραν λιβάνι (Ματθ.2:11), που συμβολίζει την καθαρή ζωή Του. Το λιβάνι είναι εικόνα της ζωής του Γιεσούα, που φανέρωνε το γλυκό άρωμα τής τελειότητας σ’ όλα όσα έλεγε κι έκανε.
β) Το λιβάνι αποτελεί σύμβολο του Μεσσία δια των πιστών. Ο Παύλος λέει: «Όμως, χάρη στον Θεό, που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε διαμέσου του Μεσσία, και σε κάθε τόπο φανερώνει μέσα από μας την οσμή της γνώσης του» (Β' Κορ.2:14-15).

Οι λατρευτές
Τις προσφορές από άλφιτα έπρεπε να τις προσφέρουν εκούσια στον Κύριο, «αν κάποιος προσφέρει» (εδ.1). Οι λατρευτές μπορούσαν να φέρουν τόσα άλφιτα όσο συχνά ήθελαν, στον Κύριο. Η προσφορά από άλφιτα, όπως και το ολοκαύτωμα, ήταν «μια οσμή ευωδίας στον Κύριο» (εδ.2).
Οι Ισραηλίτες έπρεπε να φέρουν την προσφορά τους από άλφιτα στους ιερείς: «Και θα το φέρεις στους γιους του Ααρών, τους ιερείς» (εδ.2). Ύστερα, όλες οι προσφορές δίνονταν στους ιερείς στην είσοδο τής Σκηνής. Αντίθετα με το ολοκαύτωμα, καμιά τελετουργία δεν συνόδευε την προσφορά από άλφιτα. Οι Ισραηλίτες δεν έπαιρναν μέρος στις προσφορές. Απλά έδιναν τα δώρα τους στους ιερείς υπακούοντας στον Νόμο, μια εικόνα των Εβραίων που προσέφεραν τους καρπούς των κόπων τους στον Κύριο. Οι πιστοί σήμερα πρέπει να προσφέρουν τις ζωές τους και τους μόχθους τους σαν ζωντανές θυσίες στον Κύριο. Οι πιστοί πρέπει να συνεργάζονται με αγάπη, όχι για γήινες ανταμοιβές, αλλά για θησαυρούς που θα τους αποδοθούν στον ουρανό (Ματ.6:19-24). Η κατανόηση ότι οι κόποι τους δεν είναι μάταιοι δίνει στους πιστούς το κίνητρο να μείνουν σταθεροί, αμετακίνητοι, πάντα να περισσεύουν σε καλά έργα, γιατί ξέρουν ότι κάποια μέρα θα σταθούν μπροστά στο βήμα του Μεσσία για να κριθούν τα έργα τους (Α' Κορ.3:12-13, Β' Κορ.5:10).

Οι ιερείς που ιερουργούσαν
Οι ιερείς έπαιρναν μια χούφτα αλεύρι ή σιμιγδάλι για να το κάψουν στο θυσιαστήριο, σαν αναμνηστική θυσία (εδ.2). Η προσφορά αυτή επάνω στο θυσιαστήριο αντιπροσώπευε όλη την προσφορά που προσφερόταν στον Κύριο. Το υπόλοιπο τής προσφοράς, μπορούσε να φαγωθεί από τους ιερείς στα Άγια ή στην αυλή τής Σκηνής (Λευιτ.6:16). Μόνον οι άνδρες επιτρέπονταν να φάνε από αυτή την προσφορά (Λευιτ.6:18), ενώ οι κόρες των ιερέων επιτρέπονταν να φάνε τις άλλες προσφορές, που μπορούσαν να βγουν έξω από τη Σκηνή. Για να συμμετάσχουν οι ιερείς, έπρεπε να είναι τελετουργικά καθαροί, γιατί «καθένας που θα τα αγγίξει, θα αγιαστεί» (Λευιτ.6:18). Παρόμοια και οι πιστοί πρέπει να έχουν ένα άγιο βάδισμα (Α' Πέτρ.1:14-16) αν θέλουν να έχουν κοινωνία με τον Μεσσία και Αυτός να τους χρησιμοποιήσει. Οι πιστοί πρέπει να τρέφονται από τον Μεσσία που είναι ο άρτος τής ζωής, παίρνοντας σε αντάλλαγμα την πνευματική στήριξη που χρειάζεται για καρποφόρα υπηρεσία. Ο Γιεσούα είπε: «χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα» (Ιωάν.15:5). Ο Παύλος καταλάβαινε τη μεγάλη μας ανάγκη για το Χριστό, όταν έγραφε: «Όλα τα μπορώ διαμέσου του Χριστού που με ενδυναμώνει» (Φιλ.4:13).
Οι ιερείς έπρεπε να φέρουν μια προσφορά από άλφιτα, κατά την εγκατάστασή τους στην ιεροσύνη. Έπρεπε να πάρουν «ένα δέκατο του εφά σιμιγδάλι», ανακατεμένο με λάδι και να το ψήσουν σε τηγάνι. Το μισό το προσέφεραν με το ολοκαύτωμα κατά τη διάρκεια της πρωινής θυσίας και το μισό κατά τη διάρκεια της βραδινής θυσίας. Οι προσφορές έπρεπε να δίνονται συνεχώς στη διάρκεια της υπηρεσίας των ιερέων. Δεν μπορούσαν να φάνε την προσφορά από άλφιτα που παρουσίαζαν στον Κύριο, αλλά έπρεπε να τη προσφέρουν όλη πάνω στο χάλκινο θυσιαστήριο (εδ.20-23).
Αν και η προσφορά από άλφιτα δεν ήταν αιματηρή θυσία και οι Ισραηλίτες επιτρέπονταν να προσφέρουν αλεύρι για προσφορά περί αμαρτίας (Λευιτ.5:11), έπρεπε να φέρουν και μια αιματηρή θυσία για εξιλέωση για την αμαρτία. Η Γραφή διδάσκει σαφώς ότι «αυτό το αίμα κάνει εξιλασμό υπέρ της ψυχής» (Λευιτ.17:11).
Η προσφορά από άλφιτα πάντα συνόδευε το ολοκαύτωμα σαν μια ανάμνηση ευχαριστίας προς τον Κύριο, αλλά υπήρχε και μια εξαίρεση. Την προσφορά από άλφιτα μπορούσε να αντικαταστήσει μια αιματηρή θυσία μόνο σε μια περίπτωση. Αν κάποιος Ισραηλίτης ήταν τόσο φτωχός και δεν άντεχε οικονομικά την πολύ φτωχική προσφορά των δυο τρυγονιών ή των δυο νεοσσών περιστεριών, τότε και μόνο τότε, μπορούσε να φέρει το 1/10 τού εφά σιμιγδάλι σαν προσφορά περί αμαρτίας (Λευιτ.5:11-13). Αλλά, έπρεπε να την προσφέρει χωρίς λάδι ή μοσχολίβανο, δείχνοντας έτσι ότι δεν έχει τον χαρακτήρα τής συνηθισμένης προσφοράς από άλφιτα. Οι λόγοι ήταν οι ίδιοι, όπως και για το ολοκαύτωμα.
Οι Ισραηλίτες έφερναν τις προσφορές από άλφιτα σαν ευχαριστία προς τον Θεό για την αγάπη και το έλεος που τους προσέφερε. Αν κι οι πιστοί δεν προσφέρουν προσφορές από άλφιτα, πρέπει να προσφέρουν τη ζωή και τον κόπο τους στον Κύριο.