3/7/11

Χριστιανοί για τον λαό Ισραήλ

ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
«Επειδή, δεν θέλω να αγνοείτε αδελφοί, αυτό το μυστήριο (για να μη υψηλοφρονείτε), ότι στον Ισραήλ έγινε τύφλωση κατά ένα μέρος, μέχρις ότου εισέλθει το πλήρωμα των εθνών και έτσι ολόκληρος ο Ισραήλ θα σωθεί, όπως είναι γραμμένο: ‘Από τη Σιών θα έρθει ο Λυτρωτής και θα αποδιώξει τις ασέβειες από τον Ιακώβ. Και αυτή είναι από μένα η διαθήκη σ’ αυτούς’, όταν αφαιρέσω τις αμαρτίες τους. Σύμφωνα μεν με το ευαγγέλιο είναι εχθροί για σας, σύμφωνα όμως με την εκλογή είναι αγαπητοί για τους πατέρες. Επειδή, τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού δεν επιδέχονται μεταμέλεια» (Ρωμαίους 11:25-29).

Η διακονία «Χριστιανοί για τον λαό Ισραήλ (Christians for Israel - Greece)» είναι μια διαδογματική κίνηση που αντιλαμβάνεται την επιστροφή του λαού Ισράηλ ως εκπλήρωση των βιβλικών προφητειών και ως «σημείο των έσχατων καιρών», το οποίο μας προσανατολίζει και επισείει την προσοχή μας στην αναμενόμενη δεύτερη παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Ως Χριστιανοί στη γενιά μας πιστεύουμε και γινόμαστε μάρτυρες της πιστότητας του Θεού στη διαθήκη Του και στην υπόσχεσή Του για την επιστροφή του λαού Ισραήλ στη βιβλική γη:

«Μη φοβάσαι, επιδή, εγώ είμαι μαζί σου. Από την ανατολή θα φέρω το σπέρμα σου και από τη δύση θα σε συνάξω. Θα πω στον βορρά: Δώσε, και προς τον νότο: Μη εμποδίσεις. Φέρε τους γιους μου από μακριά και τις θυγατέρες μου από τα άκρα της γης...» (Ησαΐας 43:5-7).

Ως Χριστιανοί κατανοούμε, με βάση τον Λόγο του Θεού, ότι είμαστε μπολιασμένοι στη ρίζα:

«Αλλά αν μερικά από τα κλαδιά αποκόπηκαν, εσύ μάλιστα, ενώ ήσουν αγριελιά, μπολιάστηκες ανάμεσα σ’ αυτά και έγινες ενεργά συμμέτοχη με τη ρίζα και με το πάχος του ήμερου ελιόδεντρου, μη καυχάσαι σε βάρος των κλάδων. Αν, όμως, καυχάσαι σε βάρος τους, εσύ δεν βαστάζεις τη ρίζα, αλλά η ρίζα βαστάζει εσένα» (Ρωμαίους 11:17-18).

Ως Χριστιανοί είμαστε μπολιασμένοι στη ρίζα μέσω της χάρης της Νέας Διαθήκης:

«Να, έρχονται ημέρες, λέει ο Κύριος, και θα κάνω στον οίκο Ισραήλ και στον οίκο Ιούδα μια νέα διαθήκη, όχι σύμφωνα με τη διαθήκη που έκανα στους πατέρες τους, κατά την ημέρα που τους έπιασα από το χέρι για να τους βγάλω από την Αίγυπτο, επειδή, αυτοί παράβηκαν τη διαθήκη μου, κι εγώ τους αποστράφηκα, λέει ο Κύριος. Αλλά αυτή θα είναι η διαθήκη που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ: Ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, θα βάλω τον νόμο μου στα ενδόμυχά τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους και θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου» (Ιερεμίας 31:31-33).

Ως Χριστιανοί κατανοούμε ότι όλες οι διαθήκες του Θεού έγιναν με τον λαό Ισραήλ (Ρωμαίους 9:4) και ότι ο Θεός δεν απέρριψε τον λαό Του, τον Ισραήλ (Ρωμαίους 11:1), αλλά συνεχίζει να έχει σχέση μαζί τους, βάσει των υποσχέσεων της διαθήκης. Ο οραματισμός μας, η ελπίδα μας και η προσευχή μας για την Εκκλησία του Χριστού είναι να κατανοήσει το μυστήριο του Ισραήλ (Ρωμαίους 11:25) και μαζί με την κατανόηση, την προσευχή και την έμπρακτη αγάπη του Κυρίου, να γίνει ευλογία μεταξύ των Χριστιανών και του λαού Ισραήλ, προσβλέποντας στη σωτηρία, στη λύτρωση και την ανάπαυσή του.

Ως Χριστιανοί βλέπουμε ήδη τους πρώτους καρπούς, τα «πρωτογεννήματα» αυτής της μεγάλης πνευματικής συγκομιδής που ο Κύριος προείπε μέσω των προφητών:

«Κι επάνω στον οίκο του Δαβίδ κι επάνω στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ θα εκχύσω πνεύμα χάρης και ικεσιών και θα επιβλέψουν σε μένα, τον οποίον εξεκέντησαν» (Ζαχαρίας 12:10).

Τα τελευταία 10 χρόνια, οι Εβραίοι που δεχονται τον Γιεσούα (Ιησού) ως Μεσσία και Λυτρωτή (Μεσσιανικοί) έχουν εκατονταπλασιαστεί, όπως και οι μεσσιανικές συναγωγές στο Ισραήλ και ανα τον κόσμο.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η αποστολή της διαδογματικής αυτής κίνησης είναι να φέρει βιβλική κατανόηση στην Εκκλησία και στα έθνη σχετικά με τους σκοπούς του Θεού και να προωθήσει την ανακούφιση του λαού Ισραήλ μέσω προσευχής και έργων αγάπης.

Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο οραματισμός της διαδογματικής αυτής κίνησης είναι να υπάρχουν ομάδες Χριστιανών στις κοινωνίες όπου ζούμε, για να ευλογηθεί το έθνος, ο λαός Ισραήλ, η Εκκλησία και οι Εβραίοι στη διασπορά.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Η στρατηγική της διαδογματικής αυτής κίνησης είναι να καταρτίσει τους Χριστιανούς στα έθνη, μέσω μιας μεγάλης επιλογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μέσων για να κατανοήσουν τους σκοπούς του Θεού για το λαό Ισραήλ και το εβραϊκό έθνος, έτσι ώστε ο Θεός να τους χρησιμοποιήσει ως μέσο επικοινωνίας και κατανόησης ανάμεσα στην Εκκλησία του Χριστού, τον λαό Ισραήλ και τα έθνη.

Διευθύνσεις:
Χριστιανοί για τον λαό Ισραήλ
Τ.Θ. 10476
54110 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
e-mail: Greece@c4israel.org
site: http://www.c4israel.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια: